Tầm Gửi

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca Đơn ca Nữ

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nữ: Gm | Đơn ca Nữ: Gm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Hoàng Lê Vi: Gm
  • Diễm Sương: Abm

Em đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy mưa gió, Em đi về đâu hỡi anh khi cuộc đời này thiếu vắng anh, Cô đơn từng đêm khóc thương cho cuộc tình đầy ngang trái, Cho cuôc tình, mà chỉ có nước mắt thôi...

Em như là con bướm đêm vui bên đời nào ai thấu, Em như loài hoa sắc hương mang cho người niềm vui dối gian, Tin yêu còn đâu hỡi anh khi cuộc đời đầy giông tố, Qua bao ngày tháng phong ba còn lại gì đây anh ơi.

[ĐK: ] Thôi thôi xin anh đừng nói lời yêu em, Thôi thôi xin anh hãy để mặc em, Vì ngày mai, rồi anh cũng quên mau, Vì ngày mai anh lại nói lời chia tay.

Thân em giờ như lá khô bay xào xạc trong đêm vắng, Mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc úa hương phai, Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết, Em đi về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh.

== DẠO NHẠC ==

Em như là con bướm đêm vui bên đời nào ai thấu, Em như loài hoa sắc hương mang cho người niềm vui dối gian, Tin yêu còn đâu hỡi anh khi cuộc đời đầy giông tố, Qua bao ngày tháng phong ba còn lại gì đây anh ơi.

[ĐK: ] Thôi thôi xin anh đừng nói lời yêu em, Thôi thôi xin anh hãy để mặc em, Vì ngày mai, rồi anh cũng quên mau, Vì ngày mai anh lại nói lời chia tay.

Thân em giờ như lá khô bay xào xạc trong đêm vắng, Mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc úa hương phai, Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết, Em đi về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh.

* Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết, Em đi về đâu hỡi anh... về đâu.. hỡi.. anh......

== HẾT BÀI ==

Em đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy mưa gió, Em đi về đâu hỡi anh khi cuộc đời này thiếu vắng anh, Cô đơn từng đêm khóc thương cho cuộc tình đầy ngang trái, Cho cuôc tình, mà chỉ có nước mắt thôi...

Em như là con bướm đêm vui bên đời nào ai thấu, Em như loài hoa sắc hương mang cho người niềm vui dối gian, Tin yêu còn đâu hỡi anh khi cuộc đời đầy giông tố, Qua bao ngày tháng phong ba còn lại gì đây anh ơi...

[ĐK: ] Thôi thôi xin anh đừng nói lời yêu em, Thôi thôi xin anh hãy để mặc em, Vì ngày mai, rồi anh cũng quên mau, Vì ngày mai anh lại nói lời chia tay...

Thân em giờ như lá khô bay xào xạc trong đêm vắng, Mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc úa hương phai, Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết, Em đi về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh...

== DẠO NHẠC ==

Em như là con bướm đêm vui bên đời nào ai thấu, Em như loài hoa sắc hương mang cho người niềm vui dối gian, Tin yêu còn đâu hỡi anh khi cuộc đời đầy giông tố, Qua bao ngày tháng phong ba còn lại gì đây anh ơi...

[ĐK: ] Thôi thôi xin anh đừng nói lời yêu em, Thôi thôi xin anh hãy để mặc em, Vì ngày mai, rồi anh cũng quên mau, Vì ngày mai anh lại nói lời chia tay...

Thân em giờ như lá khô bay xào xạc trong đêm vắng, Mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc úa hương phai, Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết, Em đi về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh...

* Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết, Em đi về đâu hỡi anh... về đâu hỡi.. anh......

== HẾT BÀI ==

Em đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy mưa gió, 
Em đi về đâu hỡi anh khi cuộc đời này thiếu vắng anh, 
Cô đơn từng đêm khóc thương cho cuộc tình đầy ngang trái, 
Cho cuôc tình, mà chỉ có nước mắt thôi...
 
Em như là con bướm đêm vui bên đời nào ai thấu, 
Em như loài hoa sắc hương mang cho người niềm vui dối gian, 
Tin yêu còn đâu hỡi anh khi cuộc đời đầy giông tố, 
Qua bao ngày tháng phong ba còn lại gì đây anh ơi...
 
 
[ĐK: ]
Thôi thôi xin anh đừng nói lời yêu em, 
Thôi thôi xin anh hãy để mặc em, 
Vì ngày mai, rồi anh cũng quên mau, 
Vì ngày mai anh lại nói lời chia tay...
 
Thân em giờ như lá khô bay xào xạc trong đêm vắng, 
Mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc úa hương phai, 
Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết, 
Em đi về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh...
Em đi về đâu hỡi [Gm] anh, trên con đường đầy mưa gió
Em đi về đâu hỡi [Cm] anh, khi cuộc đời này thiếu vắng [Bb] anh
Cô đơn từng đêm khóc [Eb] thương cho cuộc tình đầy ngang [Cm] trái,
Cho cuộc [F] tình mà chỉ có nước mắt [D] thôi… [D7]

Em như là con bướm [Gm] đêm vui bên đời nào ai thấu.
Em như loài hoa sắc [Cm] hương mang cho người niềm vui dối [Bb] gian.
Tin yêu còn đâu hỡi [Eb] anh, khi cuộc đời đầy giông [Cm] tố,
Qua bao ngày tháng phong [D7] ba còn lại gì đây anh [Gm] ơi?

[G7] Thôi thôi xin anh đừng nói lời yêu [Cm] em
[D7] Thôi thôi xin anh hãy để mặc [Gm] em
Vì ngày [Eb] mai rồi anh cũng quên [F] mau,
vì ngày [Cm] mai anh lại nói lời chia [D] tay [D7]

Thân em giờ như lá [Gm] khô bay xào xạc trong đêm vắng
Mai đây rồi sẽ ra [Cm] sao khi thân tàn sắc úa hương [Bb] phai
Em đi về đâu hỡi [Eb] anh, khi tim này dường như [Cm] chết
Em đi về đâu hỡi [D7] anh về đâu hỡi [Gm] anh.