Trắng Tay Mới Biết

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Lương Gia Huy: Dm

Buồn vì một cuộc đời, ngày xưa kia khi anh giầu sang, Ai nói anh em tình thâm, nhưng đến nay xa cơ không còn, Buồn vì một cuộc tình, ngày nào anh không biết trân trọng, Ngỡ mất đi từ lâu bỗng quay về đây...

[ĐK: ] Ngồi bên em không sao nhìn em ngồi bên em tim anh bật khóc, Thời gian qua anh đã cho em cay đắng trong đời...

Mải mê anh em tình thâm, bỏ quên sau lưng một người, Trắng tay thân tình đã rời xa anh... Bỗng trống không nghe đau lòng, trắng tay ân tình quay về bên anh...

== DẠO NHẠC ==

Buồn vì một cuộc đời, ngày xưa kia khi anh giầu sang, Ai nói anh em tình thâm, nhưng đến nay xa cơ không còn, Buồn vì một cuộc tình, ngày nào anh không biết trân trọng, Ngỡ mất đi từ lâu bỗng quay về đây...

[ĐK: ] Ngồi bên em không sao nhìn em ngồi bên em tim anh bật khóc, Thời gian qua anh đã cho em cay đắng trong đời...

Mải mê anh em tình thâm, bỏ quên sau lưng một người, Trắng tay thân tình đã rời xa anh... Bỗng trống không nghe đau lòng, trắng tay ân tình quay về bên anh...

[ĐK: ] Ngồi bên em không sao nhìn em ngồi bên em tim anh bật khóc, Thời gian qua anh đã cho em cay đắng trong đời...

Mải mê anh em tình thâm, bỏ quên sau lưng một người, Trắng tay thân tình đã rời xa anh... Bỗng trống không nghe đau lòng, trắng tay.. ân tình quay về bên anh......

== HẾT BÀI ==

Buồn vì một cuộc đời, ngày xưa kia khi anh giầu sang, 
Ai nói anh em tình thâm, nhưng đến nay xa cơ không còn, 
Buồn vì một cuộc tình, ngày nào anh không biết trân trọng, 
Ngỡ mất đi từ lâu bỗng quay về đây...
 
[ĐK: ]
Ngồi bên em không sao nhìn em ngồi bên em tim anh bật khóc, 
Thời gian qua anh đã cho em cay đắng trong đời...
 
Mải mê anh em tình thâm, bỏ quên sau lưng một người,
Trắng tay thân tình đã rời xa anh...
 
Bỗng trống không nghe đau lòng, trắng tay ân tình quay về bên anh...
[Dm] Cười vì một cuộc đời
Ngày xưa [F] kia khi anh giầu sang
[Gm] Ai nói anh em tinh thăm
Nhưng đến [Dm] nay xa cơ không [Am] còn

[Dm] Buồn vì một cuộc tình
Ngày nào [F] anh ko biết trân trọng
[Gm] Ngỡ mất đi từ [C] lâu bỗng quay về [Dm] đây

Ngồi bên [F] em không sao nhìn em
Ngồi bên [Dm] em tim anh bật khóc
Thời gian [Bb] qua anh cho [C] em
Cay đắng trong [F] đời [Am]

Mải [Gm] mê anh em tình thăm
Bỏ [Dm] quên sâu lưng một [Am] người
Trắng [C] tay thăm tình đã rời xa [Dm] anh
Bỗng chóc [Gm] cơn nghe đâu [Dm] lòng
Trắng [C] tay ân [Am] tình quay về bên [Dm] anh