Yêu Anh Bất Chấp Tất Cả

(Ài Nǐ Bù Gù Yī Qiè - 爱你不顾一切)
Sáng tác: Nhạc Hoa
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Hoàng Phương: Dm

1. 你一个眼神让我情有独钟
nǐ yī gè yǎn shén ràng wǒ qíng yǒu dú zhōng
一直寂寞的我从此充满激情
yī zhí jì mò de wǒ cóng cǐ chōng mǎn jī qíng
假装 不在乎你却在我心中
jiǎ zhuāng bù zài hū nǐ què zài wǒ xīn zhōng
因为你我的天空出现彩虹
yīn wéi nǐ wǒ de tiān kōng chū xiàn cǎi hóng

2. 你一个微笑霸占我的柔情
nǐ yī gè wēi xiào bà zhān wǒ de róu qíng
一直失落的我再也不会心痛
yī zhí shī luò de wǒ zài yě bù huì xīn tòng
想在你怀中携手共度余生
xiǎng zài nǐ huái zhōng xié shǒu gòng dù yú shēng
有你在我的世界无限光荣
yǒu nǐ zài wǒ de shì jiè xiàn guāng róng

Chorus: 爱你不顾一切 不顾一切爱你
ài nǐ bù gù yī qiē bù gù yī qiē ài nǐ
风雨再大我也不离不弃
fēng yǔ zài dà wǒ yě bù lí bù qì
不管可不可以 你愿不愿意
bù guǎn kě bù kě yǐ nǐ yuàn bù yuàn yì
你的快乐我都承担得起
nǐ de kuài lè wǒ dū chéng dān dé qǐ

爱你不顾一切 不顾一切爱你
ài nǐ bù gù yī qiē bù gù yī qiē ài nǐ
只要一生一世和你一起
zhī yào yī shēng yī shì hé nǐ yī qǐ
不管相不相信 你怀不怀疑
bù guǎn xiāng bù xiāng xìn nǐ huái bù huái yí
我的幸福只有你给得起
wǒ de xìng fú zhī yǒu nǐ gěi dé qǐ
啊……啊…..啊……啊…啊….
ā …… ā ….. ā …… ā … ā ….

爱你不顾一切 不顾一切爱你
ài nǐ bù gù yī qiē bù gù yī qiē ài nǐ
只要一生一世和你一起
zhī yào yī shēng yī shì hé nǐ yī qǐ
不管相不相信 你怀不怀疑
bù guǎn xiāng bù xiāng xìn nǐ huái bù huái yí
我的幸福只有你给得起
wǒ de xìng fú zhī yǒu nǐ gěi dé qǐ

Outtro:
 

Intro: [Dm][Gm]-[C][F]-[Dm][Gm]-[A7][Dm]

1. 你一个眼神让我情有独钟
nǐ [Dm] yī gè yǎn shén ràng wǒ [Gm] qíng yǒu dú zhōng
一直寂寞的我从此充满激情
yī zhí [C] jì mò de wǒ cóng cǐ [F] chōng mǎn jī qíng
假装 不在乎你却在我心中
jiǎ [Gm] zhuāng bù zài hū nǐ què [Dm] zài wǒ xīn zhōng
因为你我的天空出现彩虹
yīn wéi [A7] nǐ wǒ de tiān kōng [Dm] chū xiàn cǎi hóng

2. 你一个微笑霸占我的柔情
nǐ [Dm] yī gè wēi xiào bà zhān [Gm] wǒ de róu qíng
一直失落的我再也不会心痛
yī zhí [C] shī luò de wǒ zài yě [F] bù huì xīn tòng
想在你怀中携手共度余生
xiǎng [Gm] zài nǐ huái zhōng xié shǒu [Dm] gòng dù yú shēng
有你在我的世界无限光荣
yǒu nǐ [A7] zài wǒ de shì jiè [Dm] xiàn guāng róng

Chorus: 爱你不顾一切 不顾一切爱你
ài nǐ [Dm] bù gù yī qiē bù gù [Gm] yī qiē ài nǐ
风雨再大我也不离不弃
fēng yǔ [C] zài dà wǒ yě bù lí bù [F] qì
不管可不可以 你愿不愿意
bù guǎn [Dm] kě bù kě yǐ nǐ [Gm] yuàn bù yuàn yì
你的快乐我都承担得起
nǐ de [A7] kuài lè wǒ dū chéng dān dé [Dm] qǐ

爱你不顾一切 不顾一切爱你
ài nǐ [Dm] bù gù yī qiē bù gù [Gm] yī qiē ài nǐ
只要一生一世和你一起
zhī yào [C] yī shēng yī shì hé nǐ yī [F] qǐ
不管相不相信 你怀不怀疑
bù guǎn [Dm] xiāng bù xiāng xìn nǐ [Gm] huái bù huái yí
我的幸福只有你给得起
wǒ de [A7] xìng fú zhī yǒu nǐ gěi dé [Dm] qǐ

[Dm][Gm]-[C][F]-[Bb][Gm]-[A7][Dm]
[Gm][C]-[F][Bb]-[Gm][A7][Dm]

啊……啊…..啊……啊…啊….
[Dm] ā [Gm]…… [C] ā [F]….. [Dm] ā[Gm] …… [A7] ā …[Dm] ā ….

