Giống Như Tôi

Sáng tác: Đức Huy
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Chachacha | Đơn ca: Nam: Cm

Ca sĩ: Đức Huy: Cm | Khang Việt: Bm | Đào Phi Dương & Hương Thủy: Cm

Vừa nghe rằng nàng có người yêu, 
Một người yêu mới, một người thay thế tôi, 
Và nghe hai người đang hạnh phúc, 
Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu...

Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui, 
Tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai, 
Ngày mai, khi ngày vui vừa dứt, 
Nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì...

Thật tội nghiệp người ấy, nào người đâu có hay, 
Thật tội nghiệp người ấy, sẽ nếm mùi đắng cay...
(Nhưng dù tôi có nói, chắc gì người ấy tin, 
Mà dù tôi có khuyên, lấy gì người ấy nghe...)


[ĐK: ]
Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối, 
Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội, 
Lại một người nữa giống như tôi, thêm một nạn nhân mới, 
Một người cùng chung một số phận, giống như tôi...

Vừa [Cm] nghe rằng nàng có người yêu
Một người yêu [Fm] mới, một người thay thế [Cm] tôi
Và [Fm] nghe hai người đang hạnh [Eb] phúc
Cặp kè sát bên [Fm] nhau giống như tôi lúc [G] đầu

Đùa [Cm] vui, nàng chỉ thích đùa vui
Tình yêu là nước [Fm] mắt, nàng không khóc cho [Cm] ai
Ngày [Fm] mai, khi ngày vui vừa [Eb] dứt
Nàng ngoảnh mặt bước [Fm] đi như [G] không có chuyện [Cm] gì

Thật tội nghiệp người [Cm] ấy, nào người đâu có [Fm] hay
Thật tội nghiệp người [Ab] ấy, sẽ nếm mùi đắng [G] cay

Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [Fm] tương lai thật đen [G] tối
Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [G] lạc vào vòng mê muội
Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [Fm] thêm một nạn nhân [G] mới
Một [Ab] người cùng chung một số [G] phận, giống như [Cm] tôi

Vừa [Cm] nghe rằng nàng có người yêu
Một người yêu [Fm] mới, một người thay thế [Cm] tôi
Và [Fm] nghe hai người đang hạnh [Eb] phúc
Cặp kè sát bên [Fm] nhau giống như tôi lúc [G] đầu

Đùa [Cm] vui, nàng chỉ muốn đùa vui
Tình yêu là nước [Fm] mắt, nàng chẳng khóc cho [Cm] ai
Ngày [Fm] mai, khi ngày vui vừa [Eb] dứt
Nàng ngoảnh mặt bước [Fm] đi như [G] không có chuyện [Cm] gì

Nhưng dù tôi có [Cm] nói, chắc gì người ấy [Fm] tin
Mà dù tôi có [Ab] khuyên, lấy gì người ấy [G] nghe

Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [Fm] tương lai thật đen [G] tối
Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [G] lạc vào vòng mê muội
Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [Fm] chết thêm một nạn nhân [G] mới
Một [Ab] người cùng chung một số [G] phận, không may mắn như [Cm] tôi
[Ab] Giống như [Cm] tôi, [Ab] giống như [Cm] tôi .....

TONE: Nam: Cm | STYLE: Chachacha

Vừa nghe rằng nàng có người yêu, Một người yêu mới, một người thay thế tôi, Và nghe hai người đang hạnh phúc, Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu...

Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui, Tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai, Ngày mai, khi ngày vui vừa dứt, Nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì...

Thật tội nghiệp người ấy, nào người đâu có hay, Thật tội nghiệp người ấy, sẽ nếm mùi đắng cay...

[ĐK: ] Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối, Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội, Lại một người nữa giống như tôi, thêm một nạn nhân mới, Một người cùng chung một số phận, giống như tôi...

== DẠO NHẠC ==

Vừa nghe rằng nàng có người yêu, Một người yêu mới, một người thay thế tôi, Và nghe hai người đang hạnh phúc, Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu...

Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui, Tình yêu là nước mắt, nàng chẳng khóc cho ai, Ngày mai, khi ngày vui vừa dứt, Nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì...

Nhưng dù tôi có nói, chắc gì người ấy tin, Mà dù tôi có khuyên, lấy gì người ấy nghe...

[ĐK: ] Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối, Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội, Lại một người nữa giống như tôi, chết thêm một nạn nhân mới, Một người cùng chung một số phận, không may mắn như tôi...

* Giống như tôi... giống như tôi......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Fingerstyle Guitar Cho Người Mới Bắt Đầu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/05/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)