Anh Ba Hưng

Sáng tác: Trần Kiết Tường
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng: Am | Cẩm Ly: Ebm | Mắt Ngọc: Em | Hồng Vân: Em

Có anh Ba Hưng,  
Vốn thiệt nông dân,  
Đi lính hơn năm trường,  
Vừa mới được huân chương,  


Thằng Sáu thấy anh nó mừng,  
Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, 
Nó khen nó khen anh hoài,  
Nó nói rằng anh có tài, 


Nó nói mới một năm nay,  
Mà anh đã bắn,  
Giết Tây hơn trăm thằng,  
Diệt trừ quân Pháp sài lang,  


Diệt trừ đế quốc sài lang, 
Nó vô bắn phá, 
Nát tan xóm mình,  
Láng giềng hỏi thăm sự tình,  
Tôi nói, có anh Ba Hưng.

Có anh Ba [Am] Hưng
Vốn thiệt nông dân
Đi lính hơn năm [Dm] trường
Vừa mới được huân [Am] chương
Thằng Sáu thấy anh nó mừng
Thiệt thằng nhỏ xíu mà [Dm] khôn
Nó khen nó khen anh hoài
Nó nói rằng anh có [Am] tài
Nó nói mới một năm nay
Mà anh đã [C] bắn
Giết Tây hơn trăm [Am] thằng
Diệt trừ quân Pháp sài [Dm] lang
Diệt trừ Đế quốc sài lang
Nó vô nó [C] bắn, phá tan xóm [Am] mình
Láng giềng hỏi thăm sự [Dm] tình
Tôi [E7] nói có anh Ba [Am] Hưng

Có anh Ba Hưng, Vốn thiệt nông dân, Đi lính hơn năm trường, Vừa mới được huân chương, Thằng Sáu thấy anh nó mừng, Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, Nó khen nó khen anh hoài, Nó nói rằng anh có tài,

Nó nói mới một năm nay, Mà anh đã bắn, Giết Tây hơn trăm thằng, Diệt trừ quân Pháp sài lang, Diệt trừ đế quốc sài lang, Nó vô bắn phá, Nát tan xóm mình, Láng giềng hỏi thăm sự tình, Tôi nói, có anh Ba Hưng.

Vốn thiệt nông dân, Đi lính hơn năm trường, Vừa mới được huân chương, Thằng Sáu thấy anh nó mừng, Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, Nó khen nó khen anh hoài, Nó nói rằng anh có tài,

Nó nói mới một năm nay, Mà anh đã bắn, Giết Tây hơn trăm thằng, Diệt trừ quân Pháp sài lang, Diệt trừ đế quốc sài lang, Nó vô bắn phá, Nát tan xóm mình, Láng giềng hỏi thăm sự tình, Tôi nói, có anh Ba Hưng...

== DẠO NHẠC ==

Có anh Ba Hưng, Vốn thiệt nông dân, Đi lính hơn năm trường, Vừa mới được huân chương, Thằng Sáu thấy anh nó mừng, Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, Nó khen nó khen anh hoài, Nó nói rằng anh có tài,

Nó nói mới một năm nay, Mà anh đã bắn, Giết Tây hơn trăm thằng, Diệt trừ quân Pháp sài lang, Diệt trừ đế quốc sài lang, Nó vô bắn phá, Nát tan xóm mình, Láng giềng hỏi thăm sự tình, Tôi nói, có anh Ba Hưng.

Vốn thiệt nông dân, Đi lính hơn năm trường, Vừa mới được huân chương, Thằng Sáu thấy anh nó mừng, Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn, Nó khen nó khen anh hoài, Nó nói rằng anh có tài,

Nó nói mới một năm nay, Mà anh đã bắn, Giết Tây hơn trăm thằng, Diệt trừ quân Pháp sài lang, Diệt trừ đế quốc sài lang, Nó vô bắn phá, Nát tan xóm mình, Láng giềng hỏi thăm sự tình, Tôi nói, có anh Ba Hưng...

Tôi nói, có anh Ba Hưng... Tôi nói, có anh Ba Hưng......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Học Đệm Hát Guitar Với Những Ca Khúc Tiếng Anh Bất Hủ

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/05/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)