Sông Tiền Nhớ Em

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Thảo Quyên: Gm

Ngày xưa tôi về miền sông nước Tiền Giang Nghe tiếng ai hò khúc hát mãi ngân vang Đời em ca sĩ mang niềm vui cho người Mang cả tình tôi.

Tình yêu ngày nào giờ có biết còn không Tôi vẩn đi về để lòng bớt bâng khuâng Tìm lại câu hát những tình ca năm nào Để lòng bớt đau.

Chiều nay con nước xuôi về, Con nước vỗ bờ ngỡ rằng em đến Mang vị ngọt Sông Tiền chảy khắp lòng tôi. Ngờ đâu em đã đi rồi Tôi đứng thẩn thờ lặng buồn. Sông Tiền vội chảy về biển khơi. Làm sao, làm sao làm sao ngăn được dòng đời Làm sao ngăn được Sông Tiền chảy xuôi.

Giờ tôi trở về lòng ôm mối tình si Dòng sông kỷ niệm cho tôi nhắn đôi câu. Tình tôi còn mãi nhớ người xưa năm nào Mình đã gặp nhau.

== DẠO NHẠC ==

Ngày xưa tôi về miền sông nước Tiền Giang Nghe tiếng ai hò khúc hát mãi ngân vang Đời em ca sĩ mang niềm vui cho người Mang cả tình tôi.

Tình yêu ngày nào giờ có biết còn không Tôi vẩn đi về để lòng bớt bâng khuâng Tìm lại câu hát những tình ca năm nào Để lòng bớt đau.

Chiều nay con nước xuôi về, Con nước vỗ bờ ngỡ rằng em đến Mang vị ngọt Sông Tiền chảy khắp lòng tôi. Ngờ đâu em đã đi rồi Tôi đứng thẩn thờ lặng buồn. Sông Tiền vội chảy về biển khơi. Làm sao, làm sao làm sao ngăn được dòng đời Làm sao ngăn được Sông Tiền chảy xuôi.

Giờ tôi trở về lòng ôm mối tình si Dòng sông kỷ niệm cho tôi nhắn đôi câu. Tình tôi còn mãi nhớ người xưa năm nào Mình đã gặp nhau.

== HẾT BÀI ==

Ngày xưa tôi về miền sông nước Tiền Giang
Nghe tiếng ai hò khúc hát mãi ngân vang
Đời em ca sĩ mang niềm vui cho người
Mang cả tình tôi.

Tình yêu ngày nào giờ có biết còn không
Tôi vẩn đi về để lòng bớt bâng khuâng
Tìm lại câu hát những tình ca năm nào
Để lòng bớt đau.

Chiều nay con nước xuôi về,
Con nước vỗ bờ ngỡ rằng em đến
Mang vị ngọt Sông Tiền chảy khắp lòng tôi.
Ngờ đâu em đã đi rồi
Tôi đứng thẩn thờ lặng buồn.
Sông Tiền vội chảy về biển khơi.
Làm sao, làm sao làm sao ngăn được dòng đời
Làm sao ngăn được Sông Tiền chảy xuôi.

Giờ tôi trở về lòng ôm mối tình si
Dòng sông kỷ niệm cho tôi nhắn đôi câu.
Tình tôi còn mãi nhớ người xưa năm nào
Mình đã gặp nhau.

Ngày xưa tôi [Cm] về miền sông nước Tiền [Bb] Giang
Nghe tiếng ai [Gm] hò khúc hát mãi ngân [Cm] vang
Đời em ca [Am7] sĩ mang niềm vui cho [D7] người
Mang cả tình [Gm] tôi.

Tình yêu ngày [Cm] nào giờ có biết còn [Bb] không
Tôi vẩn đi [Gm] về để lòng bớt bâng [Cm] khuâng
Tìm lại câu [Am7] hát những tình ca năm [D7] nào
Để lòng bớt [Am7] đau.

Chiều [F] nay con nước xuôi [Eb] về,
Con nước vỗ [Cm] bờ ngỡ rằng em [F] đến
Mang vị ngọt Sông [Cm] Tiền chảy khắp lòng [Bb] tôi.
Ngờ [Cm] đâu em đã đi [Eb] rồi
Tôi đứng thẩn [Cm] thờ lặng buồn.
Sông [Eb] Tiền vội chảy về biển [D7] khơi.
Làm [F] sao, làm [Bb] sao [Gm] làm sao ngăn được dòng [Cm] đời
Làm sao ngăn [D7] được Sông Tiền chảy [Gm] xuôi.

Giờ tôi trở [Cm] về lòng ôm mối tình [Bb] si
Dòng sông kỷ [Gm] niệm cho tôi nhắn đôi [Cm] câu.
Tình tôi còn [Am7] mãi nhớ người xưa năm [D7] nào
Mình đã gặp [Gm] nhau.