Quê Hương Tuổi Thơ Tôi

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Mỹ Tâm: G
  • Quang Dũng: C
  • Ngọc Hạ: A
  • Việt Hoàn: B
  • Thu Phương: F#
  • Quang Linh: C#
  • Lan Anh: A

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh luỹ tre, Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, Đường lang quanh co, sông thu êm đềm, Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, Biển trời mênh mông, tôi bay ngày ấy, Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao...

Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, Nhưng trong trái tim ko bao giờ xa, Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè, Mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường, Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm...

[ĐK: ] Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày... Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, Những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào...

== DẠO NHẠC ==

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh luỹ tre, Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, Đường lang quanh co, sông thu êm đềm, Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, Biển trời mênh mông, tôi bay ngày ấy, Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao...

Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, Nhưng trong trái tim ko bao giờ xa, Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè, Mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường, Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm...

[ĐK: ] Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày... Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, Những câu chuyện cổ mẹ kể ngày xưa...

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy... đâu.. rồi?......

== HẾT BÀI ==

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh luỹ tre,  
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi,  
Đường lang quanh co, sông thu êm đềm,  
Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, 
Biển trời mênh mông, tôi bay ngày ấy, 
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao...

 
Tôi xa quê hương bao năm tháng qua,  
Nhưng trong trái tim ko bao giờ xa, 
Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè,  
Mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường,  
Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,  
Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm...

 
[ĐK: ] 
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi? 
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ,  
Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày...

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi? 
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ,  
Những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào...

Tôi yêu quê [C] tôi xanh xanh lũy [Em] tre
Quê hương tuổi [Am] thơ đi qua đời [C] tôi
Đường làng quanh [F] co sông Thu êm [Dm] đềm
Thả diều đá [G7] bóng nắng cháy giũa [C] đồng
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày [Em] ấy
Tiếng tu hú [Dm] gọi thấy nhớ biết [G7] bao.

Tôi xa quê [C] hương bao năm tháng [Em] qua
Nhưng trong trái [Am] tim không bao giờ [C] xa
Lời mẹ ru [F] con hiu hiu trưa [Dm] hè
Mùa lụt nước [G7] lũ bắt cá giũa [C] đường
Kỷ niệm yêu [C] thương cho tôi ngày [Em] ấy
Biết đâu tìm [Dm] lại biết [G7] đâu mà [C] tìm.

Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu [Am] rồi
Cho tôi tìm [F] lại một ngày ấu [Em] thơ
Cho tôi tìm [Dm] lại cho [F] tôi một [G] ngày
Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu [Am] rồi
Cho tôi tìm [F] lại một ngày ấu [Em] thơ
Những câu chuyện [Dm] cổ mẹ [G7] kể năm [C] nào.

* Những câu chuyện [Dm] cổ mẹ [G7] kể ngày [C] xưa.
Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu rồi
Ngày ấy đâu [F] rồi ngày [G7] ấy đâu [C] rồi