Cõi Tạm Thôi Mà

Sáng tác: Thu Nguyễn
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Ballad | Đơn ca: Nam: Am, Nữ: Fm

Ca sĩ: Thích Trung Đạt: Am | Kim Linh: Bbm | Cô Ú: Bbm

TONE: Nam: Am, Nữ: Fm | STYLE: Ballad

Đời luôn Vô Thường cho nơi cõi tạm mình nương nhờ đây, Được mất lợi danh là phù du thôi cớ sao tranh giành, Bàn tay nắm chặt có giữ được gì đâu mà người chưa buông, Từ bi cho ta hóa kiếp nhân sinh thoát cơn đau sầu...

Được sinh trong kiếp này duyên phước là làm con của Mẹ Cha, Khi con ngã thì Mẹ lo còn đời cha gánh cho con bao phiền muộn, Từ tâm ta hiểu được công Mẹ Cha đừng làm đau thêm những khổ đau, Đời ai cũng thế chốn u mê xin chớ làm buồn lòng Mẹ Cha...

[ĐK: ] Từ thuở được sinh ra là ta đã đeo mang nghiệp đời, Làm sao thoát được câu Trầm Luân, Vì đời u mê không lối thoát, Mẹ ơi Cha hỡi cho con kiếp này con nợ một đời con...

Và khi con hiểu được, con xin theo đức Phật về nơi bình yên, Chuông mõ chùa xa cho đời con thấy An Nhiên lạ thường, Quỳ bên đức Phật con cầu xin, Một đời tu tâm không nghĩ suy, Cầu ơn trên soi sáng cho con qua nẽo về thôi vướng bận trần ai...

== DẠO NHẠC ==

Đời luôn Vô Thường cho nơi cõi tạm mình nương nhờ đây, Được mất lợi danh là phù du thôi cớ sao tranh giành, Bàn tay nắm chặt có giữ được gì đâu mà người chưa buông, Từ bi cho ta hóa kiếp nhân sinh thoát cơn đau sầu...

Được sinh trong kiếp này duyên phước là làm con của Mẹ Cha, Khi con ngã thì Mẹ lo còn đời cha gánh cho con bao phiền muộn, Từ tâm ta hiểu được công Mẹ Cha đừng làm đau thêm những khổ đau, Đời ai cũng thế chốn u mê xin chớ làm buồn lòng Mẹ Cha...

[ĐK: ] Từ thuở được sinh ra là ta đã đeo mang nghiệp đời, Làm sao thoát được câu Trầm Luân, Vì đời u mê không lối thoát, Mẹ ơi Cha hỡi cho con kiếp này con nợ một đời con...

Và khi con hiểu được, con xin theo đức Phật về nơi bình yên, Chuông mõ chùa xa cho đời con thấy An Nhiên lạ thường, Quỳ bên đức Phật con cầu xin, Một đời tu tâm không nghĩ suy, Cầu ơn trên soi sáng cho con qua nẽo về thôi vướng bận trần ai...

* Đời ta mong manh lắm thân ta như cát bụi… Nương Cõi Tạm Mà Thôi!......

== HẾT BÀI ==

Đời luôn Vô Thường cho nơi cõi tạm mình nương nhờ đây, 
Được mất lợi danh là phù du thôi cớ sao tranh giành, 
Bàn tay nắm chặt có giữ được gì đâu mà người chưa buông, 
Từ bi cho ta hóa kiếp nhân sinh thoát cơn đau sầu... 

Được sinh trong kiếp này duyên phước là làm con của Mẹ Cha, 
Khi con ngã thì Mẹ lo còn đời cha gánh cho con bao phiền muộn, 
Từ tâm ta hiểu được công Mẹ Cha đừng làm đau thêm những khổ đau, 
Đời ai cũng thế chốn u mê xin chớ làm buồn lòng Mẹ Cha... 

 

[ĐK: ]
Từ thuở được sinh ra là ta đã đeo mang nghiệp đời, 
Làm sao thoát được câu Trầm Luân, Vì đời u mê không lối thoát, 
Mẹ ơi Cha hỡi cho con kiếp này con nợ một đời con... 

Và khi con hiểu được, con xin theo đức Phật về nơi bình yên, 
Chuông mõ chùa xa cho đời con thấy An Nhiên lạ thường, 
Quỳ bên đức Phật con cầu xin, Một đời tu tâm không nghĩ suy, 
Cầu ơn trên soi sáng cho con qua nẽo về thôi vướng bận trần ai... 

Đời ta mong manh lắm,thân ta như cát bụi.. 
Nương Cõi Tạm Mà Thôi!

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Khóa Học Trở Thành MC Tiệc Cưới Sau 3 Tuần

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(18/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)