Tuyết Hồng

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Ballad || Đơn ca: Nam: Dm

Tình là những chuỗi ngày mong chờ, Tình là bờ bến đợi người thương, Là nhớ thương vòng tay, Là nhớ nét môi người yêu nghe rộn rã êm vang tiếng cười... Người gom ngàn sao đặt những bài thơ, Ngợi ca mối tình mãi đến ngàn năm...

[ĐK: ] Khi tình đã như mơ đễ con tim nồng say đắm, Tình yêu chứa chan bao mộng mơ, Tình đã cho em những hạnh phúc, Kết trăng sao thành khúc tình ca yêu đời...

== DẠO NHẠC ==

Từng hạt tuyết rớt rơi phủ đầy, Mây mùa đông phủ mờ trăng sao, Là lúc chia tình xa tan theo gió mây, Biệt ly ôi lạnh giá tuyết đông phũ đầy... Người mang tình tôi vùi lấp mộ hoang, Mùa đông ngập đầy lạnh buốt đáy hồn tôi...

[ĐK: ] Xin đừng trách nhau chi, Duyên không thành đành thôi nhé, Tình ta hãy xem như đùa vui, Hạt tuyết rớt rơi giữa mùa đông giá, Tuyết đông rơi tựa máu tim tôi tuôn trào...

== DẠO NHẠC (tiếp) ==

Người mang tình tôi vùi lấp mộ hoang, Mùa đông ngập đầy lạnh buốt đáy hồn tôi...

[ĐK: ] Xin đừng trách nhau chi, Duyên không thành đành thôi nhé, Tình ta hãy xem như đùa vui, Hạt tuyết rớt rơi giữa mùa đông giá, Tuyết đông rơi tựa máu tim tôi tuôn trào...

* Tuyết đông rơi.. tựa máu tim tôi tuôn trào......

== HẾT BÀI ==

1. Tình là những chuỗi ngày mong chờ, 
Tình là bờ bến đợi người thương, 
Là nhớ thương vòng tay,
Là nhớ nét môi người yêu nghe rộn rã êm vang tiếng cười...

Người gom ngàn sao đặt những bài thơ, 
Ngợi ca mối tình mãi đến ngàn năm...

[ĐK 1: ]
Khi tình đã như mơ đễ con tim nồng say đắm, 
Tình yêu chứa chan bao mộng mơ, 
Tình đã cho em những hạnh phúc, 
Kết trăng sao thành khúc tình ca yêu đời...


2. Từng hạt tuyết rớt rơi phủ đầy, 
Mây mùa đông phủ mờ trăng sao, 
Là lúc chia tình xa tan theo gió mây, 
Biệt ly ôi lạnh giá tuyết đông phũ đầy...

Người mang tình tôi vùi lấp mộ hoang, 
Mùa đông ngập đầy lạnh buốt đáy hồn tôi...

[ĐK 2: ]
Xin đừng trách nhau chi,
Duyên không thành đành thôi nhé, 
Tình ta hãy xem như đùa vui, 
Hạt tuyết rớt rơi giữa mùa đông giá, 
Tuyết đông rơi tựa máu tim tôi tuôn trào...