Tình Xuân Lên Khơi

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Trương Như Ý: G

Lá hoa rơi trên nền sân nhà. Tiếng chim ca reo mừng Xuân về. Tiếng em ca trên từng phím đàn. Anh đến thăm em khi chiều nhẹ buông.

Tiếng mưa rơi rơi đều trên mái nhà. Nhớ anh đêm tối thầm đếm sao xa. Biết anh trên bước đường phong trần. Nhớ anh nhiều nỗi buồn mênh mông.

Chorus : Gió đưa mây về ngàn. Tiếng chim ca rộn ràng. Tiếng thoi đưa nhịp nhàng. Sóng tình Xuân miên man.

Lắng nghe trong tim mình. Có đôi khi bồi hồi. Nói ra không thành lời. Ôi ! Biển tình đôi ta…

Về đâu anh hỡi ! Cuộc tình chơi vơi. Về đây anh hỡi ! Khi tình chưa phôi. Về đây anh nhé ! Ta mừng Xuân sang. Về đây anh nhé ! Ta cùng đón Xuân.

Tình ta say đắm cung đàn giao hương. Cùng nhau ca hát cho tình thêm Xuân. Tình yêu sẽ nối nhịp cầu yêu thương. Cho đôi ta thắm tình nên duyên.

== DẠO NHẠC ==

Lá hoa rơi trên nền sân nhà. Tiếng chim ca reo mừng Xuân về. Tiếng em ca trên từng phím đàn. Anh đến thăm em khi chiều nhẹ buông.

Tiếng mưa rơi rơi đều trên mái nhà. Nhớ anh đêm tối thầm đếm sao xa. Biết anh trên bước đường phong trần. Nhớ anh nhiều nỗi buồn mênh mông.

Chorus : Gió đưa mây về ngàn. Tiếng chim ca rộn ràng. Tiếng thoi đưa nhịp nhàng. Sóng tình Xuân miên man.

Lắng nghe trong tim mình. Có đôi khi bồi hồi. Nói ra không thành lời. Ôi ! Biển tình đôi ta…

Về đâu anh hỡi ! Cuộc tình chơi vơi. Về đây anh hỡi ! Khi tình chưa phôi. Về đây anh nhé ! Ta mừng Xuân sang. Về đây anh nhé ! Ta cùng đón Xuân.

Tình ta say đắm cung đàn giao hương. Cùng nhau ca hát cho tình thêm Xuân. Tình yêu sẽ nối nhịp cầu yêu thương. Cho đôi ta thắm tình nên duyên.

== HẾT BÀI ==

1. Lá hoa rơi trên nền sân nhà.
Tiếng chim ca reo mừng Xuân về.
Tiếng em ca trên từng phím đàn.
Anh đến thăm em khi chiều nhẹ buông.

Tiếng mưa rơi rơi đều trên mái nhà.
Nhớ anh đêm tối thầm đếm sao xa.
Biết anh trên bước đường phong trần.
Nhớ anh nhiều nỗi buồn mênh mông.

Chorus :
Gió đưa mây về ngàn.
Tiếng chim ca rộn ràng.
Tiếng thoi đưa nhịp nhàng.
Sóng tình Xuân miên man.

Lắng nghe trong tim mình.
Có đôi khi bồi hồi.
Nói ra không thành lời.
Ôi ! Biển tình đôi ta…

2. Về đâu anh hỡi ! Cuộc tình chơi vơi.
Về đây anh hỡi ! Khi tình chưa phôi.
Về đây anh nhé ! Ta mừng Xuân sang.
Về đây anh nhé ! Ta cùng đón Xuân.

Tình ta say đắm cung đàn giao hương.
Cùng nhau ca hát cho tình thêm Xuân.
Tình yêu sẽ nối nhịp cầu yêu thương.
Cho đôi ta thắm tình nên duyên.

1. [C] Lá hoa rơi trên nền sân [C] nhà.
[C] Tiếng chim ca reo mừng Xuân [Dm] về.
[Dm] Tiếng em ca trên từng phím [G7] đàn.
Anh đến thăm [F] em khi chiều nhẹ [G7] buông.

[C] Tiếng mưa rơi rơi đều trên mái [C] nhà.
[C] Nhớ anh đêm tối thầm đếm sao [C] xa.
Biết [Dm] anh trên bước đường phong [G7] trần.
Nhớ anh [G7] nhiều nỗi buồn mênh [C] mông.

Chorus :
[C] Gió đưa [C7] mây về [F] ngàn.
[G7] Tiếng chim ca rộn [C] ràng.
[A7] Tiếng thoi đưa nhịp [Dm] nhàng.
[G7] Sóng tình Xuân miên [C] man.

[C] Lắng nghe [C7] trong tim [F] mình.
[G7] Có đôi khi bồi [C] hồi.
[A7] Nói ra không thành [Dm] lời.
[G7] Ôi ! Biển tình đôi [C] ta…

2. Về đâu anh [C] hỡi ! Cuộc tình chơi [C] vơi.
Về đây anh [G7] hỡi ! Khi tình chưa [C] phôi.
Về đây anh [Am] nhé ! Ta mừng Xuân [Dm] sang.
Về đây anh [G7] nhé ! Ta cùng đón [C] Xuân.

Tình ta say [Am] đắm cung đàn giao [Dm] hương.
Cùng nhau ca [G7] hát cho tình thêm [C] Xuân.
Tình yêu sẽ [Am] nối nhịp cầu yêu [C] thương.
Cho đôi [G7] ta thắm tình nên [C] duyên.