Tâm Tình Người Thầy Thuốc

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Slow || Đơn ca:

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Đình Hội: Ab

(Điệu Slowrock) Người thầy thuốc thân thương vẫn đi về làng nhỏ Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng đường anh đi Không phép lạ diệu kỳ, chỉ với lòng nhân ái Người lương y không ngại những nẻo đường chông gai Đêm từng đêm miệt mài trên từng trang sách nhỏ Bao tháng ngày vất vả, vất vả vì bệnh nhân

(Điệu Valse) Bệnh nhân khỏi bệnh phong Tình yêu thêm mặn nồng Tuổi hồng lên tiếng hát Cuộc đời tràn niềm vui Bệnh nhân khỏi bệnh phong Lòng vui bao tình nồng Tuổi hồng lên tiếng hát Đời đong đầy yêu thương

(Điệu Slowrock) Nơi làng cũ tôi qua Chiều trên con đường mòn Tình cờ gặp lại em, Người bệnh phong năm ấy Đôi mắt em mơ màng, Nhớ lại những tháng năm Bao khổ đau trong lòng Cuộc đời bao vết thương Bao ngày tháng thương đau Đời lênh đênh biển sầu Tình đời buồn sâu lắng Và nhờ người thầy thuốc Giúp em tìm lại đời Nhớ lại những tháng năm Qua rồi bao nỗi buồn Tình đời thêm ngát hương Em về trong nắng nhạt chiều Lòng tôi xao xuyến đời người lương y Tháng ngày mưa gió dặm đường Nhưng người áo trắng vẫn đời vì bệnh nhân

Đọc thơ : (Người thầy thuốc chống phong vẫn đi về làng nhỏ Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng người lương y Người thầy thuốc chống phong, một đời vì bệnh nhân Với tình thương cao cả, trọn cuộc đời hiến dâng)

(Điệu Valse) Bệnh nhân khỏi bệnh phong, Tình yêu đang trở lại Cuộc đời lên tiếng hát, Hạnh phúc nở ngàn hoa Dòng thời gian nhẹ lướt, Người thầy thuốc vẫn đi Trên quê hương yêu dấu, Gieo tình thương muôn nơi

(Điệu Slowrock) Người thầy thuốc thân thương, vẫn đi về làng nhỏ Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng người lương y

== DẠO NHẠC ==

(Điệu Slowrock) Người thầy thuốc thân thương vẫn đi về làng nhỏ Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng đường anh đi Không phép lạ diệu kỳ, chỉ với lòng nhân ái Người lương y không ngại những nẻo đường chông gai Đêm từng đêm miệt mài trên từng trang sách nhỏ Bao tháng ngày vất vả, vất vả vì bệnh nhân

(Điệu Valse) Bệnh nhân khỏi bệnh phong Tình yêu thêm mặn nồng Tuổi hồng lên tiếng hát Cuộc đời tràn niềm vui Bệnh nhân khỏi bệnh phong Lòng vui bao tình nồng Tuổi hồng lên tiếng hát Đời đong đầy yêu thương

(Điệu Slowrock) Nơi làng cũ tôi qua Chiều trên con đường mòn Tình cờ gặp lại em, Người bệnh phong năm ấy Đôi mắt em mơ màng, Nhớ lại những tháng năm Bao khổ đau trong lòng Cuộc đời bao vết thương Bao ngày tháng thương đau Đời lênh đênh biển sầu Tình đời buồn sâu lắng Và nhờ người thầy thuốc Giúp em tìm lại đời Nhớ lại những tháng năm Qua rồi bao nỗi buồn Tình đời thêm ngát hương Em về trong nắng nhạt chiều Lòng tôi xao xuyến đời người lương y Tháng ngày mưa gió dặm đường Nhưng người áo trắng vẫn đời vì bệnh nhân

Đọc thơ : (Người thầy thuốc chống phong vẫn đi về làng nhỏ Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng người lương y Người thầy thuốc chống phong, một đời vì bệnh nhân Với tình thương cao cả, trọn cuộc đời hiến dâng)

(Điệu Valse) Bệnh nhân khỏi bệnh phong, Tình yêu đang trở lại Cuộc đời lên tiếng hát, Hạnh phúc nở ngàn hoa Dòng thời gian nhẹ lướt, Người thầy thuốc vẫn đi Trên quê hương yêu dấu, Gieo tình thương muôn nơi

(Điệu Slowrock) Người thầy thuốc thân thương, vẫn đi về làng nhỏ Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng người lương y

== HẾT BÀI ==

(Điệu Slowrock)
Người thầy thuốc thân thương vẫn đi về làng nhỏ
Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng đường anh đi
Không phép lạ diệu kỳ, chỉ với lòng nhân ái
Người lương y không ngại những nẻo đường chông gai
Đêm từng đêm miệt mài trên từng trang sách nhỏ
Bao tháng ngày vất vả, vất vả vì bệnh nhân

