Tiếng Yêu Từng Đêm

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Lân Nhã: C#m

Trôi như sông trôi như mây Ta hứa đưa nhau đi trên đường mới thôi, Vì ta đã chọn, vì ta đã yêu, lời nhớ nhung người Giờ giữ riêng mình, tôi thôi, chỉ mình tôi thôi

Anh yêu em, ta yêu nhau Khi nỗi cô đơn trong ta tìm đến thôi, Vì ta đã yêu, vì ta đã say, ngày tháng phiêu bồng Lạc lối yêu người, quên thân có phai màu?

[[T[ĐK: ] Ta chờ đợi nhau, chờ mỗi khi bình minh Hẹn yêu thương băng qua biển nhớ

[ĐK: ] Người đã nói rằng sẽ có đớn đau Khi tình yêu mù loà, đến bất ngờ Và em nói rằng có lẽ thoáng qua Như bao người từng qua, vội vã

Người đã nói rằng vẫn có tiếng yêu Đi cùng ta đường dài đến vô tận Và anh muốn là nắng ấm mãi bên Muốn nói tiếng yêu em từng đêm

== DẠO NHẠC ==

Trôi như sông trôi như mây Ta hứa đưa nhau đi trên đường mới thôi, Vì ta đã chọn, vì ta đã yêu, lời nhớ nhung người Giờ giữ riêng mình, tôi thôi, chỉ mình tôi thôi

Anh yêu em, ta yêu nhau Khi nỗi cô đơn trong ta tìm đến thôi, Vì ta đã yêu, vì ta đã say, ngày tháng phiêu bồng Lạc lối yêu người, quên thân có phai màu?

[[T[ĐK: ] Ta chờ đợi nhau, chờ mỗi khi bình minh Hẹn yêu thương băng qua biển nhớ

[ĐK: ] Người đã nói rằng sẽ có đớn đau Khi tình yêu mù loà, đến bất ngờ Và em nói rằng có lẽ thoáng qua Như bao người từng qua, vội vã

Người đã nói rằng vẫn có tiếng yêu Đi cùng ta đường dài đến vô tận Và anh muốn là nắng ấm mãi bên Muốn nói tiếng yêu em từng đêm

== HẾT BÀI ==

1. Trôi như sông trôi như mây
Ta hứa đưa nhau đi trên đường mới thôi,
Vì ta đã chọn, vì ta đã yêu, lời nhớ nhung người
Giờ giữ riêng mình, tôi thôi, chỉ mình tôi thôi

2. Anh yêu em, ta yêu nhau
Khi nỗi cô đơn trong ta tìm đến thôi,
Vì ta đã yêu, vì ta đã say, ngày tháng phiêu bồng
Lạc lối yêu người, quên thân có phai màu?

[[T[ĐK: ]  Ta chờ đợi nhau, chờ mỗi khi bình minh
Hẹn yêu thương băng qua biển nhớ

[ĐK: ]  Người đã nói rằng sẽ có đớn đau
Khi tình yêu mù loà, đến bất ngờ
Và em nói rằng có lẽ thoáng qua
Như bao người từng qua, vội vã

Người đã nói rằng vẫn có tiếng yêu
Đi cùng ta đường dài đến vô tận
Và anh muốn là nắng ấm mãi bên
Muốn nói tiếng yêu em từng đêm

1. [Am] Trôi như [Em/G] sông [Fmaj7] trôi như [Am/E] mây
[Dm] Ta hứa đưa nhau [G] đi trên đường [Cmaj7] mới [Dm] thôi, [E7]
Vì ta đã [Am] chọn, vì ta đã [E] yêu, [Am] lời nhớ nhung [Em] người
[Dm] Giờ giữ riêng [Dm7] mình, tôi [Cmaj7] thôi, chỉ [Dm] mình tôi [Esus4] thôi [E]

2. [Am] Anh yêu [Em/G] em, [Fmaj7] ta yêu [Am/E] nhau
Khi [Dm] nỗi cô đơn [G] trong ta tìm [Cmaj7] đến [Dm] thôi, [E7]
Vì ta đã [Am] yêu, vì ta đã [E] say, [Am] ngày tháng phiêu [Em/G] bồng
[Fmaj7] Lạc lối yêu [G] người, quên [Cmaj7] thân [Dm] có [E] phai [Am] màu?

[[T[ĐK: ]  [G] Ta chờ đợi [C] nhau, chờ [F] mỗi [G] khi bình [C] minh
Hẹn [Dm] yêu thương [Bdim7] băng qua biển [Esus4] nhớ [E]

[ĐK: ]  [Dm7] Người đã nói rằng sẽ có [G] đớn đau
Khi tình [Cmaj7] yêu mù loà, đến bất [Asus4] ngờ [A]
[Dm7] Và em nói rằng có lẽ [G7] thoáng qua
Như bao [Cmaj7] người từng qua, vội [Gm] vã [A7]

[Dm7] Người đã nói rằng vẫn có [G] tiếng yêu
Đi cùng [Cmaj7] ta đường dài đến vô [Gm] tận [A7]
[Dm7] Và anh muốn là nắng ấm [G7] mãi bên
Muốn nói [B7] tiếng [E7] yêu em từng [Am] đêm