Tiếng Đàn Ta Lư

Sáng tác: Huy Thục
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Pop | Đơn ca: Nam: Bm, Nữ: F#m

Ca sĩ: Duy Khánh: Bm | Lan Anh: Bm | Trang Nhung: Bm | Thanh Thúy: F#m | Trung Anh: Gm | Thu Giang: Gm | Tuy Phong: Bm | Bích Hồng: Abm

Đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu, 
Đàn Ta lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng, 
Mừng thắng trận quê em.

Từ trên đỉnh núi cao chót vót, 
thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca, 
Theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn Ta lư, 
Tính tính tính tính tơ rính, 
tính tính tính tang tang tình, 
Con chim chơ rao xinh, 
hót trên cành vui mừng công anh.

Bộ đội giải phóng quân ơi, 
anh thắng trận miền Tây Khe Sanh, 
Đồn Tà Ơn hôm nào bốc cháy, 
đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy, 
Kia trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu 
chục tên lính thuỷ đánh bộ Mỹ kia, 
Nó bỏ xác trên rừng, 
Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay hu, hu.

Đàn em reo ca, ơi đàn Ta Lư, 
Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.
--------

Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới, 
Rừng núi ta ơi, hãy hát vui chung cùng bản làng, 
Mừng thắng trận Gio An.

Từ trên đỉnh núi cao chót vót, 
thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca, 
Vọng về đất Gio An vang tiếng đàn Ta lư, 
Tính tính tính tính tơ rính, 
tính tính tính tang tang tình, 
Ơi anh pháo binh, pháo ta bắn đạn nở như hoa.

Đồn quân giặc bốc cao cao, 
trong tiếng đàn Ta lư em reo, 
Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng, 
từ Trị Thiên khói lửa anh hùng, 
Kia trông 1, 2, 3, 4, 5
sáu ngàn tên lính thuỷ đánh bộ Mỹ kia, 
Nó bị bắt trên rừng.
Bộ đội giải phóng ơi, 
các anh đánh hay hu, hu.

Đàn em reo ca, ơi đàn Ta Lư, 
Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.

1. [Am] Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu
Đàn Ta [C] lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng
[G] Mừng thắng trận quê [Am] em
Từ trên đỉnh núi cao chon [C] von
Thánh thót nhịp [Am] nhàng vang lời em ca.
Theo nhịp [C] bước quân đi [Am] trong tiếng đàn Ta [C] lư

[E] Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình
[Dm] Con chim ch'rao xinh [Am] hót trên cành vui mừng công anh
[G] Bộ đội giải phóng [C] quân ơi, [Am] anh thắng trận miền [C] tây Khe Sanh
[G] Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy, [C] đồi Đồng Chi xác [Am] Mỹ chất đầy
[Dm] Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục [Am] tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia
[F] Nó bỏ xác trên [Am] rừng. Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay [E] hung ! (Hú)
Đàn em [G] reo ca, ơi đàn Ta [Am] Lư rừng núi [G] quê ta, tưng bừng reo [Am] ca

2. [Am] Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới
Rừng núi [C] ta ơi! Hãy thắm xanh vui cùng bản làng
[G] Mừng thắng trận Gio [Am] An
Từ trên đỉnh [Am] núi cao chon [C] von
Thánh thót nhịp [Am] nhàng vang lời em ca
Vọng về [C] đất Gio An [Am] vang tiếng đàn Ta [C] lư

[E] Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình
[Dm] Ơi anh pháo binh [Am] pháo ta gầm đạn nở như hoa
[G] Đồn quân giặc bốc [C] cao cao [Am] trong tiếng đàn Ta [C] lư em reo
[G] Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng [C] từ Trị Thiên khói [Am] lửa anh hùng
[Dm] Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục [Am] tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia
[F] Nó bị bắt trên [Am] rừng. Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay [E] hung ! (Hú)
Đàn em [G] reo ca, ơi đàn Ta [Am] Lư rừng núi [G] quê ta, tưng bừng reo [Am] ca

TONE: Nam: Bm, Nữ: F#m | STYLE: Pop

Đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu, Đàn Ta lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng, Mừng thắng trận quê em.

Từ trên đỉnh núi cao chót vót, thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca, Theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn Ta lư, Tính tính tính tính tơ rính, tính tính tính tang tang tình, Con chim chơ rao xinh, hót trên cành vui mừng công anh.

Bộ đội giải phóng quân ơi, anh thắng trận miền Tây Khe Sanh, Đồn Tà Ơn hôm nào bốc cháy, đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy, Kia trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục tên lính thuỷ đánh bộ Mỹ kia, Nó bỏ xác trên rừng, Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay hu, hu.

Đàn em reo ca, ơi đàn Ta lư, Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.

== DẠO NHẠC ==

Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới, Rừng núi ta ơi, hãy hát vui chung cùng bản làng, Mừng thắng trận Gio An.

Từ trên đỉnh núi cao chót vót, thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca, Vọng về đất Gio An vang tiếng đàn Ta lư, Tính tính tính tính tơ rính, tính tính tính tang tang tình, Ơi anh pháo binh, pháo ta bắn đạn nở như hoa.

Đồn quân giặc bốc cao cao, trong tiếng đàn Ta lư em reo, Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng, từ Trị Thiên khói lửa anh hùng, Kia trông 1, 2, 3, 4, 5 sáu ngàn tên lính thuỷ đánh bộ Mỹ kia, Nó bị bắt trên rừng. Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hu, hu.

Đàn em reo ca, ơi đàn Ta Lư, Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.

* Tính tính tính tính tơ rính, tính tính tính tang tang tình, Ơi anh pháo binh, pháo ta bắn đạn nở như hoa.

* Đồn quân giặc bốc cao cao, trong tiếng đàn Ta lư em reo, Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng, từ Trị Thiên khói lửa anh hùng, Kia trông 1, 2, 3, 4, 5 sáu ngàn tên lính thuỷ đánh bộ Mỹ kia, Nó bị bắt trên rừng. Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hu, hu.

** Tính tính tính tính tơ rính, tính tính tính tang tang tình, Ơi anh pháo binh, pháo ta bắn đạn nở như.. hoa......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Kỹ Năng Học Guitar Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/05/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)