Beautiful In White

Sáng tác: Savan Kotecha & Arnpor Birgisson
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

| Đơn ca: Nam: C-D-E

Ca sĩ: Shayne Ward: C-D-E | Shane Filan: C-D-E

TONE: Nam: C-D-E | STYLE: Slow Ballad

Actually if you know this, But when we first met, I got so nervous, I couldn’t speak... In that very moment, I found the one and, My life had found its missing piece...

[Chorus: ] So as long as I live I’ll love you, will have and hold you, You look so beautiful in white... And from now til my very last breath, This day I’ll cherish, You look so beautiful in white.. tonight...

What we have is timeless, My love is endless, And with this ring I say to the world... You’re my every reason, You’re all that I believe in, With all my heart I mean every word...

[Chorus: ] So as long as I live I’ll love you, Will have and hold you, You look so beautiful in white... And from now til my very last breath, This day I’ll cherish, You look so beautiful in white.. tonight...

Ohh ohh... You look so beautiful in white... Na na na na... so beautiful in white.. tonight...

And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did, and when she falls in love we’ll let her go, and I’ll walk her down the aisle, She’ll look so beautiful in white...

You look so beautiful in white...

[Chorus: ] So as long as I live I’ll love you, Will have and hold you, You look so beautiful in white... And from now til my very last breath, This day I’ll cherish, You look so beautiful in white.. tonight... You look so beautiful in white.. tonight......

== THE END ==

1. Actually if you know this,  
But when we first met,  
I got so nervous,  
I couldn’t speak...

 
In that very moment,  
I found the one and,  
My life had found its missing piece... 

 

[Chorus: ]
So as long as I live I’ll love you, 
will have and hold you,  
You look so beautiful in white... 
And from now til my very last breath,  
This day I’ll cherish,  
You look so beautiful in white.. tonight... 

2. What we have is timeless,  
My love is endless,  
And with this ring I say to the world...


You’re my every reason,  
You’re all that I believe in,  
With all my heart I mean every word...


[Chorus: ]
So as long as I live I’ll love you, 
Will have and hold you,  
You look so beautiful in white... 
And from now til my very last breath,  
This day I’ll cherish,  
You look so beautiful in white.. tonight... 

Ohh ohh... 
You look so beautiful in white...  
Na na na na... 
so beautiful in white.. tonight... 

And if a daughter is what our future holds,  
I hope she has your eyes,  
finds love like you and I did,  
and when she falls in love we’ll let her go,  
and I’ll walk her down the aisle,  
She’ll look so beautiful in white... 

You look so beautiful in white... 

[Chorus: ]
So as long as I live I’ll love you, 
Will have and hold you,  
You look so beautiful in white...
And from now til my very last breath,  
This day I’ll cherish,  
You look so beautiful in white.. tonight... 
You look so beautiful in white.. tonight...... 

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Học Beatbox Biểu Diễn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(18/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)