Nhật Ký Đời Tôi

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Giang Tử: Gm
 • Giao Linh: Em
 • Giáng Thu: Em
 • Tâm Đoan: Em
 • Giáng Tiên: Fm
 • Trường Vũ: Gm
 • Mai Thiên Vân: Fm
 • Tuấn Vũ: Gm
 • Hương Lan: Em
 • Mạnh Quỳnh & Hạ Vy: Gm
 • Phi Nhung: Em
 • Băng Châu (trước 75): Gm
 • Lệ Quyên: Fm
 • Băng Châu & Huy Sinh: Fm
 • Hoàng Oanh (trước 75): Fm
 • Thanh Tuyền: Fm
 • Đặng Thế Luân: Am

Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không, Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi...

Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa, Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần, Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa...

[ĐK: ] Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca, Thôi thế là thôi là thế rồi hiện tại ước mơ nhiều, Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu...

Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ, Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ, Héo mòn tình nghĩa xưa, Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường, Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca, Thôi thế là thôi là thế rồi hiện tại ước mơ nhiều, Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu...

Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ, Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ, Héo mòn tình nghĩa xưa, Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường, Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương...

Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường, Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương... Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường, Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương......

== HẾT BÀI ==

Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng,  
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không,  
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi,  
Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi... 

Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi,  
Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa,  
Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần,  
Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa...

 

[ĐK: ]
Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ,  
Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca,  
Thôi thế là thôi là thế rồi hiện tại ước mơ nhiều,  
Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu... 

Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ,  
Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ,  
Héo mòn tình nghĩa xưa,  
Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường,  
Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương... 

1. Ngược thời [Em] gian, trở về quá [G] khứ phút [Bm] giây chạnh [Em] lòng
Bao nhiêu kỷ [Em] niệm, bao nhiêu ân [G] tình chỉ [Em] còn lại con số [Am] không
Ai thương ai [D] rồi và [E7] ai quên nhau [Am] rồi
Trong suốt cuộc [Bm] đời tương [B7] lai trả lời [Em] thôi.

2. Một mùa [Em] xuân, năm nào hai [G] đứa ngắm [Bm] hoa đào [Em] rơi
Lo cho số [Em] phận, lo cho duyên [G] mình sẽ [Em] thành một kiếp [Am] hoa
Sớm nở tối [D] tàn, đời [E7] ai không một [Am] lần
Quen biết rồi [Bm] thương yêu [B7] nhau rồi lại [Em] xa

[ĐK: ] 
[Em] Thôi thế là thôi, là thế [G] đó, dĩ vãng là [Am] thơ
Đem thơ về ghép [Em] nhạc thành khúc tình [D] ca
Thôi thế là [Bm] thôi là thế [Em] rồi
Hiện [E7] tại ước mơ [Am] nhiều
Cuộc đời rồi [Bm] đây biết bao [B7] giờ mới được [Em] yêu.

3. Ngày biệt [Em] ly chúng mình chưa [G] nói hết [Bm] câu tạ [Em] từ
Năm năm cách [Em] biệt, năm năm mong [G] chờ héo [Em] mòn tình nghĩa [Am] xưa
Nhắc đến thấy [D] buồn, tình [E7] kia ngăn đôi [Am] đường
Nhật ký đời [Bm] tôi ghi [B7] thêm một lần [Em] thương.