Người Đàn Ông Tham Lam

Sáng tác: Nguyên Chấn Phong
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca Nữ

Ca sĩ: Hoàng Châu: Dm

Anh dù biết trái tim chẳng thể chia đôi, 
Mà sao vẫn cứ tham lam hỡi người, 
Anh dù nói trái tim chỉ có em thôi, 
Mà sao vẫn mơ về hình bóng ai...

Anh là thế, thế gian cũng giống như anh, 
Đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người, 
Yêu một lúc đến hai, ba, bốn, năm cô, 
Rồi cho yêu như vậy là mới yêu...

[ĐK: ]
Người đàn ông tham lam chính là anh, 
Người đừng nên nói nữa anh hãy quyết định đi, 
Một là anh yêu mình em, 
Lỗi lầm xưa em bỏ qua, 
Còn không hãy bước bên người ta...

Người đàn ông tham lam mãi là anh, 
Một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn ai, 
Chẳng cần anh thêm bận tâm, 
Người ra đi sẽ là em, 
Để cho anh được ấm êm bên người...

[Dm] Anh dù biết trái [Am] tim chẳng thể chia đôi
Mà [Bb] sao vẫn cứ [C] tham lam hỡi [F] người [A7]
[Dm] Anh dù nói trái [Am] tim chỉ có em thôi
Mà [Bb] sao vẫn mơ [C] về hình bóng [Dm] ai?

[Dm] Anh là thế, thế [Am] gian cũng giống như anh
Đàn [Bb] ông ai [C] chẳng tham lam hỡi [F] người [A7]
[Dm] Yêu một lúc đến [Am] hai, ba, bốn, năm cô
Rồi [Bb] cho yêu như [C] vậy là mới [Dm] yêu

[Bb] Người đàn [F] ông tham lam chính là [C] anh
Người đừng [Gm] nên nói nữa anh hãy [Dm] quyết định đi
Một là [Bb] anh yêu mình em, lỗi lầm [Gm] xưa em bỏ qua
Còn không [Am] hãy bước bên người [A7] ta

Người đàn [F] ông tham lam mãi là [C] anh
Một bàn [Gm] tay năm ngón anh chẳng [Dm] biết chọn ai
Chẳng cần [Bb] anh thêm bận tâm, người ra [Gm] đi sẽ là em
Để cho [Am] anh được ấm êm [Dm] bên người

Anh dù biết trái tim chẳng thể chia đôi, Mà sao vẫn cứ tham lam hỡi người, Anh dù nói trái tim chỉ có em thôi, Mà sao vẫn mơ về hình bóng ai...

Anh là thế, thế gian cũng giống như anh, Đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người, Yêu một lúc đến hai, ba, bốn, năm cô, Rồi cho yêu như vậy là mới yêu...

[ĐK: ] Người đàn ông tham lam chính là anh, Người đừng nên nói nữa anh hãy quyết định đi, Một là anh yêu mình em, Lỗi lầm xưa em bỏ qua, Còn không hãy bước bên người ta...

Người đàn ông tham lam mãi là anh, Một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn ai, Chẳng cần anh thêm bận tâm, Người ra đi sẽ là em, Để cho anh được ấm êm bên người...

== DẠO NHẠC ==

Anh dù biết trái tim chẳng thể chia đôi, Mà sao vẫn cứ tham lam hỡi người, Anh dù nói trái tim chỉ có em thôi, Mà sao vẫn mơ về hình bóng ai...

Anh là thế, thế gian cũng giống như anh, Đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người, Yêu một lúc đến hai, ba, bốn, năm cô, Rồi cho yêu như vậy là mới yêu...

[ĐK: ] Người đàn ông tham lam chính là anh, Người đừng nên nói nữa anh hãy quyết định đi, Một là anh yêu mình em, Lỗi lầm xưa em bỏ qua, Còn không hãy bước bên người ta...

Người đàn ông tham lam mãi là anh, Một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn ai, Chẳng cần anh thêm bận tâm, Người ra đi sẽ là em, Để cho anh được ấm êm bên người...

[ĐK *: ] Người đàn ông tham lam chính là anh, Người đừng nên nói nữa anh hãy quyết định đi, Một là anh yêu mình em, Lỗi lầm xưa em bỏ qua, Còn không hãy bước bên người ta...

* Người đàn ông tham lam mãi là anh, Một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn ai, Chẳng cần anh thêm bận tâm, Người ra đi sẽ là em, Để cho anh.. được ấm.. êm.. bên người......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Guitar Đệm Hát Nâng Cao Cùng Haketu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/05/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)