Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo

Sáng tác: Xuân Hồng
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

| Đơn ca: Em

Ca sĩ: Tốp Ca: Em | Thanh Thúy: Em | Hợp ca QK7: Em | Đào Phi Dương: Em | Việt Hoàn: Em | Thanh Hằng & tốp nữ: Ebm | HKT: Gm

Lửa bập bùng,
Tiếng chày khua, 
Cắc cum cụp cum, cum cụp cum,
cum cụp cum, cắc cum cum cụp cum…


1. Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa,
Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua,
Bồng con ra võng để đòng đưa,
Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa...


2. Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ,
Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây,
Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay, 
Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày...

 

[ĐK: ]
Lửa bập bùng,
Tiếng chày khuya cắc cum cum cụp cum, 
Trong rừng đêm đuốc sáng lửa cháy lên bập bùng...
(Ê! Còn nhớ ngày xưa,
Người dân Bom Bo cái bụng không no,
khố chăn chẳng lành...)


Cum cụp cum,
Đêm càng khuya tiếng vang càng xa,
Vang xa, tiếng nhịp chày ba...
(Ê! Được sống tự do, 
Cơm áo lành no, dân làng Bom Bo,
nhớ ơn giải phóng...)


Nhớ, nhớ ơn người chiến sĩ ngày đêm không nghỉ, 
Tìm diệt giặc Mỹ, giải phóng cho dân mình...
Nay, dẫu còn gian khổ, mồ hôi ta đổ,
Làm nương phá rẫy giữ lấy đất quê hương,
Người hậu phương tiếp lương gửi đạn,
Ta bên bạn là bạn bên mình,
Cùng đồng tình là giặc thua ta...

Tiếng nói ríu ra, lời ca trong vắt,
Nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người, 
Một nụ cười tin chắc tương lai...

 

3. Tiếng cười vui đẩy lui đêm vắng vẻ,
Có ai đi về phía những hàng cây,
Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay,
Khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đệm bằng chày...


4. Đuốc gần tàn nhịp càng thêm rắn rỏi,
Bóng trăng lên vừa khỏi đỉnh đồi cây,
Người chưa ngơi đã sẵn có người thay,
Cối gạo vơi đi và rồi gạo lại đầy...

 

[ĐK: ]
Đuốc gần tàn,
Tiếng chày khuya cắc cum cum cụp cum, 
Trăng đã lên, trăng sáng, ngời sáng soi muôn đời...
(Ê! Gạo giã chày tay,
Gạo mang trên vai để ngày mai đây túi anh có đầy...)

 

Pum pùm pum,
Tiếng chày như tiếng nhạc dồn dã,
Vui sao, giã thêm càng mau...
(Ê! Gạo trắng lại thơm,
Ngon lắm nồi cơm, thơm tình quân dân trắng trong tình nước...)


Ê! Tiếng gà đã gáy màn sương phủ xuống,
Mồ hôi pha lẫn đẫm ướt suốt đêm dài, 
Ê! Tiếng chày chưa dứt mặt trời đã thức,
Đàn chim náo nức vỗ cánh tung bay lên, 
Mừng một đêm giã thêm nhiều gạo,
Bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình,
Này là tình của người hậu phương...


Tiếng súng Phước Long chờ mong tin thắng,
Người đi xa vắng rồi sẽ có ngày, 
Về đường này thăm sóc Bom Bo…

(* Lại nghe tiếng chày nhịp nhàng trên Sóc Bom Bo...)

1. Lửa bập [Em] bùng [G] tiếng chày [Em] khua cắc [D] cum cụp [Em] cum
Cum cụp cum cum cụp cum, cắc [D] cum cum cụp [Em] cum…

Đuốc lồ [Em] ô bập bùng lên ánh [B7] lửa, sóc Bom [Bm] Bo rộn rã tiếng chày khua
Bồng con [Am] ra võng để đòng đưa giã gạo ban [C] đêm vì ngày bận làm [Em] mùa
Cách mạng [Em] cần gạo nhiều để đánh Mỹ sóc Bom [Bm] Bo sẵn có cối chày đây
Người Bom [Am] Bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu [C] nước và thù giặc ngày [Em] ngày

ĐK 1: (Lửa bập [Em] bùng [G] Tiếng chày [Em] khuya cắc [D] cum cum cụp [Em] cum)
[Em] Êh… còn nhớ ngày [D] xưa người dân Bom [Bm] bo cái bụng không [G] no khố chăn chẳng [Em] lành
[Bm] Êh .. Được sống tự do cơm áo lành no dân làng Bom [G] bo nhớ ơn giải [Em] phóng
[G] Nhớ nhớ người chiến [Em] sỹ ngày đêm không [C] nghĩ tìm diệt giặc [G] Mỹ giải phóng cho dân [Em] mình
[G] Nay dẫu còn gian [Em] khổ mồ hôi ta đổ làm nương phá [G] rẫy giữ lấy đất quê [Am] hương
Người hậu [C] phương tiếp lương gùi [Em] đạn ta bên bạn là bạn bên [D] mình cùng đồng tình là giậc thua [Am] ta
Tiếng nói ríu [G] lo lời ca trong [Em] vắt nhìn trong đôi [Am] mắt đều thấy mỗi [Em] người
một nụ cười [C] tin chắc tương [Em] lai

