Tôi Là Tôi

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca Nam
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Quách Thành Danh: Bm

Yeah... Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần, Và giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay, Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này, Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương...

[ĐK: ] Vì tình yêu em nào hay biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người, Suốt cuộc đời này lời em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ, Tại ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời, Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu...

Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết tha đã trao lời, Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oán trách nhau, Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình, Và tôi luôn là tôi chớ mong đổi thay tôi làm gì...

[RAP: ] Ôi ngày xưa khi em nói yêu tôi, Em rất ngây thơ em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau, Tâm hồn tôi luôn khao khát yêu em thao thức bao đêm mơ xây đắp tương lai,

Theo thời gian cuộc sống xa hoa đưa bóng dáng tôi xa trái tim em, Khi giờ đây bao câu nói chua cay đem đến cho tôi bao nổi xót xa...

== DẠO NHẠC ==

Yeah... Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần, Và giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay, Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này, Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương...

[ĐK: ] Vì tình yêu em nào hay biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người, Suốt cuộc đời này lời em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ, Tại ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời, Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu...

[ĐK: ] Vì tình yêu em nào hay biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người, Suốt cuộc đời này lời em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ, Tại ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời, Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu...

Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết tha đã trao lời, Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oán trách nhau, Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình, Và tôi luôn là tôi chớ mong đổi thay tôi làm gì... Yeah......

== HẾT BÀI ==

Yeah...
Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần, 
Và giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay, 
Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này, 
Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương...

 

[ĐK: ]
Vì tình yêu em nào hay biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người, 
Suốt cuộc đời này lời em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ, 
Tại ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời,
Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu...


Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết tha đã trao lời, 
Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oán trách nhau, 
Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình, 
Và tôi luôn là tôi chớ mong đổi thay tôi làm gì...

[RAP: ]
Ôi ngày xưa khi em nói yêu tôi, 
Em rất ngây thơ em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau, 
Tâm hồn tôi luôn khao khát yêu em thao thức bao đêm mơ xây đắp tương lai, 
Theo thời gian cuộc sống xa hoa đưa bóng dáng tôi xa trái tim em, 
Khi giờ đây bao câu nói chua cay đem đến cho tôi bao nổi xót xa...

Giờ [Am] cơn mưa chiều nay [Dm] sẽ đưa bóng [Am] tôi khuất xa dần
Và giọt mưa rơi nhẹ rơi [Dm] như ngàn giọt nước [Em] mắt đắng cay
Tình [Am] yêu xưa giờ đây [Dm] chỉ nghe xót [Am] xa trái tim này
Bởi vì sao tôi lại đi [Dm] để lại sau lưng bao [Em] nhiêu nhớ thương

Vì tình [F] yêu em nào biết trong mỗi trái [C] tim chỉ cần một ngườị
Suốt cuộc [Am] đời này là em [Dm] nói mãi mãi tôi [C] không bao giờ tha [Em] thứ
Ân tình [Dm] xưa đừng bao giờ em hứa sẽ [Am] yêu trọn đờị
Để giờ [E] đây em đâu cần hối tiếc, khi đã yêụ

Ngày [Am] xưa khi gặp nhau [Dm] tiếng yêu thiết [Am] tha đã trao lời
Dù cho không còn yêu [Dm] cũng đừng nên [Em] oán trách nhau
Tại [Am] sao em lại gieo [Dm] đắng cay với [Am] câu nói vô tình
Và tôi luôn là tôi [Dm] chứ mong [C] đổi thay tôi làm [Am] gì?

Ráp: Ôi ngày xưa khi em nói yêu tôi em rất ngây thơ,
em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau,
Tâm hồn tôi luôn khao khát yêu em,
thao thức bao đêm, mơ xây đắp tương lai.
Theo thời gian cuộc sống sa hoa đưa bóng dáng tôi xa trái tim em.
Chỉ còn đây bao câu nói chua cay đem đến cho tôi bao nổi xót xa