Tết Xả Hơi, Làm Gì Cănggg

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Trúc Nhân & Pháo: Gm

Mấy cô mấy bác ơiii Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây Chớ lướt nhiều quá quen tay Ở đây một xíu nhạc hay ra liền (Ối zời) Em làm không phải vì tiền Là vì các bác là vì đam mê

Năm nay tết đến thật rồi Này thì xuân hương hoa mai mai đào đào Ai kia gót đỏ hồng hào Nếu mà không vội chạy vào tim emm

Ở đây đang có 4 nghìn người xem Các bác nếu thích hãy thả một tim Em có anh nhà nói ngả nói nghiêng Dằn mâm sắn chén chợ phiên xuyên ngày

Sáng sớm tối thì cứ la cà Hãy biết noi gương anh mình Cỗ đầy đem dâng hiến gia đình

Áo mới tinh tươm người thơm tho 30 cúng giao thừa Gen Z cũng như Gen gì luôn gìn giữ truyền thống bao mùa (Em đã nghe chưa nà)

Em luôn luôn nghe lời Còn anh luôn luôn phải tươi cười yêu đời Năm qua qua qua rồi vẫn quạu

Mẹ mua áo mới tinh tươm người thơm tho GenZ cũng vui mà Tết nhất không lo việc nhà không phải căng (Anh cứ làm sao thế nhờ) (Bà con cô bác ơiii)

HOOK: Mình cùng ăn tết xả hơi căng làm gì Tết Gen Z cũng như Gen gì Chúc nhau luôn gặp may tươi đẹp hết năm

Mình cùng ăn tết xả hơi căng làm gì Tết năm sau cũng như năm này Thăm bà con cô bác vui anh chị em

Bao năm tết có một lần Xả hơi chơi tết ngại gì tất tay Căng nhiều lại hoá không hay Vận may hay tới với ai luôn cười

== DẠO NHẠC ==

Mấy cô mấy bác ơiii Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây Chớ lướt nhiều quá quen tay Ở đây một xíu nhạc hay ra liền (Ối zời) Em làm không phải vì tiền Là vì các bác là vì đam mê

Năm nay tết đến thật rồi Này thì xuân hương hoa mai mai đào đào Ai kia gót đỏ hồng hào Nếu mà không vội chạy vào tim emm

Ở đây đang có 4 nghìn người xem Các bác nếu thích hãy thả một tim Em có anh nhà nói ngả nói nghiêng Dằn mâm sắn chén chợ phiên xuyên ngày

Sáng sớm tối thì cứ la cà Hãy biết noi gương anh mình Cỗ đầy đem dâng hiến gia đình

Áo mới tinh tươm người thơm tho 30 cúng giao thừa Gen Z cũng như Gen gì luôn gìn giữ truyền thống bao mùa (Em đã nghe chưa nà)

Em luôn luôn nghe lời Còn anh luôn luôn phải tươi cười yêu đời Năm qua qua qua rồi vẫn quạu

Mẹ mua áo mới tinh tươm người thơm tho GenZ cũng vui mà Tết nhất không lo việc nhà không phải căng (Anh cứ làm sao thế nhờ) (Bà con cô bác ơiii)

HOOK: Mình cùng ăn tết xả hơi căng làm gì Tết Gen Z cũng như Gen gì Chúc nhau luôn gặp may tươi đẹp hết năm

Mình cùng ăn tết xả hơi căng làm gì Tết năm sau cũng như năm này Thăm bà con cô bác vui anh chị em

Bao năm tết có một lần Xả hơi chơi tết ngại gì tất tay Căng nhiều lại hoá không hay Vận may hay tới với ai luôn cười

== HẾT BÀI ==

Mấy cô mấy bác ơiii
Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Chớ lướt nhiều quá quen tay
Ở đây một xíu nhạc hay ra liền (Ối zời)
Em làm không phải vì tiền
Là vì các bác là vì đam mê