2. Lửa bập [Em] bùng [G] tiếng chày [Em] khua cắc [D] cum cụp [Em] cum
Cum cụp cum cum cụp cum, cắc [D] cum cum cụp [Em] cum…

Tiếng cười [Em] vui đẩy lui đêm vắng [B7] vẻ có ai [Bm] đi về phía những hàng cây
Mời vô [Am] đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm [C] nay dùng nhịp đệm bằng [Em] chày
Đuốc gần [Em] tàn nhịp càng thêm rắn rỏi bóng trăng [Bm] lên vừa khỏi đỉnh đồi cây
Người chưa [Am] ngơi đã sẵn có người thay cối gạo vơi [C] đi và rồi gạo lại [Em] đầy

ĐK 2: [Em] Êh … Gạo giã chày [D] tay gạo mang trên [Bm] vai để này mai [G] đây túi anh có [Em] đầy
[Bm] Êh … Gạo trắng lại thơm ngon lắm nồi cơm thơm tình quân [G] dân trắng trong tình [Em] nước
[G] Êh ... Tiếng gà đã [Em] gáy màn sương phủ [C] xuống mồ hôi pha [G] lẫn đẫm ướt suốt đêm [Em] dài
[G] Ê! Tiếng chày chưa [Em] dứt mặt trời đã thức đàn chim náo [G] nức vỗ cánh tung bay [A7] lên
Mừng một [C] đêm giã thêm nhiều [Em] gạo,bao nhiêu gạo là bao nhiêu [D] tình, này là tình của người hậu [Am] phương
Tiếng súng Phước [G] Long chờ mong tin [Em] thắng người đi xa [Am] vắng rồi sẽ có [Em] ngày
về đường này [C] thăm sóc Bom [Em] Bo

* Lại nghe tiếng [G] chày nhịp nhàng [C] trên sóc Bom [Em] Bo
[G] Cắc cụp [Em] cum, cum cụp cum cắc [D]cum cum cùm [Em] cum
Cum cụp cum, cum cụp cum cắp [D] cum cum cùm [Em] cum

TONE: Em | STYLE: Chachacha

Lửa bập bùng, Tiếng chày khua, Cắc cum cụp cum, cum cụp cum, cum cụp cum, cắc cum cum cụp cum…

Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa, Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua, Bồng con ra võng để đòng đưa, Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa...

Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ, Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây, Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay, Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày...

[ĐK: ] Lửa bập bùng, Tiếng chày khuya cắc cum cum cụp cum, Trong rừng đêm đuốc sáng lửa cháy lên bập bùng... (Ê! Còn nhớ ngày xưa, Người dân Bom Bo cái bụng không no, khố chăn chẳng lành...)

Cum cụp cum, Đêm càng khuya tiếng vang càng xa, Vang xa, tiếng nhịp chày ba... (Ê! Được sống tự do Cơm áo lành no, dân làng Bom Bo, nhớ ơn giải phóng.)

Nhớ, nhớ ơn người chiến sĩ ngày đêm không nghỉ, Tìm diệt giặc Mỹ, giải phóng cho dân mình... Nay, dẫu còn gian khổ, mồ hôi ta đổ, Làm nương phá rẫy giữ lấy đất quê hương, Người hậu phương tiếp lương gửi đạn, Ta bên bạn là bạn bên mình, Cùng đồng tình là giặc thua ta...

Tiếng nói ríu ra, lời ca trong vắt, Nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người, Một nụ cười tin chắc tương lai...

== DẠO NHẠC ==

Tiếng cười vui đẩy lui đêm vắng vẻ, Có ai đi về phía những hàng cây, Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay, Khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đệm bằng chày...

Đuốc gần tàn nhịp càng thêm rắn rỏi, Bóng trăng lên vừa khỏi đỉnh đồi cây, Người chưa ngơi đã sẵn có người thay, Cối gạo vơi đi và rồi gạo lại đầy...

[ĐK: ] Đuốc gần tàn, Tiếng chày khuya cắc cum cum cụp cum, Trăng đã lên, trăng sáng, ngời sáng soi muôn đời... (Ê! Gạo giã chày tay, Gạo mang trên vai để ngày mai đây túi anh có đầy...)

Pum pùm pum, Tiếng chày như tiếng nhạc dồn dã, Vui sao, giã thêm càng mau... (Ê! Gạo trắng lại thơm, Ngon lắm nồi cơm, thơm tình quân dân trắng trong tình nước...)

Ê! Tiếng gà đã gáy màn sương phủ xuống, Mồ hôi pha lẫn đẫm ướt suốt đêm dài, Ê! Tiếng chày chưa dứt mặt trời đã thức, Đàn chim náo nức vỗ cánh tung bay lên, Mừng một đêm giã thêm nhiều gạo, Bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình, Này là tình của người hậu phương...

Tiếng súng Phước Long chờ mong tin thắng, Người đi xa vắng rồi sẽ có ngày, Về đường này thăm sóc Bom Bo… (* Lại nghe tiếng chày nhịp nhàng.. trên.. Sóc.. Bom.. Bo......)

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Học Đệm Hát Guitar Cùng Haketu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(20/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)