Tay trống của Michael Jackson, Jonathan Moffett biểu diễn "Smooth Criminal"

  • bởi Admin 3 năm trước
  • youtube
  • 1.583

Cùng xem tay  trống số 1 của  Michael Jackson cover nhé, thần thái rất chi là "Máu Lạnh"