Diễm Tình Ca 3

Sáng tác: Lm. Thành Tâm
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca Song ca

Style: Boléro | Đơn ca: Nữ: Eb | Song ca: F#

Ca sĩ: Ngọc Lan: Eb | Huy Đan & Huy Đa: F

Ngày hôm nao tiếng hát bay cao, 
Quỳ bên nhau trước đấng tối cao, 
Hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời...


Rồi mai đây kiếp sống có đôi, 
Đời buồn vui mãi mãi bên nhau, 
Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao...

 

[ĐK 1: ]
Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, 
Xin yêu thương hạnh phúc đến cho người, 
Người anh em yêu, người em anh mến, Mẹ ơi trông đến!...


Như chim bay nhịp cánh trên mây ngàn, 
Đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng, 
Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo!...


[ĐK 2: ]
Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, 
Xin cho con đừng thể dễ quên lời, 
Lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ...


Hay khi nao hạnh phúc đến dâng đầy, 
Xin cho con đừng thể dễ quên lời, 
Lời ca tri ân nhờ Mẹ thương đến chở che đời con...

1. Chiều hôm [C] nào tiếng hát bay cao
Quỳ bên [F] nhau truớc đấng tối [Dm] cao
Hứa yêu [G7] nhau trao câu thề chung sống trọn [C] đời [G7]

Rồi mai [C] đây kiếp sống có [Am] đôi
Đời buồn [F] vui mãi mãi bên [Dm] nhau
Vẫn xin [G7] Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng [C] cao [F][C]

Tay đan [C] tay nhịp bước đi trên đời
Xin yêu [Am] thương hạnh phúc đến cho [Em] người
Người tình em [C] yêu người tình em [Dm] mến Mẹ ơi trông [C] đến [G7]

Như chim [C] kia nhịp cánh trên mây ngàn
Đôi tim [Am] con hoà khúc hát huy [Em] hoàng
Trọn đời yêu [C] nhau dù bao gian [Dm] khó [G7] có Mẹ đừng [C] lo [F][C]

2. Chiều hôm [C] nào tiếng hát bay cao
Quỳ bên [F] nhau trước đấng tối [Dm] cao
Hứa yêu [G7] nhau trao câu thề chung sống trọn [C] đời [G7]

Rồi mai [C] đây kiếp sống có [Am] đôi
Đời buồn [F] vui mãi mãi bên [Dm] nhau
Vẫn xin [G7] Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng [C] cao [F][C]

Mai sau [C] đây gặp lúc phải âu sầu
Xin cho [Am] con đừng thể dễ quên [Em] lời
Lời thề hôm [C] xưa cùng người yêu [Dm] dấu tình thương tha [C] thứ [G7]

Hay khi [C] nào hạnh phúc đến dâng đầy
Xin cho [Am] con đừng thể dễ quên [Em] lời
Lời ca tri [C] ân, nhờ Mẹ thương [Dm] đến [G7] chở che đời [C] con [F][C]

TONE: Nữ: Eb | STYLE: Boléro

Ngày hôm nao tiếng hát bay cao, Quỳ bên nhau trước đấng tối cao, Hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời... Rồi mai đây kiếp sống có đôi, Đời buồn vui mãi mãi bên nhau, Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao...

[ĐK 1: ] Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, Xin yêu thương hạnh phúc đến cho người, Người anh em yêu, người em anh mến, Mẹ ơi trông đến!... Như chim bay nhịp cánh trên mây ngàn, Đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng, Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo!...

* Ngày hôm nao tiếng hát bay cao, Quỳ bên nhau trước đấng tối cao, Hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời... Rồi mai đây kiếp sống có đôi, Đời buồn vui mãi mãi bên nhau, Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao...

[ĐK 2: ] Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, Xin cho con đừng thể dễ quên lời, Lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ... Hay khi nao hạnh phúc đến dâng đầy, Xin cho con đừng thể dễ quên lời, Lời ca tri ân nhờ Mẹ thương đến chở che đời con...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK 2: ] Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, Xin cho con đừng thể dễ quên lời, Lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ... Hay khi nao hạnh phúc đến dâng đầy, Xin cho con đừng thể dễ quên lời, Lời ca tri ân nhờ Mẹ thương đến chở che đời con...

* Lời ca tri ân nhờ Mẹ thương đến chở che đời con... ** Lời ca tri ân nhờ Mẹ thương đến chở che đời con......

== HẾT BÀI ==

TONE: F# | STYLE: Boléro

[NỮ: ] Chiều hôm nao tiếng hát bay cao, Quỳ bên nhau trước đấng tối cao, Hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời... [NAM: ] Rồi mai đây kiếp sống có đôi, Đời buồn vui mãi mãi bên nhau, Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao...

[ĐK 1: ] [NỮ: ] Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, Xin yêu thương hạnh phúc đến cho người, Người em anh yêu, người anh em mến, Mẹ ơi trông đến!... [NAM: ] Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, Đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng, Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo!...

* [NỮ: ] Chiều hôm nao tiếng hát bay cao, Quỳ bên nhau trước đấng tối cao, Hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời... [NAM: ] Rồi mai đây kiếp sống có đôi, Đời buồn vui mãi mãi bên nhau, Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao...

[ĐK 2: ] [NỮ: ] Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, Xin cho con đừng thể dễ quên lời, Lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ... [NAM: ] Hay khi nao hạnh phúc đến dâng đầy, Xin cho con đừng thể dễ quên lời, Lời ca tri ân nhờ Mẹ thương đến chở che đời con...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK 1: ] [NỮ: ] Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, Xin yêu thương hạnh phúc đến cho người, Người em anh yêu, người anh em mến, Mẹ ơi trông đến!... [NAM: ] Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, Đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng, Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo!...

* [NỮ: ] Chiều hôm nao tiếng hát bay cao, Quỳ bên nhau trước đấng tối cao, Hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời... [NAM: ] Rồi mai đây kiếp sống có đôi, Đời buồn vui mãi mãi bên nhau, [CHUNG: ] Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao...

* [CHUNG: ] Khấn xin Mẹ thương dắt dìu... tình yêu.. dâng.. cao......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Guitar Đệm Hát 30 Ngày Cùng Hiển Râu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(20/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)