Tâm Sự Với Anh

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Anh vô tình anh chẳng hiểu cho em, Trong những đêm sầu đau, Giờ trách anh đâu phải để bắt đền, Nhưng tại vì em buồn...

Vì hai đứa ta hai cuộc đời như một, Chung một niềm sầu từ lúc tuổi hai mươi, Trong lúc vòng tay em chưa tròn ân ái, Nên nhiều đêm thức giấc em lo sợ đơn phương...

Thương nhau rồi em thường sợ khi xa, Em mất đi người ta, Lòng ước mong hoa pháo nổ đỏ đường, Nhưng mộng lòng không trọn...

Vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu, Anh thường bảo rằng tình cảnh dù chông gai, Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, Nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau...

[ĐK: ] Con xin ơn trên cho con lấy được, Người con yêu suốt đời, Cho người yêu con thương con thật nhiều, Như trầu yêu mến cau... Anh ơi hay chăng em đang khóc thầm, Vì duyên ta lỡ làng, Trên vùng ăn năn xin anh hiểu rằng, Em chỉ yêu mình anh...

Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh, Trong trái ngang khổ đau, Phận số em thượng đế như an bài, Cho cuộc đời bé nhỏ...

Vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu, Anh thường bảo rằng tình cảnh dù chong gai, Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Con xin ơn trên cho con lấy được, Người con yêu suốt đời, Cho người yêu con thương con thật nhiều, Như trầu yêu mến cau... Anh ơi hay chăng em đang khóc thầm, Vì duyên ta lỡ làng, Trên vùng ăn năn xin anh hiểu rằng, Em chỉ yêu mình anh...

Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh, Trong trái ngang khổ đau, Phận số em thượng đế như an bài, Cho cuộc đời bé nhỏ...

Vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu, Anh thường bảo rằng tình cảnh dù chong gai, Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay...

Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, Nhưng vì em bối rối nên tâm sự.. đêm nay......

== HẾT BÀI ==

Anh vô tình anh chẳng hiểu cho em,  
Trong những đêm sầu đau,  
Giờ trách anh đâu phải để bắt đền,  
Nhưng tại vì em buồn...

Vì hai đứa ta hai cuộc đời như một,  
Chung một niềm sầu từ lúc tuổi hai mươi,  
Trong lúc vòng tay em chưa tròn ân ái,
Nên nhiều đêm thức giấc em lo sợ đơn phương... 

Thương nhau rồi em thường sợ khi xa,  
Em mất đi người ta,  
Lòng ước mong hoa pháo nổ đỏ đường,  
Nhưng mộng lòng không trọn... 

Vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu,  
Anh thường bảo rằng tình cảnh dù chông gai,  
Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp,  
Nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau...

 

[ĐK: ] 
Con xin ơn trên cho con lấy được,  
Người con yêu suốt đời,  
Cho người yêu con thương con thật nhiều,  
Như trầu yêu mến cau... 

Anh ơi hay chăng em đang khóc thầm,  
Vì duyên ta lỡ làng,  
Trên vùng ăn năn xin anh hiểu rằng,  
Em chỉ yêu mình anh... 

Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh,  
Trong trái ngang khổ đau,  
Phận số em thượng đế như an bài,  
Cho cuộc đời bé nhỏ... 

Vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu,  
Anh thường bảo rằng tình cảnh dù chong gai,  
Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp,  
Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay...