Sống Giả

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Lâm Hùng: Em
  • Trường Vũ: Fm
  • Duy Trường: Fm
  • Thành An: Fm
  • Đức Duy: Em
  • Ngọc Ánh Sáng: Bm
  • Danh Tuấn Trung: Em

Ngước mặt nhìn đời, cuộc đời bạc trắng như vôi, Cúi mặt gục đầu, nửa đời ta đã về đâu, Sống để một ngày, một ngày ta biết nếm thương đau...

Sống thật vì đời, rồi đời cũng chẳng cho ta, Sống thật vì người, mà người vẫn bỏ ta đi, Sống thật vì tình, để giờ đây ta khóc một mình...

[ĐK: ] Người đời quen lối sống giả, Bạn bè sao mới hôm qua, Mà nay dối gian thật nhiều, Cuộc đời ta có bao nhiêu... Người cho ta biết sống giả, Rượu đời ta uống hôm qua, Đêm nay ta bước trong âm thầm, Để ngày mai ta cố quên lỡ lầm...

== DẠO NHẠC ==

Ngước mặt nhìn đời, cuộc đời bạc trắng như vôi, Cúi mặt gục đầu, nửa đời ta đã về đâu, Sống để một ngày, một ngày ta biết nếm thương đau...

Sống thật vì đời, rồi đời cũng chẳng cho ta, Sống thật vì người, mà người vẫn bỏ ta đi, Sống thật vì tình, để giờ đây ta khóc một mình...

[ĐK: ] Người đời quen lối sống giả, Bạn bè xảo trá điêu ngoa, Tình nhân dối gian lầm lừa, Nửa đời ta nếm thương đau... Người cho ta biết sống giả, Rượu đời ta uống hôm qua, Đêm nay ta bước trong âm thầm, Để ngày mai ta cố quên lỡ lầm...

[ĐK: ] Người đời quen lối sống giả, Bạn bè xảo trá điêu ngoa, Tình nhân dối gian lầm lừa, Nửa đời ta nếm thương đau... Người cho ta biết sống giả, Rượu đời ta uống hôm qua, Đêm nay ta bước trong âm thầm, Để ngày mai ta cố quên lỡ lầm...

Đêm nay ta bước trong âm thầm, Để ngày mai ta cố quên... đời ta......

== HẾT BÀI ==

Ngước mặt nhìn đời, cuộc đời bạc trắng như vôi, 
Cúi mặt gục đầu, nửa đời ta đã về đâu, 
Sống để một ngày, một ngày ta biết nếm thương đau...


Sống thật vì đời, rồi đời cũng chẳng cho ta, 
Sống thật vì người, mà người vẫn bỏ ta đi, 
Sống thật vì tình, để giờ đây ta khóc một mình...

 

[ĐK 1: ]
Người đời quen nối sống giả, 
Bạn bè sao mới hôm qua, 
Mà nay dối gian thật nhiều, 
Cuộc đời ta có bao nhiêu...

 
Người cho ta biết sống giả, 
Rượu đời ta uống hôm qua, 
Đêm nay ta bước trong âm thầm, 
Để ngày mai ta cố quên lỡ lầm...

 

[ĐK 2: ]
Người đời quen lối sống giả, 
Bạn bè xảo trá điêu ngoa, 
Tình nhân dối gian lầm lừa, 
Nửa đời ta nếm thương đau...


Người cho ta biết sống giả, 
Rượu đời ta uống hôm qua, 
Đêm nay ta bước trong âm thầm, 
Để ngày mai ta cố quên lỡ lầm...

1. Ngước mặt nhìn [Em] đời, cuộc đời bạc trắng như [Am] vôi
Cúi mặt gục [D] đầu nửa [B7] đời ta đã về [C] đâu
[E7] Sống để một [Am] ngày, một ngày [B7] ta biết thương [Em] đau

2. Sống thật vì [Em] đời, rồi đời cũng chán chê [Am] ta
Sống thật vì [D] người, mà [B7] người vẫn bỏ ta [C] đi
[E7] Sống thật vì [Am] tình, để giờ [B7] đây ta khóc một [Em] mình

ĐK 1: Người đời quen [C] lối sống [E7] giả bạn [Am] bè sao mới hôm [Em] qua
Mà [Am] nay dối gian thật [B7] nhiều cuộc đời ta có bao [C] nhiêu
Người cho ta [C] biết sống [E7] giả rượu [Am] đời ta uống hôm [Em] qua
Đêm [Am] nay ta bước chân âm [B7] thầm để ngày mai ta cố quên [Em] lỡ lầm

ĐK 2: Người đời quen [C] lối sống [E7] giả bạn [Am] bè xảo trá điêu [Em] ngoa
Tình [Am] nhân dối gian lọc [B7] lừa nửa đời ta nếm thương [C] đau
Người cho ta [C] biết sống [E7] giả rượu [Am] đời ta uống hôm [Em] qua
Đêm [Am] nay ta bước trong âm [B7] thầm để ngày mai ta cố quên [Em] đời ta