Thiên Chúa Yêu Thế Gian

Sáng tác: Lm. Huy Hoàng
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Quang Thọ: C

[ĐK: ]  Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin Con Ngài, thì sẽ không phải chết.
Con Chúa đến trần gian, không phải để lên án,
nhưng để thế gian này, nhờ Con Chúa mà được sống muôn đời.

1. Ai tin vào Con Ngài, thì sẽ không bị lên án.
Ai không tin Con Ngài, thì đã bị lên án rồi.
Và bản án chính là người ta chẳng tìm về ánh sáng.
Vì các việc họ làm, là tăm tối xấu xa tội lụy.

2. Ai tin nhận Con Ngài, thì sống trong nguồn ánh sáng.
Luôn luôn theo sự thật là đón nhận Lời Chúa truyền.
Làm việc có ý lành, là luôn thực hiện ở trong Chúa.
Không kiếm tìm lợi lộc mọi vui thú chóng qua ở đời.

3. Bao ơn lành trong đời, nhờ Chúa ban tặng mà thôi.
Không do sức con người mà do tình yêu Chúa Trời.
Nhờ lòng Chúa xót thương, mà nhân loại được tràn ân phúc.
Ôi Chúa thương loài người, tặng Con rất dấu yêu của Ngài.

4. Xin dâng lời cảm tạ, cùng hát vang ngàn lời ca.
Vinh quang Chúa không màng, mà vâng lời Cha đến cùng.
Ngài tự hiến thân mình, làm chiên chuộc tội cả trần gian.
Tội lỗi của loài người được Con Chúa đoái thương đền bồi.

[ĐK: ]  [C] Thiên Chúa yêu trần [G/B] gian đến [Am] nỗi đã ban Con [C] Một,
[Am] để ai tin Con [Em] Ngài, thì sẽ [D7] không phải [G] chết.
[F] Con Chúa đến trần [Em] gian, không [F] phải để [G7] lên [C] án,
[Am] nhưng để thế gian [Em] này, nhờ Con [G7] Chúa mà được sống muôn [C] đời.

1. [C] Ai tin vào Con [Em] Ngài, thì sẽ [C] không bị [G7] lên [Am] án.
[F] Ai không tin Con [Dm] Ngài, thì đã [C] bị lên án [G] rồi.
[C] Và bản án chính [Am] là người ta [F] chẳng tìm về ánh [G7] sáng.
[Am] Vì các việc họ [Em] làm, là tăm [G7] tối xấu xa tội [C] lụy.

2. [C] Ai tin nhận Con [Em] Ngài, thì sống [C] trong nguồn [G7] ánh [Am] sáng.
[F] Luôn luôn theo sự [Dm] thật là đón [C] nhận Lời Chúa [G] truyền.
[C] Làm việc có ý [Am] lành, là luôn [F] thực hiện ở trong [G7] Chúa.
[Am] Không kiếm tìm lợi [Em] lộc mọi vui [G7] thú chóng qua ở [C] đời.

3. [C] Bao ơn lành trong [Em] đời, nhờ Chúa [C] ban tặng [G7] mà [Am] thôi.
[F] Không do sức con [Dm] người mà do [C] tình yêu Chúa [G] Trời.
[C] Nhờ lòng Chúa xót thương, mà nhân [F] loại được tràn ân [G7] phúc.
[Am] Ôi Chúa thương loài [Em] người, tặng Con [G7] rất dấu yêu của [C] Ngài.

4. [C] Xin dâng lời cảm [Em] tạ, cùng hát [C] vang ngàn [G7] lời [Am] ca.
[F] Vinh quang Chúa không [Dm] màng, mà vâng [C] lời Cha đến [G] cùng.
[C] Ngài tự hiến thân [Am] mình, làm chiên [F] chuộc tội cả trần [G7] gian.
[Am] Tội lỗi của loài [Em] người được Con Chúa [G7] đoái thương đền [C] bồi.

[ĐK: ] Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin Con Ngài, thì sẽ không phải chết. Con Chúa đến trần gian, không phải để lên án, nhưng để thế gian này, nhờ Con Chúa mà được sống muôn đời.

Ai tin vào Con Ngài, thì sẽ không bị lên án. Ai không tin Con Ngài, thì đã bị lên án rồi. Và bản án chính là người ta chẳng tìm về ánh sáng. Vì các việc họ làm, là tăm tối xấu xa tội lụy.

Ai tin nhận Con Ngài, thì sống trong nguồn ánh sáng. Luôn luôn theo sự thật là đón nhận Lời Chúa truyền. Làm việc có ý lành, là luôn thực hiện ở trong Chúa. Không kiếm tìm lợi lộc mọi vui thú chóng qua ở đời.

Bao ơn lành trong đời, nhờ Chúa ban tặng mà thôi. Không do sức con người mà do tình yêu Chúa Trời. Nhờ lòng Chúa xót thương, mà nhân loại được tràn ân phúc. Ôi Chúa thương loài người, tặng Con rất dấu yêu của Ngài.

Xin dâng lời cảm tạ, cùng hát vang ngàn lời ca. Vinh quang Chúa không màng, mà vâng lời Cha đến cùng. Ngài tự hiến thân mình, làm chiên chuộc tội cả trần gian. Tội lỗi của loài người được Con Chúa đoái thương đền bồi.

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin Con Ngài, thì sẽ không phải chết. Con Chúa đến trần gian, không phải để lên án, nhưng để thế gian này, nhờ Con Chúa mà được sống muôn đời.

Ai tin vào Con Ngài, thì sẽ không bị lên án. Ai không tin Con Ngài, thì đã bị lên án rồi. Và bản án chính là người ta chẳng tìm về ánh sáng. Vì các việc họ làm, là tăm tối xấu xa tội lụy.

Ai tin nhận Con Ngài, thì sống trong nguồn ánh sáng. Luôn luôn theo sự thật là đón nhận Lời Chúa truyền. Làm việc có ý lành, là luôn thực hiện ở trong Chúa. Không kiếm tìm lợi lộc mọi vui thú chóng qua ở đời.

Bao ơn lành trong đời, nhờ Chúa ban tặng mà thôi. Không do sức con người mà do tình yêu Chúa Trời. Nhờ lòng Chúa xót thương, mà nhân loại được tràn ân phúc. Ôi Chúa thương loài người, tặng Con rất dấu yêu của Ngài.

Xin dâng lời cảm tạ, cùng hát vang ngàn lời ca. Vinh quang Chúa không màng, mà vâng lời Cha đến cùng. Ngài tự hiến thân mình, làm chiên chuộc tội cả trần gian. Tội lỗi của loài người được Con Chúa đoái thương đền bồi.

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tự Học Thổi Sáo Trúc Trong 21 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/03/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)