Thói Đời (Trúc Phương)

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: C#m, Nữ: Am

Đường thương đau đày ải nhân gian, Ai chưa qua chưa phải là người, Trong thói đời, cười ra nước mắt, Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, Còn gian dối cho nhau...

Người yêu ta rồi cũng xa ta, Nên chung thân ta giận cuộc đời, Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, Tiền đổi tay khi rủ cơn mê, Để chua xót trên lối về...

[ĐK:] Rượu trần ai gội niềm cay đắng, Những suy tư in đậm đường hành, Mình còn ai đâu để vui, Khi trót sa vũng lầy nhân thế, Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi...

Bạn quên ta tình cũng quên ta, Nên trắng đêm thui thủi một mình, Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, Nghe xót xa ngời lên tròng mắt, Đoạn buồn xa ta đã đi qua, Ngày vui tới ta vẫn chờ...

== DẠO NHẠC ==

Đường thương đau đày ải nhân gian, Ai chưa qua chưa phải là người, Trong thói đời, cười ra nước mắt, Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, Còn gian dối cho nhau...

Người yêu ta rồi cũng xa ta, Nên chung thân ta giận cuộc đời, Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, Tiền đổi tay khi rủ cơn mê, Để chua xót trên lối về...

[ĐK:] Rượu trần ai gội niềm cay đắng, Những suy tư in đậm đường hành, Mình còn ai đâu để vui, Khi trót sa vũng lầy nhân thế, Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi...

Bạn quên ta tình cũng quên ta, Nên trắng đêm thui thủi một mình, Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, Nghe xót xa ngời lên tròng mắt, Đoạn buồn xa ta đã đi qua, Ngày vui tới ta.. vẫn chờ......

== HẾT BÀI ==

1. Đường thương đau đày ải nhân gian, 
Ai chưa qua chưa phải là người, 
Trong thói đời, cười ra nước mắt,  
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, 
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, 
Còn gian dối cho nhau...

2. Người yêu ta rồi cũng xa ta, 
Nên chung thân ta giận cuộc đời, 
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, 
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, 
Tiền đổi tay khi rủ cơn mê, 
Để chua xót trên lối về...

 

[ĐK: ]
Rượu trần ai gội niềm cay đắng, 
Những suy tư in đậm đường hành,  
Mình còn ai đâu để vui, 
Khi trót sa vũng lầy nhân thế,  
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi...

3. Bạn quên ta tình cũng quên ta, 
Nên trắng đêm thui thủi một mình, 
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, 
Nghe xót xa ngời lên tròng mắt, 
Đoạn buồn xa ta đã đi qua, 
Ngày vui tới ta vẫn chờ...