Thương Nhớ Người Dưng

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca Nữ
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Đào Nguyên: F

Gió lay cành cây nhãn lồng, Hát câu ầu ơ nhớ nhau, Chim chiều lẻ bạn ngoài sông, Em còn mong đợi người dưng... Tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau...

Ánh trăng còn soi mái đình, Nhớ ai buồng cau héo khô, Sông dài cá lội biệt tăm, Như bèo mây dạt về đâu... Trái tim mong chờ người dưng...

[ĐK: ] Ngày nào em đứng bên sông, Thương anh từ lúc lúa xanh trên đồng, Chạnh lòng nghe khúc ca dao, Lia thia còn nhớ sông dài đã qua...

Ngậm ngùi chim sáo bay xa, Chim quyên còn đứng lẻ loi một mình, Chạnh lòng đau xót chim quyên, Sao anh đành bước qua cầu quên em...

== DẠO NHẠC ==

Gió lay cành cây nhãn lồng, Hát câu ầu ơ nhớ nhau, Chim chiều lẻ bạn ngoài sông, Em còn mong đợi người dưng... Qua không thương bậu, bậu còn buồn ơi...

[ĐK: ] Ngày nào em đứng bên sông, Thương anh từ lúc lúa xanh trên đồng, Chạnh lòng nghe khúc ca dao, Lia thia còn nhớ sông dài đã qua...

Ngậm ngùi chim sáo bay xa, Chim quyên còn đứng lẻ loi một mình, Chạnh lòng đau xót chim quyên, Sao anh đành bước qua cầu quên em...

Ánh trăng còn soi mái đình, Nhớ ai buồng cau héo khô, Sông dài cá lội biệt tăm, Như bèo mây dạt về đâu... Trái tim.. mong chờ.. người.. dưng......

== HẾT BÀI ==

Gió lay cành cây nhãn lồng, 
Hát câu ầu ơ nhớ nhau, 
Chim chiều lẻ bạn ngoài sông, 
Em còn mong đợi người dưng...
Tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau...


Ánh trăng còn soi mái đình, 
Nhớ ai buồng cau héo khô, 
Sông dài cá lội biệt tăm, 
Như bèo mây dạt về đâu...
Trái tim mong chờ người dưng...

[ĐK: ]
Ngày nào em đứng bên sông, 
Thương anh từ lúc lúa xanh trên đồng, 
Chạnh lòng nghe khúc ca dao, 
Lia thia còn nhớ sông dài đã qua...

Ngậm ngùi chim sáo bay xa, 
Chim quyên còn đứng lẻ loi một mình, 
Chạnh lòng đau xót chim quyên, 
Sao anh đành bước qua cầu quên em...

* Gió lay cành cây nhãn lồng, 
Hát câu ầu ơ nhớ nhau, 
Chim chiều lẻ bạn ngoài song, 
Em còn mong đợi người dưng...
Qua không thương bậu, bậu còn buồn ơi...

Gió [A] lay cành cây nhãn [Em] lồng
Hát [A] câu ầu ơ nhớ [Em] nhau
Chim chiều lẻ bạn ngoài [Am] sông
Em [G] còn mong đợi người [Em] dưng
Tháng [A] năm tiếng chim buồn nhớ [Em] nhau

Ánh [A] trăng còn soi mái [Em] đình
Nhớ [A] ai buồng cau héo [Em] khô
Sông dài cá lội biệt [Am] tăm
Như [G] bèo mây dạt về [Em] đâu
Trái [A] tim mong chờ người [Em] dưng

Ngày [Em] nào em đứng bên [Am] sông
Thương anh từ [B7] lúc lúa xanh trên [Em] đồng
Chạnh [G] lòng nghe khúc ca [D] dao
Lia thia còn nhớ sông dài đã [G] qua

Ngậm [Em] ngùi chim sáo bay [Am] xa
Chim quyên còn [B7] đứng lẻ loi một [Em] mình
Chạnh [G] lòng đau xót chim [D] quyên
Sao anh đành [B7] bước qua cầu quên [Em] em

Gió [A] lay cành cây nhãn [Em] lồng
Hát [A] câu ầu ơ nhớ [Em] nhau
Chim chiều lẻ bạn ngoài [Am] sông
Em [G] còn mong đợi người [Em] dưng

Chim chiều lẻ bạn ngoài [Am] sông
Qua không thương [G] bậu, bậu [B7] còn buồn [Em] ơi