Thành Phố Sau Lưng

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: Dm, Nữ: Am

Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Giang Tử: Cm
 • Đan Nguyên: Dm
 • Hương Lan: Am
 • Quang Lê: Dm
 • Tuấn Vũ: Cm
 • Hồng Trúc: Bbm
 • Lưu Hồng: Fm
 • Hương Lan (trước 75): Bm
 • Mỹ Lan: Cm
 • Phương Lâm: C#m
 • Ý Linh: Am
 • Hằng Phạm: Bbm
 • Chế Linh: Dm

Khi vũ trụ lên đèn, Thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm, Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ, Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng...

Nay góp mặt góp lời, Làm lính mà thôi đối diện đây rồi, Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ, Hoả châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị...

[ĐK: ] Ngày nào đó tôi còn thèm, Ánh sáng kinh đô thèm ly bia, Qua tiếng nhạc mơ hồ, Cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân...

Nay trả lại cho người, Thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng, Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ, Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm có mặt...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Ngày nào đó tôi còn thèm, Ánh sáng kinh đô thèm ly bia, Qua tiếng nhạc mơ hồ, Cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân...

Nay trả lại cho người, Thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng, Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ, Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm có mặt...

* Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ, Đồn xa tôi ở.. trấn quân thù.. ngày đêm có mặt......

== HẾT BÀI ==

Khi vũ trụ lên đèn,  
Thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm,  
Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ,
Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng... 

Nay góp mặt góp lời,  
Làm lính mà thôi đối diện đây rồi, 
Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ,  
Hoả châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị... 

 

[ĐK: ]
Ngày nào đó tôi còn thèm,  
Ánh sáng kinh đô thèm ly bia,  
Qua tiếng nhạc mơ hồ,  
Cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân... 

Nay trả lại cho người,  
Thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng,  
Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ,  
Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm tỏ mặt...

1. Khi vũ trụ lên [Dm] đèn thành phố ngã [F] nghiêng men rượu say [Dm] mèm
Tuổi thơ đi [Am] hoang nghìn đêm trốn [Dm] ngủ
Phần ba tuổi [Bb] đời hoang phế sau [Am] lưng [A7]

2. Nay góp mặt góp [Dm] lời làm lính mà [F] thôi đối diện đây [Dm] rồi
Từng đêm quê [Am] hương đạn bay súng [Dm] nổ
Hoả châu sáng [Bb] tỏ những khuôn [Am] mặt người yêu phố [Dm] thị

[ĐK: ]  Ngày nào [Gm] đó tôi còn [A7] thèm ánh sáng kinh [Dm] đô
Thèm ly [Gm] bia qua tiếng nhạc mơ [Dm] hồ
Cùng ngàn nụ [F] cười ánh mắt giai [Bb] nhân [A7] [Dm]

3. Nay trả lại cho [Dm] người thành phố sau [F] lưng môi ngọt rượu [Dm] nồng
Giày xô tôi [Am] đi hằn trên lá [Dm] cỏ
Đồn xa tôi [Bb] ở trấn quân [Am] thù ngày đêm tỏ [Dm] mặt