Đò Qua Bến Sông

Sáng tác: Minh Vy
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca Song ca

Ca sĩ: Quốc Đại & Cẩm Ly: Dm | Dương Ngọc Thái & Cẩm Ly: Dm | Henry & Võ Như Loan: Dm

Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ] Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

== DẠO NHẠC ==

Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ] Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

[ĐK *: ] Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông......

== HẾT BÀI ==

[NAM: ] Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

[NỮ: ] Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

[NỮ: ] Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, [NAM: ] Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, [NỮ: ] Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, [NAM: ] Bên kia bên này [CHUNG: ] bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ] [NAM: ] Ai sẽ chờ mong, [NỮ: ] ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, [NAM: ] Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, [CHUNG: ] Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

[NỮ: ] Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

[NỮ: ] Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, [NAM: ] Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, [NỮ: ] Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, [NAM: ] Bên kia bên này [CHUNG: ] bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ] [NAM: ] Ai sẽ chờ mong, [NỮ: ] ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, [NAM: ] Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, [CHUNG: ] Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

[ĐK *: ] [NAM: ] Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, [NỮ: ] Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, [NAM: ] Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, [CHUNG: ] Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

[CHUNG: ] Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông......

== HẾT BÀI ==

Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, 
Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, 
Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, 
Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, 
Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, 
Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, 
Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, 
Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, 
Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, 
Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ]
Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, 
Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, 
Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, 
Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Trở Thành Bậc Thầy Đệm Hát Guitar Trong 7 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(18/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)