Nhớ Về Cha

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Slow Rock || Đơn ca:

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Hạnh Nguyễn: G#m

Khi xưa còn thơ bé những tháng ngày không thể nào quên Cơm rau nào đâu có chỉ có nhọc nhằn thế thôi Đêm mưa dài giông bão như cồn cào xiết tim tôi Ôi cha già yêu dấu vẫn chăm lo một bữa ăn no

[ĐK: ] Cha ơi, con nhớ... những ngày gian khó, Mỗi giọt mồ hôi, cha như nhắn gửi về đây, Nhớ bóng dáng ấy cho con từng tháng ngày, Nhớ bữa cơm ấy , cha luôn dành cho con.

Hôm nay con đã khôn lớn, đường đời đã thênh thang, Nhưng con vẫn luôn mãi trẻ thơ luôn trong mắt cha, Cha ơi đời cha đó một đời đã hy sinh Ôi cha già yêu dấu con mãi khắc ghi trong lòng

[ĐK: ] Cha ơi, con nhớ... những ngày gian khó, Mỗi giọt mồ hôi, cha như nhắn gửi về đây, Nhớ bóng dáng ấy cho con từng tháng ngày, Nhớ bữa cơm ấy , cha luôn dành cho con.

== DẠO NHẠC ==

Khi xưa còn thơ bé những tháng ngày không thể nào quên Cơm rau nào đâu có chỉ có nhọc nhằn thế thôi Đêm mưa dài giông bão như cồn cào xiết tim tôi Ôi cha già yêu dấu vẫn chăm lo một bữa ăn no

[ĐK: ] Cha ơi, con nhớ... những ngày gian khó, Mỗi giọt mồ hôi, cha như nhắn gửi về đây, Nhớ bóng dáng ấy cho con từng tháng ngày, Nhớ bữa cơm ấy , cha luôn dành cho con.

Hôm nay con đã khôn lớn, đường đời đã thênh thang, Nhưng con vẫn luôn mãi trẻ thơ luôn trong mắt cha, Cha ơi đời cha đó một đời đã hy sinh Ôi cha già yêu dấu con mãi khắc ghi trong lòng

[ĐK: ] Cha ơi, con nhớ... những ngày gian khó, Mỗi giọt mồ hôi, cha như nhắn gửi về đây, Nhớ bóng dáng ấy cho con từng tháng ngày, Nhớ bữa cơm ấy , cha luôn dành cho con.

== HẾT BÀI ==

Khi xưa còn thơ bé những tháng ngày không thể nào quên
Cơm rau nào đâu có chỉ có nhọc nhằn thế thôi
Đêm mưa dài giông bão như cồn cào xiết tim tôi
Ôi cha già yêu dấu vẫn chăm lo một bữa ăn no

[ĐK: ] 
Cha ơi, con nhớ... những ngày gian khó,
Mỗi giọt mồ hôi, cha như nhắn gửi về đây,
Nhớ bóng dáng ấy cho con từng tháng ngày,
Nhớ bữa cơm ấy , cha luôn dành cho con.

Hôm nay con đã khôn lớn, đường đời đã thênh thang,
Nhưng con vẫn luôn mãi trẻ thơ luôn trong mắt cha,
Cha ơi đời cha đó một đời đã hy sinh
Ôi cha già yêu dấu con mãi khắc ghi trong lòng

[ĐK: ] 
Cha ơi, con nhớ... những ngày gian khó,
Mỗi giọt mồ hôi, cha như nhắn gửi về đây,
Nhớ bóng dáng ấy cho con từng tháng ngày,
Nhớ bữa cơm ấy , cha luôn dành cho con.

Khi [Abm] xưa còn thơ [C#m] bé những tháng [F#] ngày không thể nào [B] quên
Cơm [Abm] rau nào đâu [C#m] có chỉ có [F#] nhọc nhằn thế [Eb7] thôi
Đêm [Abm] mưa dài giông [C#m] bão như cồn [F#] cào xiết tim [B] tôi
Ôi [Abm] cha già yêu [C#m] dấu vẫn chăm [Eb7] lo một bữa ăn [Abm] no

[ĐK: ] 
Cha [E] ơi, con [F#] nhớ... những ngày gian [Eb7] khó,
Mỗi giọt mồ [C#m] hôi, cha [F#] như nhắn gửi về [B] đây,
Nhớ bóng dáng [E] ấy cho [F#] con từng tháng [B] ngày,
Nhớ bữa cơm [E] ấy , cha [F#] luôn dành cho [Abm] con.

Hôm [Abm] nay con đã khôn [C#m] lớn, đường [F#] đời đã thênh [B] thang,
Nhưng [Abm] con vẫn luôn [C#m] mãi trẻ [F#] thơ luôn trong mắt [Eb7] cha,
Cha [Abm] ơi đời cha [C#m] đó một [F#] đời đã hy [B] sinh
Ôi [Abm] cha già yêu [C#m] dấu con mãi [Eb7] khắc ghi trong [Abm] lòng

[ĐK: ] 
Cha [E] ơi, con [F#] nhớ... những ngày gian [Eb7] khó,
Mỗi giọt mồ [C#m] hôi, cha [F#] như nhắn gửi về [B] đây,
Nhớ bóng dáng [E] ấy cho [F#] con từng tháng [B] ngày,
Nhớ bữa cơm [E] ấy , cha [F#] luôn dành cho [Abm] con.