×

Lời Nhạc Sống PRO vừa cập nhật Ô Tìm Kiếm Bài Hát. Vui lòng xoá bộ nhớ đệm (Cache) trình duyệt nếu bị lỗi giao diện tìm kiếm. Cám ơn ạ!

×
Nếu bạn là người bấm bài hát cho người hát - Thì hãy chuyển slide có tâm xíu để ca sĩ cũng như ban nhạc có lối thoát ạ ^^ 

Chim Trắng Mồ Côi

Sáng tác: Hồng Xương Long & Minh Vy
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca Song ca

| Đơn ca: Nam: Am, Nữ: F#m | Song ca: Gm

Ca sĩ: Tường Nguyên: Am | Đan Trường & Cẩm Ly: Gm | Phi Nhung: F#m | Phương Mỹ Chi: Em | Cẩm Ly: Em

TONE: Nam: Am, Nữ: F#m | STYLE: Slow Surf

Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông... Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau... Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương con cá rô trên đồng, Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

[ĐK: ] Ơ ơ lý chàng ơi (ơ lý nàng ơi), Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

== DẠO NHẠC ==

Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông... Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau... Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương con cá rô trên đồng, Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

[ĐK: ] Ơ ơ lý chàng ơi (ơ lý nàng ơi), Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều... sao phụ.. tình em......

== HẾT BÀI ==

TONE: Gm | STYLE: Slow Surf

[NỮ: ] Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, [NAM: ] Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông...

[NỮ: ] Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, [NAM: ] Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

[NỮ: ] Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...

[NAM: ] Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

[NỮ: ] Thương chim quyên nức nở, [CHUNG: ] Thương con cá rô trên đồng, [NỮ: ] Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

[ĐK: ] [NAM: ] Ơ.. ơ lý nàng ơi [NỮ: ] (ơ lý chàng ơi), [NAM: ] Ơ lý nàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, [NỮ: ] Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

[NAM: ] Ơi chim sáo mồ côi [NỮ: ] (chim trắng mình ên), [NAM: ] Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, [NỮ: ] Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

== DẠO NHẠC ==

[NỮ: ] Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, [NAM: ] Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông...

[NỮ: ] Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, [NAM: ] Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

[NỮ: ] Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...

[NAM: ] Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

[NỮ: ] Thương chim quyên nức nở, [CHUNG: ] Thương con cá rô trên đồng, [NỮ: ] Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

[ĐK: ] [NAM: ] Ơ.. ơ lý nàng ơi [NỮ: ] (ơ lý chàng ơi), [NAM: ] Ơ lý nàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, [NỮ: ] Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

[NAM: ] Ơi chim sáo mồ côi [NỮ: ] (chim trắng mình ên), [NAM: ] Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, [NỮ: ] Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

* [CHUNG: ] Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều.. sao phụ tình em......

== HẾT BÀI ==

Tình anh như nước con sông dài,  
Con nước về cho cây trái trổ bông,  
Tình em như lúa xanh trên đồng,  
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông... 

Chiều quê hai đưa hay vui đùa, 
Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi,  
Phù sa vun đắp chia đôi bờ,  
Anh bên bồi em bên lở mong chờ... 

Thương nghe câu mái đẩy,  
Nhớ điệu lý tình tang,  
Ngân nga khúc chờ nhau,  
Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau... 

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu,  
Chim sáo bay xa mãi không về,  
Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở,  
Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ... 

Thương chim quyên nức nở,  
Thương con cá rô trên đồng, 
Nghe chim trắng mồ côi,  
Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong... 

[ĐK: ] 
Ơ ơ lý chàng ơi (ơ lý nàng ơi),  
Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi,  
Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ,  
Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi,  
Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm... 

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên),  
Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi,  
Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, 
Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời,  
Chim sáo không về, cánh cò mồ côi,  
Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Học Đệm Hát Guitar Với Những Ca Khúc Tiếng Anh Bất Hủ

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(25/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)