Chúa Không Lầm

Sáng tác: Kim Long
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Elvis Phương: Dm-D | Xuân Trường; Trần Ngọc; Thanh Sử; Gia Ân; Khắc Thiệu: Dm-D | Bảo Anh Gemini: Am

Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, rằng thân con bởi tro bụi, và được cưu mang trong tội lỗi...

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha...

Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, còn mang hơi thở nặng nề, là còn luôn mê mải trần thế...

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha...

== DẠO NHẠC ==

Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu oán...

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha...

Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi con chẳng trung thành, là vì con đâu phải Thần Thánh...

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha...

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại.. thứ.. tha......

== HẾT BÀI ==

Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, 
dù lời Ngài con không giữ trọn, 
vì Chúa đã biết từ ngàn xưa,  
rằng thân con bởi tro bụi,  
và được cưu mang trong tội lỗi...

Nhưng lòng Chúa quá bao la, 
dù cho bao phen con yếu đuối,  
thành tâm xin ăn năn thống hối, 
là Ngài lại thứ tha... 

Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, 
để rồi nhìn con không đáp tình, 
vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, 
còn mang hơi thở nặng nề,  
là còn luôn mê mải trần thế... 

Nhưng lòng Chúa quá bao la, 
dù cho bao phen con yếu đuối,  
thành tâm xin ăn năn thống hối, 
là Ngài lại thứ tha... 

Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, 
dù đời dạt trôi như cánh bèo, 
vì Chúa đã biết từ ngàn xưa,  
một khi hơi thở chưa tàn, 
là đời chưa qua khỏi sầu oán... 

Nhưng lòng Chúa quá bao la, 
dù cho bao phen con yếu đuối,  
thành tâm xin ăn năn thống hối, 
là Ngài lại thứ tha... 

Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, 
dù rằng đời con bao thấp hèn, 
vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, 
nhiều khi con chẳng trung thành, 
là vì con đâu phải Thần Thánh... 

Nhưng lòng Chúa quá bao la, 
dù cho bao phen con yếu đuối,  
thành tâm xin ăn năn thống hối, 
là Ngài lại thứ tha...

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

MC Pro - Toả Sáng Trên Sân Khấu Chỉ Với 30 Ngày Học

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(18/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)