Thương Em Lý Miệt Vườn 3

Sáng tác: Trương Quang Tuấn
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Tháng ngày qua mỏi cánh đa đa, Từ phương xa em về thăm quê nhà, Xóm nhỏ còn đây đang mùa nước nổi, Cảnh vật đổi thay người xưa đã đi rồi...

Mái nhà tranh khuất bóng song thân, Tu hú kêu, cỏ héo xanh mộ phần, Rưng rứt bờ vai thêm buồn chợ vắng, Nứt nở đàn ai câu dạ cổ hoài lang...

[ĐK: ] Chiều xuống.. nắng nghiêng bờ sông, Con nước chờ mong, giọt phù sa thủy chung, Vẹn tình với quê nhà, con gái miệt vườn, Chiều xuống.. gió lạnh qua sông, Ngả nghiêng trên đồng bông lúa chín, Quạ kêu lục bình nước xuôi dòng.. đợi cá về sông...

Hò ơi.. sáo bay về đâu, Xa xứ làm dâu đời quạnh hiu, Chẳng than một lời, cuối phương trời thân gái miệt vườn, Ầu ơ.. tiếng mẹ ru con, Dẫu xa muôn trùng em vẫn nhớ, Về đây cội nguồn lời ru nào, ru hò ca dao...

== DẠO NHẠC ==

Mái nhà tranh khuất bóng song thân, Tu hú kêu, cỏ héo xanh mộ phần, Rưng rứt bờ vai thêm buồn chợ vắng, Nứt nở đàn ai câu dạ cổ hoài lang...

[ĐK: ] Chiều xuống.. nắng nghiêng bờ sông, Con nước chờ mong, giọt phù sa thủy chung, Vẹn tình với quê nhà, con gái miệt vườn, Chiều xuống.. gió lạnh qua sông, Ngả nghiêng trên đồng bông lúa chín, Quạ kêu lục bình nước xuôi dòng.. đợi cá về sông...

Hò ơi.. sáo bay về đâu, Xa xứ làm dâu đời quạnh hiu, Chẳng than một lời, cuối phương trời thân gái miệt vườn, Ầu ơ.. tiếng mẹ ru con, Dẫu xa muôn trùng em vẫn nhớ, Về đây cội nguồn lời ru nào, ru hò ca dao...

Ầu ơ.. tiếng mẹ ru con, Dẫu xa muôn trùng em vẫn nhớ, Về đây cội nguồn lời ru nào, ru hò ca dao... Ầu ơ.. tiếng mẹ ru con, Dẫu xa muôn trùng em vẫn nhớ, Về đây cội nguồn lời ru nào, ru hò ca dao......

== HẾT BÀI ==

Tháng ngày qua mỏi cánh đa đa,  
Từ phương xa em về thăm quê nhà, 
Xóm nhỏ còn đây đang mùa nước nổi,  
Cảnh vật đổi thay người xưa đã đi rồi... 

Mái nhà tranh khuất bóng song thân,  
Tu hú kêu, cỏ héo xanh mộ phần,  
Rưng rứt bờ vai thêm buồn chợ vắng,  
Nứt nở đàn ai câu dạ cổ hoài lang... 

[ĐK: ]
Chiều xuống.. nắng nghiêng bờ sông,  
Con nước chờ mong, giọt phù sa thủy chung,  
Vẹn tình với quê nhà, con gái miệt vườn, 
Chiều xuống.. gió lạnh qua sông,  
Ngả nghiêng trên đồng bông lúa chín,  
Quạ kêu lục bình nước xuôi dòng.. đợi cá về sông... 

Hò ơi.. sáo bay về đâu,  
Xa xứ làm dâu đời quạnh hiu,  
Chẳng than một lời, cuối phương trời.. thân gái miệt vườn,  
Ầu ơ.. tiếng mẹ ru con,  
Dẫu xa muôn trùng em vẫn nhớ,  
Về đây cội nguồn lời ru nào, ru hò ca dao...

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Tự Tin Chơi Nhạc Cùng Ukulele

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(18/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)