爱你不顾一切 不顾一切爱你
ài nǐ [Dm] bù gù yī qiē bù gù [Gm] yī qiē ài nǐ
只要一生一世和你一起
zhī yào [C] yī shēng yī shì hé nǐ yī [F] qǐ
不管相不相信 你怀不怀疑
bù guǎn [Dm] xiāng bù xiāng xìn nǐ [Gm] huái bù huái yí
我的幸福只有你给得起
wǒ de [A7] xìng fú zhī yǒu nǐ gěi dé [Dm] qǐ

Outtro: [Dm][Gm]-[C][F]-[Dm][Gm]-[A7][Dm]

你一个眼神让我情有独钟 nǐ yī gè yǎn shén ràng wǒ qíng yǒu dú zhōng 一直寂寞的我从此充满激情 yī zhí jì mò de wǒ cóng cǐ chōng mǎn jī qíng 假装 不在乎你却在我心中 jiǎ zhuāng bù zài hū nǐ què zài wǒ xīn zhōng 因为你我的天空出现彩虹 yīn wéi nǐ wǒ de tiān kōng chū xiàn cǎi hóng

你一个微笑霸占我的柔情 nǐ yī gè wēi xiào bà zhān wǒ de róu qíng 一直失落的我再也不会心痛 yī zhí shī luò de wǒ zài yě bù huì xīn tòng 想在你怀中携手共度余生 xiǎng zài nǐ huái zhōng xié shǒu gòng dù yú shēng 有你在我的世界无限光荣 yǒu nǐ zài wǒ de shì jiè xiàn guāng róng

Chorus: 爱你不顾一切 不顾一切爱你 ài nǐ bù gù yī qiē bù gù yī qiē ài nǐ 风雨再大我也不离不弃 fēng yǔ zài dà wǒ yě bù lí bù qì 不管可不可以 你愿不愿意 bù guǎn kě bù kě yǐ nǐ yuàn bù yuàn yì 你的快乐我都承担得起 nǐ de kuài lè wǒ dū chéng dān dé qǐ

爱你不顾一切 不顾一切爱你 ài nǐ bù gù yī qiē bù gù yī qiē ài nǐ 只要一生一世和你一起 zhī yào yī shēng yī shì hé nǐ yī qǐ 不管相不相信 你怀不怀疑 bù guǎn xiāng bù xiāng xìn nǐ huái bù huái yí 我的幸福只有你给得起 wǒ de xìng fú zhī yǒu nǐ gěi dé qǐ

啊……啊…..啊……啊…啊…. ā …… ā ….. ā …… ā … ā ….

爱你不顾一切 不顾一切爱你 ài nǐ bù gù yī qiē bù gù yī qiē ài nǐ 只要一生一世和你一起 zhī yào yī shēng yī shì hé nǐ yī qǐ 不管相不相信 你怀不怀疑 bù guǎn xiāng bù xiāng xìn nǐ huái bù huái yí 我的幸福只有你给得起 wǒ de xìng fú zhī yǒu nǐ gěi dé qǐ

== DẠO NHẠC ==

你一个眼神让我情有独钟 nǐ yī gè yǎn shén ràng wǒ qíng yǒu dú zhōng 一直寂寞的我从此充满激情 yī zhí jì mò de wǒ cóng cǐ chōng mǎn jī qíng 假装 不在乎你却在我心中 jiǎ zhuāng bù zài hū nǐ què zài wǒ xīn zhōng 因为你我的天空出现彩虹 yīn wéi nǐ wǒ de tiān kōng chū xiàn cǎi hóng

你一个微笑霸占我的柔情 nǐ yī gè wēi xiào bà zhān wǒ de róu qíng 一直失落的我再也不会心痛 yī zhí shī luò de wǒ zài yě bù huì xīn tòng 想在你怀中携手共度余生 xiǎng zài nǐ huái zhōng xié shǒu gòng dù yú shēng 有你在我的世界无限光荣 yǒu nǐ zài wǒ de shì jiè xiàn guāng róng

Chorus: 爱你不顾一切 不顾一切爱你 ài nǐ bù gù yī qiē bù gù yī qiē ài nǐ 风雨再大我也不离不弃 fēng yǔ zài dà wǒ yě bù lí bù qì 不管可不可以 你愿不愿意 bù guǎn kě bù kě yǐ nǐ yuàn bù yuàn yì 你的快乐我都承担得起 nǐ de kuài lè wǒ dū chéng dān dé qǐ

爱你不顾一切 不顾一切爱你 ài nǐ bù gù yī qiē bù gù yī qiē ài nǐ 只要一生一世和你一起 zhī yào yī shēng yī shì hé nǐ yī qǐ 不管相不相信 你怀不怀疑 bù guǎn xiāng bù xiāng xìn nǐ huái bù huái yí 我的幸福只有你给得起 wǒ de xìng fú zhī yǒu nǐ gěi dé qǐ

啊……啊…..啊……啊…啊…. ā …… ā ….. ā …… ā … ā ….

爱你不顾一切 不顾一切爱你 ài nǐ bù gù yī qiē bù gù yī qiē ài nǐ 只要一生一世和你一起 zhī yào yī shēng yī shì hé nǐ yī qǐ 不管相不相信 你怀不怀疑 bù guǎn xiāng bù xiāng xìn nǐ huái bù huái yí 我的幸福只有你给得起 wǒ de xìng fú zhī yǒu nǐ gěi dé qǐ

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tự Học Thổi Sáo Trúc Trong 21 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(12/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)