Thương Nhau Lý Tơ Hồng

Sáng tác: Trương Quang Tuấn
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca Song ca

Style: Disco | Đơn ca: Nam: Em, Nữ: Cm | Song ca: Em

Ca sĩ: Quang Linh & Cẩm Ly: Em | Bích Tuyền: Cm | Thiên Sơn: Em | Thiên Bảo & Bích Tuyền: Cm | Nguyễn Thành Viên: Fm

Từ miền Nam anh ngược ra Bắc,  
Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông,  
Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn,  
Em ra đón chàng với cả yêu thương... 

Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp,  
Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi,  
Băng qua núi đèo cao cao trập trùng,  
Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình... 

[ĐK:] 
Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo,  
Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu,  
Áo bay, ai đã qua cầu,  
Đôi mình, duyên tình đậm sâu... 

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo,  
Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen,  
Gió đưa, bông lúa trên đồng,  
Thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...

1. Từ miền [Em] Nam anh ngược ra [G] Bắc
Mang theo câu [Em] hò điệu lý chín dòng [D] sông
Mang theo tấm [Bm] lòng con trai miệt vườn
Em ra đón [D] chàng với cả yêu [G] thương. [Em]

2. Này ngựa [Em] ô kiệu vàng anh [G] khớp
Xôn xao câu [Em] hò điệu lý bớ nàng [D] ơi
Băng qua núi [Bm] đèo cao cao trập trùng
Đưa nàng về [D] dinh xao [Bm] xuyến lý chung [Em] tình. [D] [Em]

[ĐK: ] 
Quan họ người [C] ơi tương [D] tư mà chim [Em] sáo
Xe chỉ luồn [C] kim thiếp [D] thương chàng từ [G] lâu
Áo [A] bay ai đã qua [D] cầu
Đôi [G] mình duyên tình đậm [Em] sâu.

Quan họ người [C] ơi tương [D] tư mà chim [Em] sáo
Đến hẹn lại [C] lên thiếp [D] theo chàng một [G] phen
Gió [A] đưa bông lúa trên [D] đồng
Thương [Bm] nhau, thương nhau lý tơ [Em] hồng.

Tơ [A] hồng quan họ người [Em] ơi
Tơ [A] hồng ngựa ô ngựa [Em] ô

TONE: Nam: Em, Nữ: Cm | STYLE: Disco

Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, Băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình...

[ĐK: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, Thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, Băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình...

[ĐK: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, Thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...

Tơ hồng.. quan họ người ơi.. Tơ hồng.. ngựa ô, ngựa ô... Tơ hồng.. quan họ người ơi.. Tơ hồng.. ngựa ô, ngựa ô......

== HẾT BÀI ==

TONE: Em | STYLE: Disco

[NAM: ] Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, [NỮ: ] Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

[NAM: ] Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, [NỮ: ] Băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình...

[ĐK: ] [NAM: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu, [NỮ: ] Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

[NAM: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, [NỮ: ] Gió đưa, bông lúa trên đồng, [CHUNG: ] Thương nhau, thương nhau lý Tơ Hồng...

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, [NỮ: ] Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

[NAM: ] Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, [NỮ: ] Băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình...

[ĐK: ] [NAM: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu, [NỮ: ] Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

[NAM: ] Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, [NỮ: ] Gió đưa, bông lúa trên đồng, [CHUNG: ] Thương nhau, thương nhau lý Tơ Hồng...

[NAM: ] Tơ hồng ([NỮ: ] Tơ hồng)... [NAM: ] quan họ người ơi... [CHUNG: ] Tơ hồng... [NỮ: ] ngựa ô, ngựa ô... [NAM: ] Tơ hồng ([NỮ: ] Tơ hồng)... [NAM: ] quan họ người ơi... [CHUNG: ] Tơ hồng... ngựa ô, ngựa ô......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Trở Thành Bậc Thầy Đệm Hát Guitar Trong 7 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(20/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)