Kết Đoàn

Sáng tác: Nhạc Ngoại, lời Việt: Lư Túc & Mục Hồng
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: March | Đơn ca: C

Ca sĩ: Tốp ca: C | Bé Bảo An: Bb

Kết đoàn chúng ta là sức mạnh,
Kết đoàn chúng ta là sắt gang, 
Đoàn kết ta bền vững dù sắt hay là gang, 
Mà sắt với gang còn kém bền vững...
 
Chúng ta thề đánh tan quân thù, thực dân đế quốc,
Sài lang với phe phản động, ta đập tan hoang, 
Tiến tiến mau mau cờ tự do đang reo hò trong ánh dương, 
Xây đời mới trong dân chủ mới...

[C] Kết đoàn chúng ta là sức mạnh kết đoàn chúng ta là sắt gang
Đoàn kết ta bền vững dù sắt hay là [F] gang
Mà sắt với [G] gang còn [C] kém bền vững
[Am] Chúng ta thề đánh tan quân [G] thù
Thực dân đế [C] quốc, sài [F] lang với phe phản [C] động, ta đập [F] tan hoang
[C] Tiến tiến mau mau cờ tự do đang [G] reo hò trong ánh dương
Xây đời [C] mới trong dân chủ mới!

TONE: C | STYLE: March

Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, Kết đoàn chúng ta là sắt gang, Đoàn kết ta bền vững dù sắt hay là gang, Mà sắt với gang còn kém bền vững...

Chúng ta thề đánh tan quân thù, thực dân đế quốc, Sài lang với phe phản động ta đập tan hoang, Tiến tiến mau mau cờ tự do đang reo hò trong ánh dương, Xây đời mới trong dân chủ mới...

* Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, Kết đoàn chúng ta là sắt gang, Đoàn kết ta bền vững dù sắt hay là gang, Mà sắt với gang còn kém bền vững...

* Chúng ta thề đánh tan quân thù, thực dân đế quốc, Sài lang với phe phản động ta đập tan hoang, Tiến tiến mau mau cờ tự do đang reo hò trong ánh dương, Xây đời mới trong dân chủ mới...

== DẠO NHẠC ==

Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, Kết đoàn chúng ta là sắt gang, Đoàn kết ta bền vững dù sắt hay là gang, Mà sắt với gang còn kém bền vững...

Chúng ta thề đánh tan quân thù, thực dân đế quốc, Sài lang với phe phản động ta đập tan hoang, Tiến tiến mau mau cờ tự do đang reo hò trong ánh dương, Xây đời mới trong dân chủ mới......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Học Đệm Hát Guitar Cùng Haketu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/03/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)