Lệ Đời

Sáng tác: Trương Phi Hùng
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Hiệp Vịt: Ebm

Dòng sông chỗ trong chỗ đục, 
Đời người lúc đục lúc vinh, 
Đời ta mang kiếp lục bình ba chìm bảy nổi, 
Giữa dòng đời ngược xuôi...


Giàu sang quên câu bí cực, 
Nghèo hèn bí cực trên vai, 
Đội mưa đội nắng mỗi ngày, 
Cơm rau miệng đắng lệ đời chua cay...

 

[ĐK: ]
Ai ai giàu ba họ, 
Ai ai khó ba đời, 
Ai tham sang phụ nghĩa, 
Ai bỏ bạn quên tình...

 
Cuộc đời có gì lạ đâu, 
Giàu sang lắm kẻ theo sau để hầu, 
Nghèo hèn mưa nắng dãi dầu, 
Cơm canh dưa muối lòng sầu ai hay...

1. Dòng [Em] sông chỗ trong chỗ đục
Đời [D] người lúc nhục lúc [G] vinh
Đời [D] ta mang kiếp lục [G] bình
Ba chìm bảy [Bm] nổi
Giữa dòng đời ngược [Em] xui

2. Giàu [Em] sang quên câu bỉ cực
Nghèo [D] hèn bỉ cực trên [G] vai
Đội [Bm] mưa đội nắng mỗi [D] ngày
Cơm rau miệng [Bm] đắng
Lệ đời chua [Em] cay

[ĐK: ]  [C] Ai ai giàu ba [G] họ
[D] Ai ai khó ba [G] đời
[Am] Ai tham sang phụ [Bm] nghĩa
Ai bỏ bạn quên [Em] tình

Cuộc [Em] đời có gì lạ [G] đâu
Giàu sang lắm [Bm] kẻ
Theo sau để [Em] hầu
Nghèo [D] hèn mưa nắng dãi [G] dầu
Cơm canh giữa [Bm] muối
Lòng sầu ai [Em] hay

Dòng sông chỗ trong chỗ đục, Đời người lúc đục lúc vinh, Đời ta mang kiếp lục bình ba chìm bảy nổi, Giữa dòng đời ngược xuôi...

Giàu sang quên câu bí cực, Nghèo hèn bí cực trên vai, Đội mưa đội nắng mỗi ngày, Cơm rau miệng đắng lệ đời chua cay...

[ĐK: ] Ai ai giàu ba họ, Ai ai khó ba đời, Ai tham sang phụ nghĩa, Ai bỏ bạn quên tình...

Cuộc đời có gì lạ đâu, Giàu sang lắm kẻ theo sau để hầu, Nghèo hèn mưa nắng dãi dầu, Cơm canh dưa muối lòng sầu ai hay...

== DẠO NHẠC ==

Giàu sang quên câu bí cực, Nghèo hèn bí cực trên vai, Đội mưa đội nắng mỗi ngày, Cơm rau miệng đắng lệ đời chua cay...

[ĐK: ] Ai ai giàu ba họ, Ai ai khó ba đời, Ai tham sang phụ nghĩa, Ai bỏ bạn quên tình...

Cuộc đời có gì lạ đâu, Giàu sang lắm kẻ theo sau để hầu, Nghèo hèn mưa nắng dãi dầu, Cơm canh dưa muối lòng sầu ai hay...

Nghèo hèn mưa nắng dãi dầu, Cơm canh dưa muối... lòng sầu ai hay......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Hòa Âm Phối Khí - Làm Beat Nhạc Trên Máy Tính

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/05/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)