Main Dans La Main

Sáng tác: Christophe
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Je t'aime et je t'aimerai toujours, Mon presque premier amour, Ma tendresse, mon bonheur, ma douleur, Je t'enferme au fond de mon coeur...

Nous serons tout deux, Comme les amoureux, Nous serons si bien main dans main, Nous serons tout deux, Comme les amoureux, Nous serons si bien main dans main...

Quand? Où? Et comment le dire? Ce grand amour qui me déchire, Je t'aime et je t'aimerai toujours, De l'aube à la fin des jours...

Nous serons tout deux, Comme les amoureux, Nous serons si bien main dans main, Nous serons tout deux, Comme les amoureux, Nous serons si bien main dans main...

== HẾT BÀI ==

Je t'aime et je t'aimerai toujours, 
Mon presque premier amour, 
Ma tendresse, mon bonheur, ma douleur, 
Je t'enferme au fond de mon coeur...

Nous serons tout deux, 
Comme les amoureux, 
Nous serons si bien main dans main, 
Nous serons tout deux, 
Comme les amoureux, 
Nous serons si bien main dans main...

Quand? Où? Et comment le dire?
Ce grand amour qui me déchire, 
Je t'aime et je t'aimerai toujours, 
De l'aube à la fin des jours...

Nous serons tout deux, 
Comme les amoureux, 
Nous serons si bien main dans main, 
Nous serons tout deux, 
Comme les amoureux, 
Nous serons si bien main dans main...

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Tự Học Piano Trong 10 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(18/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)