Nỗi Lòng

Sáng tác: Nguyễn Văn Khánh
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Sĩ Phú: D | Elvis Phương: E | Tuấn Ngọc: Eb | Ngọc Lan: Bb | Phương Dung (trước 75): C | Thanh Lan (trước 75): C | Vũ Khanh: E | Anh Ngọc: D

Yêu ai, yêu cả một đời, Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta, Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ, Năm tháng trôi lạnh lùng hoài, Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai, Nhớ cả một trời, Tình yêu kia mà lòng nào quên...

[ĐK: ] Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày, Là đến với đớn đau, Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ, Dầu sao dầu sao nếu có một ngày, Một ngày ai reo tim ta, Là tình yêu kia ly tan, Mà lòng vẫn thương vẫn nhớ...

Tình đó khiến sui lòng ta đau, Rồi với bao ngày lặng lẽ sống, Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài...

Yêu ai, ai hiểu được lòng, Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta, Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay...

== DẠO NHẠC ==

Yêu ai, yêu cả một đời, Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta, Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ, Năm tháng trôi lạnh lùng hoài, Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai, Nhớ cả một trời, Tình yêu kia mà lòng nào quên...

[ĐK: ] Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày, Là đến với đớn đau, Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ, Dầu sao dầu sao nếu có một ngày, Một ngày ai reo tim ta, Là tình yêu kia ly tan, Mà lòng vẫn thương vẫn nhớ...

Tình đó khiến sui lòng ta đau, Rồi với bao ngày lặng lẽ sống, Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài...

Yêu ai, ai hiểu được lòng, Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta, Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay...

Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào.. hay......

== HẾT BÀI ==

Yêu ai, yêu cả một đời, 
Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta, 
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ, 
Năm tháng trôi lạnh lùng hoài, 
Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai, 
Nhớ cả một trời, 
Tình yêu kia mà lòng nào quên...

[ĐK: ]
Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày, 
Là đến với đớn đau, 
Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ, 
Dầu sao dầu sao nếu có một ngày, 
Một ngày ai reo tim ta, 
Là tình yêu kia ly tan, 
Và lòng vẫn thương vẫn nhớ...

Tình đó khiến sui lòng ta đau, 
Rồi với bao ngày lặng lẽ sống, 
Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài...


Yêu ai, ai hiểu được lòng, 
Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta, 
Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay...

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Trở Thành Bậc Thầy Đệm Hát Guitar Trong 7 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(18/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)