Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: Abm, Nữ: Fm

Tình yêu có tự nơi đâu, Êm êm một khúc sông cầu, Sao trời lọt qua mắt lưới, Rơi đầy xuống dòng sông sâu... Tình đã trao nhau êm đềm, Em là cô tấm thảo hiền, Mà vẫn mắt nhìn bối rối, Gặp nhau lần nào cũng vội...

Chẳng đủ gần mà giận dỗi, Nhà xa mặt trận càng xa, Tình yêu có từ đôi ta...

Tình yêu có từ nơi em, Đi qua năm tháng đợi chờ, Tình yêu có từ nơi anh, Lửa rừng bập bùng vách núi, Anh đi giữ miền biên giới, Làng quê em đợi em chờ,

Con sông của người quan họ, Suốt đời nước chảy lơ thơ, Tiếng anh ấm như hơi thở, Em nghe để nhớ suốt đời, Đừng quên, đừng tàn, mà đừng nguôi, Đừng quên, đừng tàn, mà đừng nguôi...

== DẠO NHẠC ==

Tình yêu có tự nơi đâu, Êm êm một khúc sông cầu, Sao trời lọt qua mắt lưới, Rơi đầy xuống dòng sông sâu... Tình đã trao nhau êm đềm, Em là cô tấm thảo hiền, Mà vẫn mắt nhìn bối rối, Gặp nhau lần nào cũng vội...

Chẳng đủ gần mà giận dỗi, Nhà xa mặt trận càng xa, Tình yêu.. có từ.. đôi ta...

Tình yêu có từ nơi em, Đi qua năm tháng đợi chờ, Tình yêu có từ nơi anh, Lửa rừng bập bùng vách núi, Anh đi giữ miền biên giới, Làng quê em đợi em chờ,

Con sông của người quan họ, Suốt đời nước chảy lơ thơ, Tiếng anh ấm như hơi thở, Em nghe để nhớ suốt đời, Đừng quên, đừng tàn, mà đừng nguôi, Đừng quên, đừng tàn, mà đừng nguôi...

* Tiếng anh ấm như hơi thở, Em nghe để nhớ suốt đời, ** Tiếng anh ấm như hơi thở, Em nghe... để nhớ... suốt.. đời......

== HẾT BÀI ==

Tình yêu có tự nơi đâu, 
Êm êm một khúc sông cầu, 
Sao trời lọt qua mắt lưới, 
Rơi đầy xuống dòng sông sâu...

Tình đã trao nhau êm đềm, 
Em là cô tấm thảo hiền, 
Mà vẫn mắt nhìn bối rối, 
Gặp nhau lần nào cũng vội... 

Chẳng đủ gần mà giận dỗi, 
Nhà xa mặt trận càng xa, 
Tình yêu có từ đôi ta...

Tình yêu có từ nơi em, 
Đi qua năm tháng đợi chờ, 
Tình yêu có từ nơi anh, 
Lửa rừng bập bùng vách núi, 
Anh đi giữ miền biên giới, 
Làng quê em đợi em chờ, 
Con sông của người quan họ, 
Suốt đời nước chảy lơ thơ, 
Tiếng anh ấm như hơi thở, 
Em nghe để nhớ suốt đời, 
Đừng quên, đừng tàn, mà đừng nguôi, 
Đừng quên, đừng tàn, mà đừng nguôi...