×

Lời Nhạc Sống PRO vừa cập nhật Ô Tìm Kiếm Bài Hát. Vui lòng xoá bộ nhớ đệm (Cache) trình duyệt nếu bị lỗi giao diện tìm kiếm. Cám ơn ạ!

×
Nếu bạn là người bấm bài hát cho người hát - Thì hãy chuyển slide có tâm xíu để ca sĩ cũng như ban nhạc có lối thoát ạ ^^ 

Mai Em Đi Rồi

Sáng tác: Hoàng Dương, Thế Hùng
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Mai em đi rồi rừng xanh ở lại, Mai em đi rồi ngàn trùng xa xôi, Thương mùa khô nắng cháy khát rừng sâu, Mùa mưa ào ạt cho ta nhịp cầu,

Thương anh nẻo rừng tháng ngày trăng lẻ, Dáng em nhỏ bé đại ngàn mênh mông, Mai em về sông gửi lòng lại suối, Tình yêu không tuổi cho ta nhịp cầu,

Xưa qua dòng sâu bắc cầu dải yếm, Yêu thành hoài niệm ai nhớ thương ai, Mai em về sông gửi lòng lại suối, Tình yêu không tuổi cho ta nhịp cầu, Xưa qua dòng sâu bắc cầu dải yếm, Yêu thành hoài niệm ai nhớ thương ai...

== DẠO NHẠC ==

Mai em đi rồi rừng xanh ở lại, Mai em đi rồi ngàn trùng xa xôi, Thương mùa khô nắng cháy khát rừng sâu, Mùa mưa ào ạt cho ta nhịp cầu,

Thương anh nẻo rừng tháng ngày trăng lẻ, Dáng em nhỏ bé đại ngàn mênh mông, Mai em về sông gửi lòng lại suối, Tình yêu không tuổi cho ta nhịp cầu, Xưa qua dòng sâu bắc cầu dải yếm, Yêu thành hoài niệm ai nhớ thương ai...

Mai em về sông gửi lòng lại suối, Tình yêu không tuổi cho ta nhịp cầu, Xưa qua dòng sâu bắc cầu dải yếm, Yêu thành hoài niệm.. ai nhớ... thương.. ai......

== HẾT BÀI ==

Mai em đi rồi rừng xanh ở lại,  
Mai em đi rồi ngàn trùng xa xôi,  
Thương mùa khô nắng cháy khát rừng sâu,  
Mùa mưa ào ạt cho ta nhịp cầu, 

 
Thương anh nẻo rừng tháng ngày trăng lẻ,  
Dáng em nhỏ bé đại ngàn mênh mông,  
Mai em về sông gửi lòng lại suối,  
Tình yêu không tuổi cho ta nhịp cầu,  


Xưa qua dòng sâu bắc cầu dải yếm,  
Yêu thành hoài niệm ai nhớ thương ai,  
Mai em về sông gửi lòng lại suối,  
Tình yêu không tuổi cho ta nhịp cầu,  
Xưa qua dòng sâu bắc cầu dải yếm,  
Yêu thành hoài niệm ai nhớ thương ai... 

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Khóa Học Đánh Thức Chất Giọng Cuốn Hút Trong Bạn

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(25/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)