Năm nay tết đến thật rồi
Này thì xuân hương hoa mai mai đào đào
Ai kia gót đỏ hồng hào
Nếu mà không vội chạy vào tim emm

Ở đây đang có 4 nghìn người xem
Các bác nếu thích hãy thả một tim
Em có anh nhà nói ngả nói nghiêng
Dằn mâm sắn chén chợ phiên xuyên ngày

Sáng sớm tối thì cứ la cà
Hãy biết noi gương anh mình
Cỗ đầy đem dâng hiến gia đình

Áo mới tinh tươm người thơm tho
30 cúng giao thừa
Gen Z cũng như Gen gì luôn gìn giữ truyền thống bao mùa
(Em đã nghe chưa nà)

Em luôn luôn nghe lời
Còn anh luôn luôn phải tươi cười yêu đời
Năm qua qua qua rồi vẫn quạu

Mẹ mua áo mới tinh tươm người thơm tho
GenZ cũng vui mà
Tết nhất không lo việc nhà không phải căng
(Anh cứ làm sao thế nhờ)
(Bà con cô bác ơiii)

HOOK:
Mình cùng ăn tết xả hơi căng làm gì
Tết Gen Z cũng như Gen gì
Chúc nhau luôn gặp may tươi đẹp hết năm

Mình cùng ăn tết xả hơi căng làm gì
Tết năm sau cũng như năm này
Thăm bà con cô bác vui anh chị em

Bao năm tết có một lần
Xả hơi chơi tết ngại gì tất tay
Căng nhiều lại hoá không hay
Vận may hay tới với ai luôn cười

[C] Mấy cô mấy bác [D] ơiii
Đi [Bm] đâu mà vội mà vàng mà vấp phải [Em] đá mà quàng phải dây
Chớ [C] lướt nhiều quá quen tay
Ở đây một [D] xíu nhạc hay ra liền (Ối zời)
Em [Bm] làm không phải vì tiền
Là vì các [Em] bác là vì đam mê

[C] Năm nay tết đến thật rồi
Này thì [D] xuân hương hoa mai mai đào đào
[Bm] Ai kia gót đỏ hồng hào
Nếu [Em] mà không vội chạy vào tim emm

[C] Ở đây đang có 4 nghìn người xem
[D] Các bác nếu thích hãy thả một tim
[Bm] Em có anh nhà nói ngả nói nghiêng
Dằn [Em] mâm sắn chén chợ phiên xuyên ngày

[C] Sáng sớm tối thì cứ la [D] cà
Hãy biết noi gương anh [Bm] mình
Cỗ đầy đem dâng hiến gia [Em] đình

Áo mới tinh tươm người [C] thơm tho
30 cúng giao [D] thừa
Gen Z cũng như Gen [Bm] gì luôn gìn giữ truyền thống bao [Em] mùa
(Em đã nghe chưa nà)

[C] Em luôn luôn nghe lời
Còn [D] anh luôn luôn phải tươi cười yêu đời
[Bm] Năm qua qua qua rồi vẫn [Em] quạu

Mẹ mua áo mới tinh tươm người [C] thơm tho
GenZ cũng vui [D] mà
Tết nhất không lo việc [Bm] nhà không phải căng
(Anh cứ làm [Em] sao thế nhờ)
(Bà con cô bác ơiii)

HOOK:
Mình cùng ăn [C] tết xả hơi căng làm gì
[D] Tết Gen Z cũng như Gen gì
[Bm] Chúc nhau luôn gặp may tươi đẹp hết [Em] năm

Mình cùng ăn [C] tết xả hơi căng làm gì
[D] Tết năm sau cũng như năm này
[Bm] Thăm bà con cô bác vui anh chị [Em] em

Bao [C] năm tết có một lần
Xả hơi chơi [D] tết ngại gì tất tay
Căng [Bm] nhiều lại hoá không hay
Vận may hay [Em] tới với ai luôn cười