Yêu Dân Tộc Việt Nam

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Ngọc Sơn: A
  • Dương Ngọc Thái: Ab

Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, Yêu anh yêu chị, yêu bạn yêu bè, Yêu con đường làng ngày ngày hai buổi đến trường, Thuở còn bắt bướm hái hoa...

Yêu dân tộc Việt Nam nòi giống Lạc Hồng, Yêu cha yêu mẹ ân nặng nghĩa đầy, Yêu cô nhà bên thuở còn hai đứa tắm mưa, Giờ này nên nghĩa cau trầu...

[ĐK: ] Thương ai, thương ai xa xứ nhớ nhà, Bao năm tha phương đất lạ quê người, Ngậm ngùi lòng xót xa, Mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ...

Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, Yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường, Ta không thể quên mình là anh em một nhà, Đậm đà tình nghĩa trước sau...

== DẠO NHẠC ==

Yêu dân tộc Việt Nam nòi giống Lạc Hồng, Yêu cha yêu mẹ ân nặng nghĩa đầy, Yêu cô nhà bên thuở còn hai đứa tắm mưa, Giờ này nên nghĩa cau trầu...

[ĐK: ] Thương ai, thương ai xa xứ nhớ nhà, Bao năm tha phương đất lạ quê người, Ngậm ngùi lòng xót xa, Mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ...

Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, Yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường, Ta không thể quên mình là anh em một nhà, Đậm đà tình nghĩa trước sau...

Ta không thể quên mình là anh em một nhà, Đậm đà tình nghĩa trước sau... Ta không thể quên mình là anh em một nhà, Đậm đà tình nghĩa trước sau......

== HẾT BÀI ==

Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, 
Yêu anh yêu chị, yêu bạn yêu bè, 
Yêu con đường làng ngày ngày hai buổi đến trường, 
Thuở còn bắt bướm hái hoa...

Yêu dân tộc Việt Nam nòi giống Lạc Hồng, 
Yêu cha yêu mẹ ân nặng nghĩa đầy, 
Yêu cô nhà bên thuở còn hai đứa tắm mưa, 
Giờ này nên nghĩa cau trầu...

[ĐK: ]
Thương ai, thương ai xa xứ nhớ nhà, 
Bao năm tha phương đất lạ quê người, 
Ngậm ngùi lòng xót xa, 
Mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ...

Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, 
Yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường, 
Ta không thể quên mình là anh em một nhà, 
Đậm đà tình nghĩa trước sau...

Intro: [A] [F#m] [Bm] [D] [A] [Bm] [D] [E7] [A]

1. Yêu dân tộc Việt [A] Nam máu đỏ da [F#m] vàng
Yêu anh yêu [A] chị, yêu bạn yêu bè
[Bm] Yêu con đường [A] làng ngày ngày hai buổi đến [E7] trường
Thuở [A] còn bắt bướm hái [Bm] hoa [E7]

2. Yêu dân tộc Việt [A] Nam nòi giống Lạc [F#m] Hồng
Yêu cha yêu [E7] mẹ ân nặng nghĩa [A] đầy
[Bm] Yêu cô nhà [A] bên thuở còn hai đứa tắm [E7] mưa
Giờ này nên nghĩa cau [A] trầu

[ĐK: ]  Thương [A] ai, thương [C#m] ai xa xứ nhớ [F#m] nhà
Bơ [Bm] vơ tha phương đất lạ quê [E7] người
Ngậm [F#m] ngùi lòng xót [Bm] xa
Mắt lệ đong [E7] đầy vơi nỗi [A] nhớ

3. Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da [F#m] vàng
Yêu anh dân [E7] cày yêu người nơi chiến [A] trường
[Bm] Ta không thể [A] quên mình là anh em một [E7] nhà
Đậm đà tình nghĩa trước [A] sau