Lời Cuối Cho Tình Yêu

Sáng tác: Nhạc Ngoại, Lời Việt: Nguyễn Vũ
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca Song ca

Style: Slow Rock | Đơn ca: Nam, Nữ: D | Song ca: D

1. Chia tay xa nhau từ đây, 
Chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình, 
Tình này dần tàn theo tháng năm thời gian... 
Anh ơi, anh ơi ngày xưa anh đã nói, 
Nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, 
Chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi...
 
[ĐK: ] 
Anh ơi, anh ơi lòng em đang chơi vơi, 
Tiếc thương duyên bấy lâu, 
Làm sao em quên anh, kỷ niệm xưa hai ta, 
Cùng yêu thương đắm đuối bên nhau...
 
Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, 
Một lần thôi nói tiếng yêu, 
Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay...
 
2. Ta chia tay nhau còn chi nữa, 
Lần cuối chớ luyến tiếc vấn vương, 
Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối...
Người hỡi em phải quên anh sao, 
Hình bóng thân ái không nhạt nhòa, 
Làm sao, làm sao, em lãng quên...

TONE: Nam, Nữ: D | STYLE: Slow Rock

Chia tay xa nhau từ đây, Chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình, Tình này dần tàn theo tháng năm thời gian... Anh ơi, anh ơi ngày xưa anh đã nói, Nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, Chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi...

[ĐK: ] Anh ơi, anh ơi lòng em đang chơi vơi, Tiếc thương duyên bấy lâu, Làm sao em quên anh, kỷ niệm xưa hai ta, Cùng yêu thương đắm đuối bên nhau... Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, Một lần thôi nói tiếng yêu, Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay...

Ta chia tay nhau còn chi nữa, Lần cuối chớ luyến tiếc vấn vương, Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối... Người hỡi em phải quên anh sao, Hình bóng thân ái không nhạt nhòa, Làm sao, làm sao, em lãng quên...

== DẠO NHẠC ==

Chia tay xa nhau từ đây, Chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình, Tình này dần tàn theo tháng năm thời gian, Anh ơi, anh ơi ngày xưa anh đã nói, Nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, Chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi...

[ĐK: ] Anh ơi, anh ơi lòng em đang chơi vơi, Tiếc thương duyên bấy lâu, Làm sao em quên anh, kỷ niệm xưa hai ta, Cùng yêu thương đắm đuối bên nhau... Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, Một lần thôi nói tiếng yêu, Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay...

Ta chia tay nhau còn chi nữa, Lần cuối chớ luyến tiếc vấn vương, Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối... Người hỡi em phải quên anh sao, Hình bóng thân ái không nhạt nhòa, Làm sao, làm sao, em lãng quên...

* Ta chia tay nhau còn chi nữa, Lần cuối chớ luyến tiếc vấn vương, Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối... Người hỡi em phải quên anh sao, Hình bóng thân ái không nhạt nhòa, Làm sao, làm sao.. em lãng.. quên......

== HẾT BÀI ==

TONE: D | STYLE: Slow Rock

[NỮ: ] Ta chia tay nhau từ đây, Chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình, Tình này dần tàn theo tháng năm thời gian... Anh ơi, anh ơi ngày xưa anh đã nói, Nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, Chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi...

[ĐK: ] [NAM: ] Em ơi, em ơi lòng anh đang chơi vơi, Tiếc thương duyên bấy lâu, Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta, Cùng yêu thương đắm đuối bên nhau... Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, Một lần thôi nói tiếng yêu, Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay...

[NỮ: ] Ta chia tay nhau còn chi nữa, Giờ cuối chớ luyến tiếc vấn vương, Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối... [NAM: ] Người hỡi anh phải quên em sao, Hình bóng thân ái không nhạt nhòa, Làm sao, làm sao, anh lãng quên...

== DẠO NHẠC ==

[NỮ: ] Chia tay xa nhau từ đây, Chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình, Tình này dần tàn theo tháng năm thời gian... Anh ơi, anh ơi ngày xưa anh đã nói, Nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, Chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi...

[ĐK: ] [NAM: ] Em ơi, em ơi lòng anh đang chơi vơi, Tiếc thương duyên bấy lâu, Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta, Cùng yêu thương đắm đuối bên nhau... Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, Một lần thôi nói tiếng yêu, Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay...

[NỮ: ] Ta chia tay nhau còn chi nữa, Giờ cuối chớ luyến tiếc vấn vương, Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối... [NAM: ] Người hỡi anh phải quên em sao, Hình bóng thân ái không nhạt nhòa, Làm sao, làm sao, anh lãng quên...

* [NỮ: ] Ta chia tay nhau còn chi nữa, Giờ cuối chớ luyến tiếc vấn vương, Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối... [NAM: ] Người hỡi anh phải quên em sao, Hình bóng thân ái không nhạt nhòa, Làm sao, làm sao.. anh lãng quên......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Fingerstyle Guitar Cho Người Mới Bắt Đầu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/03/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)