Tình Anh (Đình Dũng)

Sáng tác: Đình Dũng
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Slow Rock | Đơn ca: Nam: Em

1. Thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn, 
Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, 
Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, 
Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. 

2. Ngày em đi để mình anh đứng đó, 
Em có hay lòng anh mãi thương em, 
Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, 
Rơi vì người đi mãi không về. 

[ĐK: ] 
Có phải em là con thuyền nhỏ kia, 
Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã, 
Có phải em vội quên đi tất cả, 
Ngày sông thuyền thủy chung một bến đò. 

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, 
Có biết bao con thuyền phải lênh đênh, 
Về bên anh không ồn ào sóng cả, 
Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh. 

TONE: Nam: Em | STYLE: Slow Rock

Thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn, Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về.

Ngày em đi để mình anh đứng đó, Em có hay lòng anh mãi thương em, Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, Rơi vì người đi mãi không về.

[ĐK: ] Có phải em là con thuyền nhỏ kia, Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã, Có phải em vội quên đi tất cả, Ngày sông thuyền thủy chung một bến đò.

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, Có biết bao con thuyền phải lênh đênh, Về bên anh không ồn ào sóng cả, Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh.

== DẠO NHẠC ==

Thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn, Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về.

Ngày em đi để mình anh đứng đó, Em có hay lòng anh mãi thương em, Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, Rơi vì người đi mãi không về.

[ĐK: ] Có phải em là con thuyền nhỏ kia, Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã, Có phải em vội quên đi tất cả, Ngày sông thuyền thủy chung một bến đò.

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, Có biết bao con thuyền phải lênh đênh, Về bên anh không ồn ào sóng cả, Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh.

[ĐK *: ] Có phải em là con thuyền nhỏ kia, Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã, Có phải em vội quên đi tất cả, Ngày sông thuyền thủy chung một bến đò.

* Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, Có biết bao con thuyền phải lênh đênh, Về bên anh không ồn ào sóng cả, Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh.

** Về bên anh không ồn ào sóng cả, Chỉ hiền hoà.. yên ả... nặng tình.. anh......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tự Học Piano Trong 10 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/03/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)