Tình Tuổi Ô Mai

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nữ: Am

Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Diệp Hoài Ngọc: Cm
 • Tâm Đoan: Bbm
 • Tuấn Vũ & Quỳnh Dung: Bbm
 • Phượng Mai: Am
 • Khôi Nguyên: C#m
 • Mộng Thi: Am
 • Phương Lam: Cm
 • Tài Linh: Bbm
 • Thạch Thảo: Am
 • Giao Linh (trước 75): F#m
 • Chế Khanh: Cm

Khi đã yêu rồi em nào có nghĩ gì, Tình đời vạn nẻo em đâu biết chi, Tình yêu tình yêu từ phép nhiệm mầu, Nên xui em nhắm mắt qua cầu, Ai đâu ngờ cầu gẫy làm đôi...

Nay đã biết rằng yêu anh đã lỡ làng, Tình tuổi ô mai nay cũng đã nát tan, Tình yêu tình yêu là lắm phũ phàng, Khi thương nhau đã quá vội vàng, Đến khi lìa thì lại lìa xa...

[ĐK: ] Hôm nay tình yêu em đã hiểu rằng, Là viên thuốc đắng bọc đường, Mà một lần lầm lỡ đau thương, Tuổi ô mai bây giờ đã khổ vì ai, Đêm về than vắng thở dài, Lệ thương thân khóc đời con gái...

Bây giờ chỉ còn đau buồn trong kỷ niệm, Hiện tại còn đâu bao giây phút ấm êm, Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim cương, Nên em đâu có biết là buồn, Đến khi gần là giọt lệ tuôn...

== DẠO NHẠC ==

Khi đã yêu rồi em nào có nghĩ gì, Tình đời vạn nẻo em đâu biết chi, Tình yêu tình yêu từ phép nhiệm mầu, Nên xui em nhắm mắt qua cầu, Ai đâu ngờ cầu gẫy làm đôi...

Nay đã biết rằng yêu anh đã lỡ làng, Tình tuổi ô mai nay cũng đã nát tan, Tình yêu tình yêu là lắm phũ phàng, Khi thương nhau đã quá vội vàng, Đến khi lìa thì lại lìa xa...

[ĐK: ] Hôm nay tình yêu em đã hiểu rằng, Là viên thuốc đắng bọc đường, Mà một lần lầm lỡ đau thương, Tuổi ô mai bây giờ đã khổ vì ai, Đêm về than vắng thở dài, Lệ thương thân khóc đời con gái...

Bây giờ chỉ còn đau buồn trong kỷ niệm, Hiện tại còn đâu bao giây phút ấm êm, Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim cương, Nên em đâu có biết là buồn, Đến khi gần là giọt lệ tuôn...

* Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim cương, Nên em đâu có biết là buồn, Đến khi gần là giọt lệ tuôn... ** Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim cương, Nên em đâu có biết là buồn, Đến khi gần là giọt lệ tuôn......

== HẾT BÀI ==

Khi đã yêu rồi em nào có nghĩ gì,  
Tình đời vạn nẻo em đâu biết chi,  
Tình yêu tình yêu từ phép nhiệm mầu,  
Nên xui em nhắm mắt qua cầu,  
Ai đâu ngờ cầu gẫy làm đôi...


Nay đã biết rằng yêu anh đã lỡ làng,  
Tình tuổi ô mai nay cũng đã nát tan,  
Tình yêu tình yêu là lắm phũ phàng,  
Khi thương nhau đã quá vội vàng,  
Đến khi lìa thì lại lìa xa... 

 


[ĐK: ]
Hôm nay tình yêu em đã hiểu rằng,  
Là viên thuốc đắng bọc đường,  
Mà một lần lầm lỡ đau thương,  
Tuổi ô mai bây giờ đã khổ vì ai,  
Đêm về than vắng thở dài,  
Lệ thương thân khóc đời con gái...

 
Bây giờ chỉ còn đau buồn trong kỷ niệm,  
Hiện tại còn đâu bao giây phút ấm êm,  
Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim cương,  
Nên em đâu có biết là buồn,  
Đến khi gần là giọt lệ tuôn...

1. Khi đã yêu rồi em nào có nghĩ [Am] gì [F]
Tình đời vạn nẻo em đâu biết [C] chi [Am]
Tình yêu tình yêu từ phép nhiệm [Dm] mầu
Nên xui em nhắm mắt qua [F] cầu
Ai đâu [Am] ngờ cầu gẫy làm [E7] đôi.

2. Nay đã biết rằng yêu anh đã lỡ [Am] làng [F]
Tình tuổi ô mai nay cũng đã nát [C] tan [Am]
Tình yêu tình yêu là lắm phũ [Dm] phàng
Khi thương nhau đã quá vội [F] vàng
Đến khi [E7] gần thì lại lìa [Am] xa.

[ĐK: ] 
Hôm [Am] nay tình yêu em đã hiểu [Dm] rằng
Là viên thuốc đắng bọc [F] đường
Mà một lần lầm lỡ đau [C] thương [A7]
Tuổi ô [Dm] mai bây giờ đã khổ vì [G] ai
Đêm về than vắng thở [F] dài
Lệ thương thân khóc đời con [E7] gái.

3. Bây giờ chỉ còn đau buồn trong kỷ [Am] niệm [F]
Hiện tại còn đâu bao giây phút ấm [C] êm [Am]
Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim [Dm] cương
Nên em đâu biết là [F] buồn
Đến khi [E7] gần là giọt lệ [Am] tuôn.