My Love

Sáng tác: Nhạc: Pelle Nylen, Per Magnusson, David Kreuger, Jorgen Elofsson | Lời: Pelle Nylen, Per Magnusson, David Kreuger, Jorgen Elofsson
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Westlife: C-D

1. An empty street, an empty house, A hole inside my heart, I'm all alone, the rooms are getting smaller... I wonder how, I wonder why, I wonder where they are, The days we had, the songs we sang together, oh, yeah...

And all my love, I'm holding on forever, Reaching for the love that seems so far...

[Chorus: ] So I say a little prayer, And hope my dreams will take me there, Where the skies are blue to see you once again, my love... Over seas from coast to coast, To find the place I love the most, Where the fields are green to see you once again, my love...

2. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, But I can't stop to keep myself from thinking, oh no... I wonder how, I wonder why, I wonder where they are, The days we had, the songs we sang together, oh yeah...

And all my love, I'm holding on forever, Reaching for the love that seems so far...

[Chorus: ] So I say a little prayer, And hope my dreams will take me there, Where the skies are blue to see you once again, my love... Over seas from coast to coast, To find the place I love the most, Where the fields are green to see you once again...

To hold you in my arms, To promise you my love, To tell you from the heart, You're all I'm thinking of...

Reaching for the love that seems so far...

[Chorus: ] So I say a little prayer, And hope my dreams will take me there, Where the skies are blue to see you once again, my love... Over seas from coast to coast, To find the place I love the most, Where the fields are green to see you once again, my love...

[Chorus *: ] So I say a little prayer, Dreams will take it there, Where the skies are blue to see you once again... Over seas from coast to coast, To find the place I love the most, Where the fields are green to see you once again... my love......

== THE END ==

1. An empty street, an empty house, 
A hole inside my heart, 
I'm all alone, the rooms are getting smaller...
 
I wonder how, I wonder why,
I wonder where they are, 
The days we had, the songs we sang together, oh, yeah...
 
And all my love, I'm holding on forever, 
Reaching for the love that seems so far...
 
[Chorus: ]
So I say a little prayer, 
And hope my dreams will take me there, 
Where the skies are blue to see you once again, my love...
Over seas from coast to coast, 
To find the place I love the most, 
Where the fields are green to see you once again, my love...
 
2. I try to read, I go to work,  
I'm laughing with my friends,  
But I can't stop to keep myself from thinking, oh no...
 
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are,  
The days we had, the songs we sang together, oh yeah... 
 
And all my love, I'm holding on forever, 
Reaching for the love that seems so far...
 
[Chorus: ] ...

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Trở Thành Bậc Thầy Đệm Hát Guitar Trong 7 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(18/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)