Phiên Khúc Sầu

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Rhumba || Đơn ca:

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Lý Thu Thảo: Gm

1 Trăng ngủ trên đồi mơ Chuông chùa rơi lặng lẽ Em rũ áo đi về Bên mộng Phấn hương xưa còn đọng Gió sương thầm chao nghiêng Ngược xuôi qua trăm miền Nhịp đời buông tơ rối Anh ôm đàn đứng đợi Tiếng vạc vọng trong đêm Đêm sâu hơn vực thẳm Đường hoang vu lối về

Chorus : Kiếp nào đã yêu nhau Mà kiếp này lẻ bạn Cung nguyệt cầm đā cạn Đàn buông phím dở dang Nhạc không là âm thanh Mà lặng thinh xao động Lời không là tiếng vọng Mà là những vô ngôn Tan thành sầu phiên khúc Giọt đắng chảy trong hồn

2 Qua mấy nẻo sơn khê Chút men đời chưa cạn Máu trong tim còn tràn Hương tình còn nồng say Dặm dài đường phiêu bạt Đường hoang vu lối về Hạt sương nào bay qua Một cõi người ngắn ngủi Hóa thân thành hạt bụi Giữa đất trời mênh mông Chuông chùa buông trong gió Trăng tàn đêm mù khơi

== DẠO NHẠC ==

1 Trăng ngủ trên đồi mơ Chuông chùa rơi lặng lẽ Em rũ áo đi về Bên mộng Phấn hương xưa còn đọng Gió sương thầm chao nghiêng Ngược xuôi qua trăm miền Nhịp đời buông tơ rối Anh ôm đàn đứng đợi Tiếng vạc vọng trong đêm Đêm sâu hơn vực thẳm Đường hoang vu lối về

Chorus : Kiếp nào đã yêu nhau Mà kiếp này lẻ bạn Cung nguyệt cầm đā cạn Đàn buông phím dở dang Nhạc không là âm thanh Mà lặng thinh xao động Lời không là tiếng vọng Mà là những vô ngôn Tan thành sầu phiên khúc Giọt đắng chảy trong hồn

2 Qua mấy nẻo sơn khê Chút men đời chưa cạn Máu trong tim còn tràn Hương tình còn nồng say Dặm dài đường phiêu bạt Đường hoang vu lối về Hạt sương nào bay qua Một cõi người ngắn ngủi Hóa thân thành hạt bụi Giữa đất trời mênh mông Chuông chùa buông trong gió Trăng tàn đêm mù khơi

== HẾT BÀI ==

1 Trăng ngủ trên đồi mơ
Chuông chùa rơi lặng lẽ
Em rũ áo đi về
Bên mộng
Phấn hương xưa còn đọng
Gió sương thầm chao nghiêng
Ngược xuôi qua trăm miền
Nhịp đời buông tơ rối
Anh ôm đàn đứng đợi
Tiếng vạc vọng trong đêm
Đêm sâu hơn vực thẳm
Đường hoang vu lối về

Chorus :
Kiếp nào đã yêu nhau
Mà kiếp này lẻ bạn
Cung nguyệt cầm đā cạn
Đàn buông phím dở dang
Nhạc không là âm thanh
Mà lặng thinh xao động
Lời không là tiếng vọng
Mà là những vô ngôn
Tan thành sầu phiên khúc
Giọt đắng chảy trong hồn

2 Qua mấy nẻo sơn khê
Chút men đời chưa cạn
Máu trong tim còn tràn
Hương tình còn nồng say
Dặm dài đường phiêu bạt
Đường hoang vu lối về
Hạt sương nào bay qua
Một cõi người ngắn ngủi
Hóa thân thành hạt bụi
Giữa đất trời mênh mông
Chuông chùa buông trong gió
Trăng tàn đêm mù khơi

1 Trăng [C] ngủ trên đồi [C] mơ
Chuông [Am] chùa rơi lặng [Am] lẽ
[Am] Em rũ áo đi [Em7] về
Bên [E7 kia đời viễn [Am] mộng
Phấn [A7] hương xưa còn [Dm] đọng
Gió [G7] sương thầm chao [C] nghiêng
Ngược [Dm] xuôi qua trăm [F] miền
Nhịp [G7] đời buông tơ [C] rối
Anh [F] ôm đàn đứng [C] đợi
Tiếng [C] vạc vọng trong [G] đêm
Đêm [E7] sâu hơn vực [Am] thẳm
Đường hoang [E7] vu lối [Am] về

Chorus :
Kiếp [Am] nào đã yêu [Am] nhau
Mà kiếp [G] này lẻ [C] bạn
[A7] Cung nguyệt cầm đā [Dm] cạn
Đàn [Am] buông phím dở [E7] dang
[Am] Nhạc không là âm [Am] thanh
[G7] Mà lặng thinh xao [C] động
[A7] Lời không là tiếng [Dm] vọng
Mà [E7] là những vô [Am] ngôn
Tan [D] thành sầu phiên [E7] khúc
Giọt [E7] đắng chảy trong [A] hồn

2 Qua [C] mấy nẻo sơn [C] khê
Chút men [Dm] đời chưa [Am] cạn
Máu trong [Dm] tim còn [Am] tràn
Hương [Em7] tình còn nồng [Am] say
Dặm [A7] dài đường phiêu [Dm] bạt
Đường [Dm] hoang vu lối [C] về
Hạt [E] sương nào bay [E7] qua
Một [F] cõi người ngắn [Bdim] ngủi
Hóa [A7] thân thành hạt [Dm] bụi
Giữa [G7] đất trời mênh [C] mông
Chuông [Am] chùa buông trong [Dm] gió
Trăng [E7] tàn đêm mù [Am] khơi