Tình Đời 2

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Ballad || Đơn ca: Nam: Am, Nữ: Fm

Em có còn thương nhớ gì không, Trong những đêm lạnh giá canh trường, Một mình lẻ bóng đơn côi, Lời yêu ai đành gian dối, Kỷ niệm buồn che khuất vành môi...

Hôm pháo hồng trước ngõ nhà em, Tôi đứng trông mà tái tê lòng, Bàng hoàng không biết tại sao, Người ta giờ đành gian dối, Những ân tình thôi giờ lìa xa...

[ĐK: ] Còn nhớ tiếng nói thơm môi, lời yêu một thời, Tình xanh tuyệt vời mà ta đã trao, Và tôi say trong tình vừa nở, Ngờ đâu ngày tan vỡ, Giờ còn trong giấc mơ thôi...

Nên mới hiểu nhân thế đổi thay, Khi trắng tay người ngoảnh xa người, Tình thì tính toán lợi toan, Người thì trăm bề gian dối, Ngẫm sự đời ta buồn mình ta...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Còn nhớ tiếng nói thơm môi, lời yêu một thời, Tình xanh tuyệt vời mà ta đã trao, Và tôi say trong tình vừa nở, Ngờ đâu ngày tan vỡ, Giờ còn trong giấc mơ thôi...

Nên mới hiểu nhân thế đổi thay, Khi trắng tay người ngoảnh xa người, Tình thì tính toán lợi toan, Người thì trăm bề gian dối, Ngẫm sự đời ta buồn mình ta...

* Tình thì tính toán lợi toan, Người thì trăm bề gian dối, Ngẫm sự đời ta buồn mình ta......

== HẾT BÀI ==

Em có còn thương nhớ gì không, 
Trong những đêm lạnh giá canh trường, 
Một mình lẻ bóng đơn côi, 
Lời yêu ai đành gian dối, 
Kỷ niệm buồn che khuất vành môi... 

Hôm pháo hồng trước ngõ nhà em, 
Tôi đứng trông mà tái tê lòng, 
Bàng hoàng không biết tại sao, 
Người ta giờ đành gian dối, 
Những ân tình thôi giờ lìa xa...

[ĐK: ]
Còn nhớ tiếng nói thơm môi, lời yêu một thời, 
Tình xanh tuyệt vời mà ta đã trao, 
Và tôi say trong tình vừa nở, 
Ngờ đâu ngày tan vỡ, 
Giờ còn trong giấc mơ thôi...

Nên mới hiểu nhân thế đổi thay, 
Khi trắng tay người ngoảnh xa người, 
Tình thì tính toán lợi toan, 
Người thì trăm bề gian dối, 
Ngẫm sự đời ta buồn mình ta...