Nguyện Cầu Cho Nhau

Sáng tác: Phanxicô
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca Song ca

Style: Ballad | Đơn ca: Nam, Nữ: Dm | Song ca: Dm

Ca sĩ: Mai Thảo & Gia Ân: Dm | Diệu Hiền & Hải Đông: C#m | Như Mai & Quốc Sĩ: Cm

1. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, 
Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, 
Xin cho nàng như mây trên ngàn như suối nồng nàn, 
Có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan...

Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, 
Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, 
Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, 
Bước hiên ngang trên lối trần gian sống vui trọn đời...

[ĐK: ] 
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, 
Luôn thắm tình ban đầu, 
Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, 
Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, 
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau...

2. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, 
Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời, 
Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, 
Sống bên con qua những buồn vui vững tin ngày mai...

Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, 
Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời, 
Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước uy hùng, 
Sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về...

[ĐK: ] 
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, 
Luôn thắm tình ban đầu, 
Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, 
Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, 
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau...

3. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, 
Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình, 
Xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền, 
Biết hy sinh đưa dẫn đàn con, sống theo tình yêu...

Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, 
Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình, 
Xin cho chàng vui quên thân mình nâng đỡ gia đình, 
Sống thanh cao, gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa...

[ĐK: ] 
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, 
Luôn thắm tình ban đầu, 
Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, 
Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, 
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau...

1. Con quỳ [Dm] đây dâng [Bb] Chúa tiếng ca cảm [A7] tạ [F]
Chúa cho [Dm] con người bạn [A7] đường sống như bạn [Dm] đời
Xin cho [Gm] nàng như mây trên [C] ngàn như suối nồng [F] nàn [D7]
Có thương [Gm] yêu nâng đỡ ủi [Bb] an, sắt [A7] son hiền ngoan

Con quỳ [Dm] đây dâng [Bb] Chúa tiếng ca cảm [A7] tạ [F]
Chúa cho [Dm] con người bạn [A7] đường sống như bạn [Dm] đời
Xin cho [Gm] chàng như mây huy [C] hoàng, như sóng ngập [F] tràn [D7]
Bước hiên [Gm] ngang trên lối trần [Bb] gian sống [A7] vui trọn [Dm] đời.

[ĐK: ]  Nguyện cầu cho [Dm] nhau, nguyện cầu cho [F] nhau
Luôn [C] thắm tình ban [F] đầu [Dm]
Mãi mãi cho [Gm] anh tươi sáng niềm [Bb] tin
Mãi mãi cho [C] em thơm ngát ân [F] tình
Nguyện cầu cho [A7] nhau, nguyện cầu cho [Dm] nhau.

2. Trong tình [Dm] yêu Thiên [Bb] Chúa bao la tuyệt [A7] vời [F]
Nắm tay [Dm] nhau cùng hẹn [A7] lời mến yêu trọn [Dm] đời
Xin cho [Gm] nàng chung câu ân [C] tình xây đắp gia [F] đình
Sống bên [Gm] con qua những buồn [Bb] vui vững [A7] tin ngày mai

Trong tình [Dm] yêu Thiên [Bb] Chúa bao la tuyệt [A7] vời [F]
Nắm tay [Dm] nhau cùng hẹn [A7] lời mến yêu trọn [Dm] đời
Xin cho [Gm] chàng gian lao muôn [C] trùng luôn bước uy [F] hùng
Sống bên [Gm] con nâng đỡ chở [Bb] che lối [A7] đi đường [Dm] về.

[ĐK: ]  Nguyện cầu cho [Dm] nhau, nguyện cầu cho [F] nhau
Luôn [C] thắm tình ban [F] đầu [Dm]
Mãi mãi cho [Gm] anh tươi sáng niềm [Bb] tin
Mãi mãi cho [C] em thơm ngát ân [F] tình
Nguyện cầu cho [A7] nhau, nguyện cầu cho [Dm] nhau.

3. Xin tình [Dm] yêu Thiên [Bb] Chúa đến trong gia [A7] đình [F]
Mãi tương [Dm] lai, một cuộc [A7] đời thắm hương trọn [Dm] tình
Xin cho [Gm] nàng vui trong ước [C] nguyện xứng đáng mẹ [F] hiền
Biết hy [Gm] sinh đưa dẫn đàn [Bb] con, sống [A7] theo tình yêu

Xin tình [Dm] yêu Thiên [Bb] Chúa đến trong gia [A7] đình [F]
Mãi tương [Dm] lai, một cuộc [A7] đời thắm hương trọn [Dm] tình
Xin cho [Gm] chàng vui quên thân [C] mình nâng đỡ gia [F] đình
Sống thanh [Gm] cao, gương mẫu người [Bb] cha thiết [A7] tha hiền [Dm] hòa.

[ĐK: ]  Nguyện cầu cho [Dm] nhau, nguyện cầu cho [F] nhau
Luôn [C] thắm tình ban [F] đầu [Dm]
Mãi mãi cho [Gm] anh tươi sáng niềm [Bb] tin
Mãi mãi cho [C] em thơm ngát ân [F] tình
Nguyện cầu cho [A7] nhau, nguyện cầu cho [Dm] nhau.

TONE: Nam, Nữ: Dm | STYLE: Ballad

Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, Xin cho nàng như mây trên ngàn như suối nồng nàn, Có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan...

Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, Bước hiên ngang trên lối trần gian sống vui trọn đời...

[ĐK: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, Luôn thắm tình ban đầu, Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau...

Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời, Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, Sống bên con qua những buồn vui vững tin ngày mai...

Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời, Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước uy hùng, Sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về...

[ĐK: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, Luôn thắm tình ban đầu, Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau...

== DẠO NHẠC ==

Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình, Xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền, Biết hy sinh đưa dẫn đàn con, sống theo tình yêu...

Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình, Xin cho chàng vui quên thân mình nâng đỡ gia đình, Sống thanh cao, gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa...

[ĐK: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, Luôn thắm tình ban đầu, Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau...

[ĐK *: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, Luôn thắm tình ban đầu, Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau......

== HẾT BÀI ==

TONE: Dm | STYLE: Ballad

[NAM: ] Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, Xin cho nàng như mây trên ngàn như suối nồng nàn, Có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan...

[NỮ: ] Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, Bước hiên ngang trên lối trần gian sống vui trọn đời...

[ĐK: ] [CHUNG: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, Luôn thắm tình ban đầu, [NỮ: ] Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, [NAM: ] Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, [CHUNG: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau...

[NAM: ] Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời, Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, Sống bên con qua những buồn vui vững tin ngày mai...

[NỮ: ] Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời, Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước uy hùng, Sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về...

[ĐK: ] [CHUNG: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, Luôn thắm tình ban đầu, [NỮ: ] Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, [NAM: ] Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, [CHUNG: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau...

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình, Xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền, Biết hy sinh đưa dẫn đàn con, sống theo tình yêu...

[NỮ: ] Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình, Xin cho chàng vui quên thân mình nâng đỡ gia đình, Sống thanh cao, gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa...

[ĐK: ] [CHUNG: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, Luôn thắm tình ban đầu, [NỮ: ] Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, [NAM: ] Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, [CHUNG: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau...

[ĐK *: ] [CHUNG: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, Luôn thắm tình ban đầu, [NỮ: ] Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, [NAM: ] Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, [CHUNG: ] Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho.. nhau......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tự Học Thổi Sáo Trúc Trong 21 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(20/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)