Bống Bống Bang Bang

Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Disco | Đơn ca: Nam: Ab

Ngày xưa xưa ơi là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, 
Nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tấm Cám, 
Thuở ấu thơ Tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ, 
Sẽ có ngày tấm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm...

Sinh ra trong gia đình vô tâm không thương mình, 
Thương thay cho thân phận đời cô Tấm, 
Vui chơi hay sa đà rong chơi đi la cà, 
Không quan tâm ai trời ơi con Cám...

Lừa Tấm lấy hết cá tôm một mình Cám ấp ôm chiến công về nhà, 
Tấm ơi chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà...

Ối a Ối a ôi à ôi a (x4)

Bống bống bống bống bống bang bang,
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
Bống bống bống bống bống bang bang,
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. (x2)

TONE: Nam: Ab | STYLE: Disco

Ngày xưa xưa ơi là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, Nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tấm Cám, Thuở ấu thơ Tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ, Sẽ có ngày tấm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm...

Sinh ra trong gia đình vô tâm không thương mình, Thương thay cho thân phận đời cô Tấm, Vui chơi hay sa đà rong chơi đi la cà, Không quan tâm ai trời ơi con Cám...

Lừa Tấm lấy hết cá tôm một mình Cám ấp ôm chiến công về nhà, Tấm ơi chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà...

Ối a.. ih a ih a, ih a ih a, Ối a.. ih a ih a, ih a ih a, Ối a.. ih a ih a, ih a ih a, Ối a.. ih a ih a, ih a ih a...

Bống bống bống bống bống bang bang, Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, Bống bống bống bống bống bang bang, Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người...

* Bống bống bống bống bống bang bang, Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, Bống bống bống bống bống bang bang, Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người...

== DẠO NHẠC ==

Ngày xưa xưa ơi là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, Nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tấm Cám, Thuở ấu thơ Tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ, Sẽ có ngày tấm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm...

Sinh ra trong gia đình vô tâm không thương mình, Thương thay cho thân phận đời cô Tấm, Vui chơi hay sa đà rong chơi đi la cà, Không quan tâm ai trời ơi con Cám...

Lừa Tấm lấy hết cá tôm một mình Cám ấp ôm chiến công về nhà, Tấm ơi chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà...

Ối a.. ih a ih a, ih a ih a, Ối a.. ih a ih a, ih a ih a, Ối a.. ih a ih a, ih a ih a, Ối a.. ih a ih a, ih a ih a...

Bống bống bống bống bống bang bang, Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, Bống bống bống bống bống bang bang, Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người...

* Bống bống bống bống bống bang bang, Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, Bống bống bống bống bống bang bang, Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người...

** Bống bống bống bống bống bang bang, Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, Bống bống bống bống bống bang bang, Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người...

*** Bống bống bống bống bống bang bang, Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, Bống bống bống bống bống bang bang, Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Học Độc Tấu Guitar Trong 36 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(12/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)