Sa Mạc Tuổi Trẻ

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Kiều Nga: Am
  • Linda Trang Đài: Gm
  • Nguyễn Hưng: Em

Tình yêu trên tầm với, Người qua tay rồi, Một lần dở dang mãi còn đâu nữa, Chuỗi mộng mơ hỡi tuổi thơ, Vùng cát hoang giờ tìm đâu thấy...

Tuổi đời không tình thương, Phù du trên đường, Để rồi bao ngày qua hằn trên cát, Nỗi sầu đau biết được ai, Nào thấy ai xót thương đời mình...

[ĐK: ] Từng đêm, từng đêm bão đá chôn vùi, Phủ lên hồn xanh xao kiếp bụi đời, Ngày tàn theo thời gian, Tìm lại trang tình yêu, Chỉ là giấc mơ mà thôi...

Chiều sâu mang lẻ loi, Còn cháy trong hồn, Còn lại cho hành trang bàn tay trắng, Đi về đâu biết về đâu, Tìm bóng ai khuất xa tầm tay...

== DẠO NHẠC ==

Tình yêu trên tầm với, Người qua tay rồi, Một lần dở dang mãi còn đâu nữa, Chuỗi mộng mơ hỡi tuổi thơ, Vùng cát hoang giờ tìm đâu thấy...

Tuổi đời không tình thương, Phù du trên đường, Để rồi bao ngày qua hằn trên cát, Nỗi sầu đau biết được ai, Nào thấy ai xót thương đời mình...

[ĐK: ] Từng đêm, từng đêm bão đá chôn vùi, Phủ lên hồn xanh xao kiếp bụi đời, Ngày tàn theo thời gian, Tìm lại trang tình yêu, Chỉ là giấc mơ mà thôi...

Chiều sâu mang lẻ loi, Còn cháy trong hồn, Còn lại cho hành trang bàn tay trắng, Đi về đâu biết về đâu, Tìm bóng ai.. khuất xa tầm tay......

== HẾT BÀI ==

Tình yêu trên tầm với, 
Người qua tay rồi, 
Một lần dở dang mãi còn đâu nữa, 
Chuỗi mộng mơ hỡi tuổi thơ, 
Vùng cát hoang giờ tìm đâu thấy...


Tuổi đời không tình thương, 
Phù du trên đường, 
Để rồi bao ngày qua hằn trên cát, 
Nỗi sầu đau biết được ai, 
Nào thấy ai xót thương đời mình...

 

[ĐK: ]
Từng đêm, từng đêm bão đá chôn vùi, 
Phủ lên hồn xanh xao kiếp bụi đời, 
Ngày tàn theo thời gian, 
Tìm lại trang tình yêu, 
Chỉ là giấc mơ mà thôi...


Chiều sâu mang lẻ loi, 
Còn cháy trong hồn, 
Còn lại cho hành trang bàn tay trắng, 
Đi về đâu biết về đâu, 
Tìm bóng ai khuất xa tầm tay...

[Am][G][F][E]-[Am][G][F][E]

1. Tình [Am] yêu trên tầm [C] với
Người [Dm] qua tay [Em] rồi
Một [Am] lần dở dang [C] mãi còn đâu [G] nữa
Chuỗi mộng [Am] mơ [C] hỡi tuổi [Dm] thơ
Vùng [F] cát [G] hoang giờ tìm đâu [E] thấy

2. Tuổi [Am] đời không tình [C] thương
Phù [Dm] du trên [Em] đường
Để [Am] rồi bao ngày [C] qua hằn trên [G] cát
Nỗi sầu [Am] đau [C] biết được [Dm] ai
Nào [F] thấy [G] ai xót thương đời [Am] mình

[ĐK: ]  Từng [C] đêm, từng đêm [F] bão đá chôn [Am] vùi
Phủ [F] lên hồn xanh [G] xao kiếp bụi [Am] đời.
Bụi nào theo thời [F] gian tìm [Am] lại trang tình yêu
Chỉ [E] là giấc mơ mà [Am] thôi

3. Chiều [Am] sâu mang lẻ [C] loi
Còn [Dm] cháy trong [Em] hồn
Còn [Am] lại cho hành [C] trang bàn tay [E] trắng
Đi về [Am] đâu, [C] biết về [Dm] đâu
Tìm [F] bóng [G] ai khuất xa tầm [Am] ta