(Điệu Valse)
Bệnh nhân khỏi bệnh phong
Tình yêu thêm mặn nồng
Tuổi hồng lên tiếng hát
Cuộc đời tràn niềm vui
Bệnh nhân khỏi bệnh phong
Lòng vui bao tình nồng
Tuổi hồng lên tiếng hát
Đời đong đầy yêu thương

(Điệu Slowrock)
Nơi làng cũ tôi qua
Chiều trên con đường mòn
Tình cờ gặp lại em,
Người bệnh phong năm ấy
Đôi mắt em mơ màng,
Nhớ lại những tháng năm
Bao khổ đau trong lòng
Cuộc đời bao vết thương
Bao ngày tháng thương đau
Đời lênh đênh biển sầu
Tình đời buồn sâu lắng
Và nhờ người thầy thuốc
Giúp em tìm lại đời
Nhớ lại những tháng năm
Qua rồi bao nỗi buồn
Tình đời thêm ngát hương
Em về trong nắng nhạt chiều
Lòng tôi xao xuyến đời người lương y
Tháng ngày mưa gió dặm đường
Nhưng người áo trắng vẫn đời vì bệnh nhân

Đọc thơ :
(Người thầy thuốc chống phong vẫn đi về làng nhỏ
Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng người lương y
Người thầy thuốc chống phong, một đời vì bệnh nhân
Với tình thương cao cả, trọn cuộc đời hiến dâng)

(Điệu Valse)
Bệnh nhân khỏi bệnh phong,
Tình yêu đang trở lại
Cuộc đời lên tiếng hát,
Hạnh phúc nở ngàn hoa
Dòng thời gian nhẹ lướt,
Người thầy thuốc vẫn đi
Trên quê hương yêu dấu,
Gieo tình thương muôn nơi

(Điệu Slowrock)
Người thầy thuốc thân thương, vẫn đi về làng nhỏ
Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng người lương y

(Điệu Slowrock)
[G] Người thầy thuốc thân thương vẫn đi về làng [Em] nhỏ
[Em] Trên đường quê trăng [G] tỏ, soi [E7] bóng đường anh [Am] đi
[G] Không phép lạ diệu [Am] kỳ, chỉ [G] với lòng nhân [G] ái
Người lương [E7] y không [Am] ngại những nẻo [D7] đường chông [G] gai
[Bm] Đêm từng đêm miệt [C] mài [D7] trên từng trang sách [G] nhỏ
Bao tháng [E7] ngày vất [Am] vả, vất [D7] vả vì bệnh [G] nhân

(Điệu Valse)
Bệnh [G] nhân khỏi bệnh [Am] phong
Tình [D7] yêu thêm mặn [G] nồng
Tuổi [Em] hồng lên tiếng [G] hát
Cuộc [G] đời tràn niềm [D7] vui
Bệnh [G] nhân khỏi bệnh [G] phong
Lòng [E7] vui bao tình [Am] nồng
Tuổi [Em] hồng lên tiếng [G] hát
Đời [D7] đong đầy yêu [G] thương

(Điệu Slowrock)
[Bm] Nơi làng cũ tôi [Em] qua
[Am] Chiều trên con đường [G] mòn
[G] Tình cờ gặp lại [G] em,
[G7] Người bệnh phong năm [C] ấy
[E7] Đôi mắt em mơ [Am] màng,
Nhớ [D7] lại những tháng [G] năm
[Am] Bao khổ đau trong [G] lòng
Cuộc [D7] đời bao vết [G] thương
[B7] Bao ngày tháng thương [Em] đau
[Am] Đời lênh đênh biển [G] sầu
[G] Tình đời buồn sâu [G] lắng
[G7] Và nhờ người thầy [C] thuốc
[E7] Giúp em tìm lại [Am] đời
Nhớ [D7] lại những tháng [G] năm
[Am] Qua rồi bao nỗi [G] buồn
Tình [B7] đời thêm ngát [Em] hương
Em [Bm] về trong nắng nhạt [Em] chiều
Lòng tôi xao [A] xuyến đời người lương [D] y
Tháng [D7] ngày mưa gió dặm [G] đường
Nhưng người áo [D7] trắng vẫn đời vì bệnh [G] nhân

Đọc thơ :
(Người thầy thuốc chống phong vẫn đi về làng nhỏ
Trên đường quê trăng tỏ, soi bóng người lương y
Người thầy thuốc chống phong, một đời vì bệnh nhân
Với tình thương cao cả, trọn cuộc đời hiến dâng)

(Điệu Valse)
Bệnh [G] nhân khỏi bệnh [Am] phong,
Tình [D7] yêu đang trở [G] lại
Cuộc [Em] đời lên tiếng [G] hát,
Hạnh [G] phúc nở ngàn [D7] hoa
Dòng [G] thời gian nhẹ [C] lướt,
Người [G] thầy thuốc vẫn [Am] đi
Trên quê hương yêu [D7] dấu,
Gieo tình thương muôn [G] nơi

(Điệu Slowrock)
[G] Người thầy thuốc thân [Em] thương, vẫn đi về làng [C] nhỏ
Trên đường quê trăng [Bm] tỏ, soi [D7] bóng người lương [G] y