Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng

Sáng tác: Doãn Nho, Hữu Thỉnh
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: March | Đơn ca: Nam: Fm

Ca sĩ: Tốp ca 2: Gm | Tốp Ca 1: Gm | 1088: Fm | Tam Hổ: Gm

Năm anh em trên một chiếc xe tăng, 
Như năm bông hoa nở cùng một cội, 
Như năm ngón tay trên một bàn tay, 
Đã xung trận là năm người như một...

Vào lính xe tăng anh trước anh sau, 
Cái nết ở ăn mỗi người một tính, 
Nhưng khi hát là hòa cùng một nhịp, 
Một người đau là tất cả quên ăn...

Năm anh em mỗi đứa một quê, 
Đã lên xe ấy là cùng một hướng, 
Nổ máy lên ta một dạ xung phong, 
Trước quân thù là chỉ biết có tiến công...

 

[ĐK: ]
Năm anh em ta mang năm cái tên, 
Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa, 
Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa, 
Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng...

Một con đường đất đỏ như son, 
Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng, 
Một ý chí bay qua đầu ngọn sóng, 
Một niềm tin tất thắng trong trận này...

Năm anh [Gm] em trên một [Bb] chiếc xe [Gm] tăng
Như [Cm] năm bông hoa nở cùng một [Gm] cội
Như năm [Bb] ngón tay trên một bàn [Gm] tay
Đã xung [D7] trận là năm người như [Gm] một ... à [F] há

Vào lính xe [Bb] tăng anh trước anh [F] sau
Cái nết ở [Bb] ăn mỗi người một [Gm] tính
Nhưng khi [Bb] hát ta hoà cùng một [Gm] nhịp
Một người [Bb] đau là tất cả quên [Gm] ăn

Năm anh [F] em mỗi đứa một [D7] quê
Đã lên [Cm] xe ấy là cùng một [Gm] hướng
Nổ máy [Bb] lên ta một dạ xung [Gm] phong
Trước quân thù là chỉ [D7] biết có tiến [Gm] công ... ah [F] há

Năm anh [Bb] em ta mang năm cái [F] tên
Ấy khi lên [Bb] xe không còn tên riêng [F] nữa
Trên tháp [Bb] pháo một ngôi sao màu [Gm] lửa
Năm quả [Cm] tim chung nhịp đập rộn ràng

Mỗt con [Bb] đường đất đỏ như [Gm] son
Một màu [F] rừng xanh bạt ngàn hy [D7] vọng
Một ý [Bb] chí bay qua đầu ngọn [Gm] sóng
Một niềm [Bb] tin quyết [D7] thắng trong trận [Gm] này... à [F] há

TONE: Nam: Fm | STYLE: March

Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Như năm bông hoa nở cùng một cội, Như năm ngón tay trên một bàn tay, Đã xung trận cả năm người như một...Ah.. ha...

Vào lính xe tăng anh trước anh sau, Cái nết ở ăn mỗi người một tính, Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp, Một người đau ta tất cả quên ăn...

Năm anh em mỗi đứa một quê, Đã lên xe ấy là cùng một hướng, Nổ máy lên ta một dạ xung phong, Trước quân thù lòng chỉ biết... có tiến công...Ah.. ha...

[ĐK: ] Năm anh em ta mang năm cái tên, Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa, Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa, Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng...

Một con đường đất đỏ như son, Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng, Một ý chí bay qua đầu ngọn sóng, Một niềm tin tất thắng... trong trận này...

== NHẠC DẠO ==

Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Như năm bông hoa nở cùng một cội, Như năm ngón tay trên một bàn tay, Đã xung trận cả năm người như một...Ah.. ha...

Vào lính xe tăng anh trước anh sau, Cái nết ở ăn mỗi người một tính, Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp, Một người đau ta tất cả quên ăn...

Năm anh em mỗi đứa một quê, Đã lên xe ấy là cùng một hướng, Nổ máy lên ta một dạ xung phong, Trước quân thù lòng chỉ biết... có tiến công...Ah.. ha...

[ĐK: ] Năm anh em ta mang năm cái tên, Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa, Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa, Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng...

Một con đường đất đỏ như son, Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng, Một ý chí bay qua đầu ngọn sóng, Một niềm tin tất thắng... trong trận này...

* Một niềm tin quyết thắng... trong trận này...Ah...ha......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Guitar Đệm Hát 30 Ngày Cùng Hiển Râu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(20/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)